Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

G. Bruggink nieuwe rector Tiltenberg

gepubliceerd: donderdag, 27 oktober 2011

De Bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam heeft drs. G. Bruggink benoemd tot rector van De Tilten­berg. De benoe­ming gaat formeel in op 1 januari, in de ko­men­de weken zal de nieuwe directeur zich gaan oriënteren. De benoe­ming werd nodig nadat paus Bene­dic­tus XVI mgr. dr. Hendriks, de hui­dige rector, had benoemd tot hulp­bis­schop.

G. Bruggink nieuwe rector van de TiltenbergGerardus Hendrikus Bernardus Bruggink werd geboren te Olden­zaal op 11 juni 1950. Hij stu­deerde (in de klas met o.a. mgr. Punt en mgr. Hendriks) aan het groot­semi­narie Rolduc en werd op 31 mei 1980 tot pries­ter gewijd.

De aan­kon­di­ging van de benoe­ming vond plaats tij­dens de pers­con­fe­ren­tie die werd gehou­den bij de pre­sen­ta­tie van de nieuwe hulp­bis­schop. De ko­men­de rector was tot nu toe rector van het Maria-hei­lig­dom in Heiloo en daarvoor vele jaren pastoor in de St. Vitus­paro­chie in Hilversum. Hij bereidt een proef­schrift voor (aan de FKT) over paus Innocentius III en diens opvat­ting van het pau­se­lijk primaat.Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 11 juni 2021Open Dag St. Bonifatiusinstituut
dinsdag, 10 november 2020Nieuwe website Willibrordseminarie
maandag, 4 mei 2020Warme belangstelling voor online Open Dagen
donderdag, 30 januari 2020OriŽntatieweekend Willibrordseminarie
woensdag, 20 november 2019De Kerk en de Erfenis van Vaticanum II
zaterdag, 16 november 2019Vier seminaristen diaken gewijd
vrijdag, 25 oktober 2019Nationale Roepingenweek
zondag, 10 maart 2019OriŽntatieweekend priesteropleiding
vrijdag, 12 oktober 2018Onderscheidingsdag levenskeuzen
dinsdag, 24 april 2018Onderscheidingsdag levensweg
dinsdag, 24 april 2018Geslaagde open dag Bonifatiusinstituut
dinsdag, 20 maart 2018Boodschap paus Franciscus voor Roepingenzondag
maandag, 20 april 2015Boodschap paus Franciscus voor Roepingenzondag
zaterdag, 16 november 2013Twee catechisten en vier diakens rijker!
dinsdag, 16 april 2013Open Dag Bonifatiusinstituut
dinsdag, 18 september 2012Nieuwe studieprefect voor Sint-Bonifatiusinstituut
maandag, 4 juni 2012Indrukwekkende priesterwijding tussen de steigers
maandag, 4 juni 2012Nieuwe Ďtuinzaalí Tiltenberg ingezegend
donderdag, 31 mei 2012Drie wijdingen in kathedraal
dinsdag, 22 mei 2012Vier wijdingen in PinksterweekBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose