Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Zonovergoten misdienaarsdag druk bezocht

gepubliceerd: zondag, 2 oktober 2011

Op zater­dag 1 ok­to­ber werd op De Tilten­berg de tweede Mis­die­naars­dag gehou­den, met bijna het dubbele aantal deel­ne­mers van de eerste keer: bijna negen­tig mis­die­naars kwamen naar het semi­na­rie voor een gevarieerd pro­gram­ma van spelen, creatieve ac­ti­vi­teiten, gebed en de Heilige Mis.

Een der­tigtal bege­lei­ders was meege­ko­men met de kin­de­ren en volgde een eigen pro­gram­ma met onder meer Stefan van Aken met een work­shop over gezin en opvoe­ding. De se­mi­na­risten - buiten de Utrechtse pries­ter­stu­denten die voor een ont­moe­tings­dag van het Arièns­in­sti­tuut in Utrecht waren - gaven lei­ding aan de ver­schil­lende spelen, de li­tur­gische en work­shop-ac­ti­vi­teiten.

Het weer was prach­tig en dat kwam de dag na­tuur­lijk zeer ten goede: op ver­schil­lende plaatsen in het bos rond De Tilten­berg kon­den de spelen wor­den gedaan. De dag werd besloten met een fees­te­lij­ke Eucha­ris­tie­vie­ring waarbij alle mis­die­naars in hun mis­die­naarskle­ding aanwe­zig waren. Meteen daarna werd nog een groeps­foto gemaakt in de binnentuin van het semi­na­rie en ver­vol­gens ver­trok­ken de mis­die­naars weer naar huis met een her­in­ne­ring aan de zeer geslaagde mis­die­naars­dag 2011: een kaars met een opschrift dat herinnerde aan het thema waarover in de Eucha­ris­tie­vie­ring was ge­spro­ken: “jij bent het licht van de wereld”.Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 11 juni 2021Open Dag St. Bonifatiusinstituut
dinsdag, 10 november 2020Nieuwe website Willibrordseminarie
maandag, 4 mei 2020Warme belangstelling voor online Open Dagen
donderdag, 30 januari 2020OriŽntatieweekend Willibrordseminarie
woensdag, 20 november 2019De Kerk en de Erfenis van Vaticanum II
zaterdag, 16 november 2019Vier seminaristen diaken gewijd
vrijdag, 25 oktober 2019Nationale Roepingenweek
zondag, 10 maart 2019OriŽntatieweekend priesteropleiding
vrijdag, 12 oktober 2018Onderscheidingsdag levenskeuzen
dinsdag, 24 april 2018Onderscheidingsdag levensweg
dinsdag, 24 april 2018Geslaagde open dag Bonifatiusinstituut
dinsdag, 20 maart 2018Boodschap paus Franciscus voor Roepingenzondag
maandag, 20 april 2015Boodschap paus Franciscus voor Roepingenzondag
zaterdag, 16 november 2013Twee catechisten en vier diakens rijker!
dinsdag, 16 april 2013Open Dag Bonifatiusinstituut
dinsdag, 18 september 2012Nieuwe studieprefect voor Sint-Bonifatiusinstituut
maandag, 4 juni 2012Indrukwekkende priesterwijding tussen de steigers
maandag, 4 juni 2012Nieuwe Ďtuinzaalí Tiltenberg ingezegend
donderdag, 31 mei 2012Drie wijdingen in kathedraal
dinsdag, 22 mei 2012Vier wijdingen in PinksterweekBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose