Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Bonifatiusinstituut begint met 22 nieuwe studenten

gepubliceerd: zaterdag, 27 augustus 2011
Bonifatiusinstituut begint met 22 nieuwe studenten Bonifatiusinstituut begint met 22 nieuwe studenten Bonifatiusinstituut begint met 22 nieuwe studenten Bonifatiusinstituut begint met 22 nieuwe studenten Bonifatiusinstituut begint met 22 nieuwe studenten

Zater­dag 27 au­gus­tus is het studie­jaar van het St. Bonfatius-instituut op De Tilten­berg in Vo­ge­len­zang geopend met 22 nieuwe stu­den­ten. Dit is het hoogste aantal nieuwe stu­den­ten sinds de erken­ning van het Instituut in 2008. Op 15 ok­to­ber aanstaande viert het St. Boni­fa­tius-instituut zijn 12½ jarig bestaan met een symposium over Kerk en Media waaraan onder meer Antoine Bodar mede­wer­king verleent.

Hulp­bis­schop mgr. J. van Burg­ste­den sss was de hoofd­cele­brant in de ope­nings­mis en gaf de cursisten mee dat de studie en de vor­ming concreet moesten wor­den in de liefde en in vurig­heid. “Hoe zie ik de Kerk? Niet de atheïsten zijn te vrezen, niet degenen die alles zelf beter weten, maar de lauwen”, aldus de bis­schop. Na de Eucha­ris­tie­vie­ring be­gon­nen de colleges, onder­bro­ken door de mid­dag­maal­tijd en de vespers. De eerste studie­dag werd besloten met een barbecue.

Het Sint Boni­fa­tius-instituut is een Hoger Instituut voor Gods­dienst­we­ten­schap­pen met ongeveer tach­tig stu­den­ten. Via een parttime traject met colleges voor­na­me­lijk op zater­da­gen is het moge­lijk aan dit instituut een bac­ca­lau­reaat (bachelor) en een licentiaat (master) in Gods­dienst­we­ten­schap­pen te behalen. Het instituut is verbon­den met de Pau­se­lijke La­te­raanse Uni­ver­si­teit in Rome.

De 22 nieuwe stu­den­ten zijn afkoms­tig uit ver­schil­lende bis­dom­men, vooral uit het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam en het aarts­bis­dom Utrecht. Velen zijn door een geloofsweg (opnieuw) in contact geko­men met Christus en de Kerk, anderen zijn eigen­lijk altijd katho­liek geweest maar op een gegeven moment tot een ver­die­ping geko­men. Aan de levens­ver­halen van de stu­den­ten wordt dui­de­lijk dat God ook in onze tijd mensen langs allerlei wegen naar Zich toe leidt.Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 11 juni 2021Open Dag St. Bonifatiusinstituut
dinsdag, 10 november 2020Nieuwe website Willibrordseminarie
maandag, 4 mei 2020Warme belangstelling voor online Open Dagen
donderdag, 30 januari 2020OriŽntatieweekend Willibrordseminarie
woensdag, 20 november 2019De Kerk en de Erfenis van Vaticanum II
zaterdag, 16 november 2019Vier seminaristen diaken gewijd
vrijdag, 25 oktober 2019Nationale Roepingenweek
zondag, 10 maart 2019OriŽntatieweekend priesteropleiding
vrijdag, 12 oktober 2018Onderscheidingsdag levenskeuzen
dinsdag, 24 april 2018Onderscheidingsdag levensweg
dinsdag, 24 april 2018Geslaagde open dag Bonifatiusinstituut
dinsdag, 20 maart 2018Boodschap paus Franciscus voor Roepingenzondag
maandag, 20 april 2015Boodschap paus Franciscus voor Roepingenzondag
zaterdag, 16 november 2013Twee catechisten en vier diakens rijker!
dinsdag, 16 april 2013Open Dag Bonifatiusinstituut
dinsdag, 18 september 2012Nieuwe studieprefect voor Sint-Bonifatiusinstituut
maandag, 4 juni 2012Indrukwekkende priesterwijding tussen de steigers
maandag, 4 juni 2012Nieuwe Ďtuinzaalí Tiltenberg ingezegend
donderdag, 31 mei 2012Drie wijdingen in kathedraal
dinsdag, 22 mei 2012Vier wijdingen in PinksterweekBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose