Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Mgr. Dr. Jan Hendriks

gepubliceerd: dinsdag, 25 oktober 2011

Johannes Wil­li­brordus Maria Hendriks werd geboren te Leidschendam op 17 november 1954 in een katholieke familie als zoon van Wim en Nelly Hendriks-Van Heiningen, die beiden nog steeds in Leidschendam wonen. Zijn vader was tuinder en veiling­bestuurder.

Hij volgde het klein-seminarie (later: diocesaan college) Leeuwenhorst te Noordwijkerhout, waaraan hij in 1973 eind­examen gymnasium α deed. Daarna studeerde hij aan Katholieke Theologische Hoge­school te Amsterdam, waar hij de propedeuse deed, en aan het Groot-seminarie Rolduc te Kerkrade, waar hij zijn priesterlijke vorming voltooide. Aansluitend deed hij zijn pastorale jaar in de St. Petrus­parochie te Leiden.

Mgr. Hendriks bij paus Benedictus XVIOp 24 maart 1979 werd hij daar door de toenmalige bisschop van Rotterdam, mgr. dr. A.J. Simonis, tot diaken gewijd en op 29 september 1979 in de Rotterdamse kathedraal tot priester. Gedurende twee jaar was hij daarna werkzaam als kapelaan in de H. Familie­parochie te ‘s Gravenhage. Van 1981-1986  vervolgde hij zijn studies aan de Pauselijke Gregoriaanse Uni­ver­si­teit (Pontificia Università Gregoriana [PUG] waar hij in 1983 het licentiaat in het canoniek recht behaalde, in 1984 het Diploma in jurisprudentie verkreeg en in 1986 summa cum laude promoveerde tot doctor in het canoniek recht. Tevens behaalde hij aan deze Uni­ver­si­teit summa cum laude het  diploma van de “Hogere school voor Latijnse letteren”.

Sinds 1983 was hij daarnaast docent aan verschillende priester­oplei­dingen: van 1983-2008 aan het Groot­semi­narie Rolduc en van 1987-2002 aan het St. Jans­cen­trum te ’s Her­to­gen­bosch. Van 1990-1993 was hij bovendien visiting professor aan het MEDO-instituut (Mater Ecclesiae Domesticae) te Kerkrade en van 2001-2011 docent aan de Fontys hoge­school, eerst te Amsterdam, later te Utrecht. Aan deze instituten doceerde hij canoniek recht, cursussen over katholiek onderwijs, het tweede Vaticaans concilie en kerkelijke documenten.

Van 1987-1997 was hij tevens pastoor van de Sint Barnabas­parochie te Haastrecht (bisdom Rotterdam). Van 2005-2008 was hij Admini­strator van de St. Urbanus parochie te Duivendrecht. Op dit moment assisteert hij in verschillende parochies.

In 1997 werd hij vice-rector en studieprefect, in 1998 rector van het groot­semi­narie van het RK Bisdom van Haarlem-Amsterdam (De Tiltenberg) te Vogelenzang. Tevens is hij directeur van het Sint Bo­ni­fa­tius-instituut dat in De Tiltenberg is gevestigd en dat  in 2008 door de H. Stoel is opgericht als Hoger Instituut voor Godsdienst­weten­schappen. Aan beide instituten is hij als docent verbonden.

Sinds 2001 is hij lid van het Kathedraal Kapittel en het consultorencollege van het bisdom Haarlem-Amsterdam en sinds 2002 tot heden door de priesters gekozen als lid van de priesterraad.  In 2003 werd hij tot Consultor van de Con­gre­ga­tie van de Clerus (Romeinse Curie) te Rome benoemd. In 2005 benoemde paus Benedictus XVI hem tot “monseigneur” (kapelaan van zijne heiligheid de paus).

Naast deze taken was hij van 1994-1998 rechter aan de kerkelijke rechtbank van Roermond, van 1996 tot heden voorzitter van het diocesaan bureau voor geschillen van het bisdom Rotterdam en van 2001 tot heden rechter aan het officialaat van het bisdom Haarlem. Ook is hij redactielid van het tijd­schrift Recht, Religie en Samenleving (uitgeverij Larcier, Brussel).

Hij publiceerde een negentiental boeken en meer dan honderd artikelen vooral op gebied van spiri­tua­li­teit, canoniek recht en het tweede Vaticaans concilie. Zijn laatste boeken waren: “Maria. Inleiding tot de katholieke leer over de Moeder van de Verlosser” (Van Gorcum, Assen, 2008) en de beide delen “ Het celibaat van de priester” (2008) en “Kerkelijke documenten. Inleiding en repertorium” (2010), die in de reeks Tiltenbergstudies  van het seminarie verschenen. Dit jaar verscheen van zijn hand: “Kerkelijk recht. Handboek voor de pastorale praktijk” (Colomba, Oegstgeest, 2011).

Op 25 oktober 2011 is bekend gemaakt dat Paus Benedictus XVI hem heeft benoemd tot hulp­bis­schop (auxiliaris) van het bisdom Haarlem-Amsterdam en tot titulair bisschop van Arsacal in Numidië (een oud, maar nu verdwenen bisdom in het huidige Algerije). Als hulp­bis­schop zal hij door mgr. dr. J.M. Punt, bisschop van Haarlem-Amsterdam tot vicaris-generaal worden benoemd.

Als wapenspreuk koos hij de woorden die Maria bij de bruiloft van Kana tot de bedienden sprak, wijzend op haar Zoon: “Doe maar wat Hij u zeggen zal” (“Quodcumque dixerit vobis, facite”, Jo 2,5).
Gerelateerde nieuwsberichten

maandag, 2 januari 2012Nieuwe rector Tiltenberg geďnstalleerd
zaterdag, 10 december 2011Fotoreportage bisschopswijding mgr. Hendriks Fotoreportage
zaterdag, 10 december 2011Nieuwe website van Mgr. Hendriks: Arsacal.nl
zaterdag, 10 december 2011Woord aan het einde van de bisschopswijding
zaterdag, 10 december 2011Benoemingsoorkonde
donderdag, 8 december 2011“Doe maar wat Hij zeggen zal”
woensdag, 7 december 2011Alle Nederlandse bisschoppen bij wijding hulpbisschop Hendriks
dinsdag, 29 november 2011Wapen van hulpbisschop: Eucharistie, Maria en Johannes
vrijdag, 28 oktober 2011Wijding hulpbisschop Hendriks in Hilversum, niet in kathedraal
dinsdag, 25 oktober 2011Nederlandse bisschoppen verheugd over benoeming nieuwe hulpbisschop
dinsdag, 25 oktober 2011Nieuwe hulpbisschop voor Haarlem-AmsterdamBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose