Bisdom Haarlem-Amsterdam


Nieuwe rector Tiltenberg geďnstalleerd

gepubliceerd: maandag, 2 januari 2012

De Bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam, mgr. dr. J.M. Punt, heeft van­mid­dag de nieuwe rector van De Tilten­berg, drs. G.H.B. Bruggink, geïnstalleerd tij­dens een plech­tige Eucha­ris­tie­vie­ring in de kapel van het semi­na­rie.

Tijdens deze vie­ring sprak de nieuwe rector de ge­loofs­be­lij­de­nis uit en legde hij de eed van trouw af waar­mee hij formeel zijn ambt aanvaardde. Na afloop was er gelegen­heid rector Bruggink, die per 1 januari is benoemd, te fe­li­ci­te­ren.


Op de foto v.l.nr.: rector Luc Georges (rector Re­demp­to­ris Mater, Nieuwe Niedorp), mgr. Jan Hendriks, schei­dend rector en drs. Gerard Bruggink, de nieuwe rector (foto geno­men bij de bis­schops­wij­ding op 10 de­cem­ber j.l.)

Mgr. Punt prees in de gaande en de ko­men­de man eigen­schappen die voor de rector van een pries­ter­oplei­ding van groot belang zijn: gees­te­lij­ke stabili­teit en een intensief gebedsleven, grote pas­to­rale erva­ring, weten­schap­pe­lijke belang­stel­ling en harte­lijk­heid.

Drs. G. Bruggink (* 1950) was tot nu rector van het dio­ce­saan hei­lig­dom in Heiloo en werkte daar­naast aan een kerk­his­to­ri­sch proef­schrift over het primaat­schap bij paus Innocentius III. Tevoren was hij pastoor van de pa­ro­chie van de H. Vitus - H. Wil­li­brord te Hilversum. In de paro­chie­kerk van deze pa­ro­chie von­den onlangs de diaken­wij­ding en de bis­schops­wij­ding plaats, van­wege de res­tau­ra­tie van de ka­the­draal. Wegens reeds lang geplande afspraken zal rector Bruggink zijn nieuwe taak feite­lijk kunnen beginnen op 23 januari a.s..

Mgr. J. Hendriks zal eind januari ver­hui­zen naar de plebanie (= pastorie van de ka­the­draal) waar op dit moment een ap­par­te­ment voor hem in gereed­heid wordt gebracht.

(pers­dienst bisdom/de tilten­berg)

De fotoreportage is van Jan-Jaap van Peperstraten:Gerelateerde nieuwsberichten

zaterdag, 10 december 2011Fotoreportage bisschopswijding mgr. Hendriks
zaterdag, 10 december 2011Nieuwe website van Mgr. Hendriks: Arsacal.nl
zaterdag, 10 december 2011Woord aan het einde van de bisschopswijding
zaterdag, 10 december 2011Benoemingsoorkonde
donderdag, 8 december 2011“Doe maar wat Hij zeggen zal”
woensdag, 7 december 2011Alle Nederlandse bisschoppen bij wijding hulpbisschop Hendriks
dinsdag, 29 november 2011Wapen van hulpbisschop: Eucharistie, Maria en Johannes
vrijdag, 28 oktober 2011Wijding hulpbisschop Hendriks in Hilversum, niet in kathedraal
dinsdag, 25 oktober 2011Nederlandse bisschoppen verheugd over benoeming nieuwe hulpbisschop
dinsdag, 25 oktober 2011Nieuwe hulpbisschop voor Haarlem-Amsterdam
dinsdag, 25 oktober 2011Mgr. Dr. Jan HendriksBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose