Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Vier wijdingen in Pinksterweek

gepubliceerd: dinsdag, 22 mei 2012

Drie diakens zullen in het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam tot pries­ter wor­den gewijd op de beide zater­da­gen rond Pink­ste­ren, een jezuïet en twee bisdom­pries­ters. Bovendien zal een franciscaner broe­der tot (transeunt) diaken wor­den gewijd.

Bart Beckers

Bart BeckersEmeritus hulp­bis­schop mgr. J. van Burg­ste­den SSS zal op zater­dag 26 mei diaken Bart Beckers SJ tot pries­ter wij­den. Dat gebeurt in de kerk van de H. Fran­cis­cus Xaverius (Krijt­berg) in Am­ster­dam. De jezuïet woont op dit moment in de pastorie van de Krijt­berg aan het Singel. Hij voltooit dezer dagen zijn studie theo­lo­gie (master) aan de FKT in Tilburg.

De wij­de­ling werd geboren in Maas­tricht, op 24 juni 1965. Tot zijn intrede in de Sociëteit van Jezus, de offi­cië­le naam van de jezuïetenorde, was Beckers werk­zaam als arts. Ver­vol­gens stu­deerde hij filo­so­fie in München en theo­lo­gie (ker­ke­lijk bac­ca­lau­reaat) in Londen. De nieuwe pries­ter zal werk­zaam zijn in de rec­to­raats­kerk van de jezuïeten in Am­ster­dam, genoemde Krijt­berg.

Peter Piets

Peter PietsEen week later, op 2 juni hoopt mgr.; dr. Jos. Punt twee diakens de han­den op te leggen: Peter Piets en Jim Schil­der. Ook ont­vangt de franciscaner broe­der Theo van Adrichem dan door handopleg­ging de wij­ding tot (transeunt) diaken. Hij hoopt later dit jaar tot pries­ter te wor­den gewijd.

Peter Piets, 44 jaar oud, geboor­tig uit Oostzaan, was werk­zaam als milieu­ambte­naar in Am­ster­dam. Hij deed zijn filo­so­fie- en theo­lo­giestudie aan het groot­semi­narie de Tilten­berg in Vo­ge­len­zang. Hij is nu een half jaar in de Maria­paro­chie in Volen­dam (Sterre der Zee) werk­zaam. Op zon­dag 3 juni zal Kape­laan Peter Piets zijn eerste H. Mis om 11.00 uur opdragen in de Maria­kerk. Het is dan dus dubbel feest, omdat de Maria­paro­chie haar 50-jarig bestaan viert. Kape­laan Peter Piets komt in de pastorie van de Maria­kerk te wonen en wordt het nieuwe aanspreek­punt en gezicht van de pa­ro­chie.

Jim Schil­der

Jim SchilderDiaken Jim Schil­der (*1956) volgde ook zijn studies aan het groot­semi­narie De Tilten­berg. Hij was werk­zaam als jour­na­list voor onder meer HP/De Tijd, Volks­krant en Avro. Hij is van vrijgemaakt-ge­re­for­meer­de afkomst; zijn vader H.J. Schil­der was hoog­le­raar Oude Testa­ment in Kampen; de familie was nauw betrokken bij het ontstaan van de vrijgemaakt ge­re­for­meer­de kerk in 1944, aan de wieg waar­van oud-oom K. Schil­der stond.

Diaken Schil­der is nu werk­zaam als kape­laan-diaken in de Sint- Nicolaas in Am­ster­dam. Na zijn wij­ding zal hij in de Am­ster­damse bin­nen­stads­paro­chie en met name de Nicolaas blijven werken. Hij doet zijn eerste mis op zon­dag 3 juni aldaar.

Theo van Adrichem

Theo van AdrichemTenslotte hoort tot de wij­de­lin­gen van 2 juni ook Theo van Adrichem, (57) die als min­der­broe­der fran­cis­caan de diaken­wij­ding ont­vangt. Hij hoopt later dit jaar tot pries­ter te wor­den gewijd.Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 11 juni 2021Open Dag St. Bonifatiusinstituut
dinsdag, 10 november 2020Nieuwe website Willibrordseminarie
maandag, 4 mei 2020Warme belangstelling voor online Open Dagen
donderdag, 30 januari 2020OriŽntatieweekend Willibrordseminarie
woensdag, 20 november 2019De Kerk en de Erfenis van Vaticanum II
zaterdag, 16 november 2019Vier seminaristen diaken gewijd
vrijdag, 25 oktober 2019Nationale Roepingenweek
zondag, 10 maart 2019OriŽntatieweekend priesteropleiding
vrijdag, 12 oktober 2018Onderscheidingsdag levenskeuzen
dinsdag, 24 april 2018Onderscheidingsdag levensweg
dinsdag, 24 april 2018Geslaagde open dag Bonifatiusinstituut
dinsdag, 20 maart 2018Boodschap paus Franciscus voor Roepingenzondag
maandag, 20 april 2015Boodschap paus Franciscus voor Roepingenzondag
zaterdag, 16 november 2013Twee catechisten en vier diakens rijker!
dinsdag, 16 april 2013Open Dag Bonifatiusinstituut
dinsdag, 18 september 2012Nieuwe studieprefect voor Sint-Bonifatiusinstituut
maandag, 4 juni 2012Indrukwekkende priesterwijding tussen de steigers Fotoreportage
maandag, 4 juni 2012Nieuwe Ďtuinzaalí Tiltenberg ingezegend Fotoreportage
donderdag, 31 mei 2012Drie wijdingen in kathedraal
maandag, 14 november 2011Zes diakens gewijdBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose