Bisdom Haarlem-Amsterdam

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Kardinaal Burke op Dies Tiltenberg

gepubliceerd: vrijdag, 19 augustus 2011
Kardinaal Burke op Dies Tiltenberg
Kardinaal Burke met mgr. J.M. Punt (2e van links), rector J. Hendriks (rechts) en kanselier/secretaris E. Fennis

Kardinaal Raymund L. Burke komt op 6 en 7 november naar De Tiltenberg om de eerste steen te leggen van de zaal die aan de achterzijde van De Tiltenberg zal worden aan­ge­bouwd. De kardinaal zal tevens hoofd­cele­brant zijn in de Eucha­ris­tie­viering (om 10.00 uur) op maandag 7 november, hoogfeest van Sint Wil­li­brord en de Dies Natalis van het Groot-seminarie.

Het thema van de Engels­ta­lige voordracht van de kardinaal (om 12.00 uur) is: Priester­schap en Eucha­ris­tie. Priesters die hieraan deel willen nemen kunnen zich vanaf heden aanmelden bij de receptie van het seminarie (tel. 0252-345345) of per e-mail: post@tiltenberg.org  Gelieve hierbij aan te geven of het gehele programma of slechts een gedeelte zal worden gevolgd.

In de loop van de middag vindt een voor­stel­ling plaats van diaken Peter Vermaat van het bisdom Groningen-Leeuwarden, met als titel: "Francesco, het verhaal over een middeleeuwer".

Voorlopig programma

Om 9.30 uur vindt de eerste steenlegging plaats, waarna om 10.00 uur de Pointificale H. Mis volgt.

Na een pauze met koffie en thee waarin er gelegenheid is elkaar te ontmoeten, vindt om ongeveer 12.00 uur de Tiltenberglezing van kardinaal R.L. Burke plaats. Na een buffetmaaltijd volgt om on geveer 15.30 uur de voor­stel­ling " Francesco" van diaken P. Vermaat.

Om ongeveer 17.30 uur wordt de dag besloten met de Vespers waaronder een aantal seminaristen de admissio (officiële opname onder de diaken en priesterkandidaten) zal ontvangen.

Dit programma is nog onder voorbehoud van wijziging.

Kardinaal Burke

Raymond Leo Kardinaal Burke (* 1948) is prefect van de Apos­to­lische Signatuur, de hoogste rechtbank van de katholieke Kerk. Voorheen was hij bisschop van La Crosse (1995) en aarts­bis­schop van Saint Louis (2003-2008) in de Verenigde Staten. Hij is lid van verschillende Romeinse Con­gre­ga­ties. Zijn wapenspreuk is "secundum cor tuum" (naar Uw hart). Kardinaal Burke is een bekend canonist, die verschillende ere-doctoraten heeft toegekend gekregen en in de Verenigde Staten onder meer is opgekomen voor de bescherming van het ongeboren leven. Hij stichtte een bedevaart­plaats in zijn eerste bisdom La Crosse ter ere van O.L. Vrouw van Guadeloupe en bevorderde de devotie tot het H. Hart van Jezus, waar ook zijn wapenspreuk naar verwijst. Kardinaal Burke heeft bij verschillende gelegenheden de H. Mis in de buitengewone vorm gevierd en zal dat ook op 6 november a.s. doen in de St. Agnes kerk te Amsterdam, die is toevertrouwd aan de preisters van de Petrus Broeder­schap. Reagerend op het seksueel misbruik heeft de kardinaal heldere richtlijnen bepleit waaraan de diocesane bis­schop­pen zich in deze materie houden, zodat een heldere en consistente lijn wordt gevolgd in de rechts-behandeling van deze gevallen. Reeds bij eerdere gelegenheden heeft Kardinaal Burke zijn interesse getoond in De Tiltenberg in gebed en hartelijke wensen en onder meer door het seminarie met een bijdrage financieel te onder­steunen.

De Tiltenberg is dan ook zeer verheugd kardinaal Burke in haar midden te mogen ontvangen, voor de viering van de Dies Natalis en de eerste steenlegging van de uitbreiding van het seminarie.

Ook diakens en studenten van het St. Bo­ni­fa­tius-instituut kunnen aan deze dag deelnemen, maar in verband met de beperkte ruimte, het thema van deze dag en het gegeven dat het gaat om de Dies van het seminarie, zullen alle priesters voorrang krijgen. Op 15 oktober vindt een andere feestelijke dag plaats rond Kerk en Media waarvoor de studenten en afgestudeerden van Sint Bo­ni­fa­tius voorrang krijgen!
Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 24 april 2018Onderscheidingsdag levensweg
dinsdag, 24 april 2018Geslaagde open dag Bonifatiusinstituut
dinsdag, 20 maart 2018Boodschap paus Franciscus voor Roepingenzondag
maandag, 20 april 2015Boodschap paus Franciscus voor Roepingenzondag
zaterdag, 16 november 2013Twee catechisten en vier diakens rijker!
dinsdag, 16 april 2013Open Dag Bonifatiusinstituut
dinsdag, 18 september 2012Nieuwe studieprefect voor Sint-Bonifatiusinstituut
maandag, 4 juni 2012Indrukwekkende priesterwijding tussen de steigers
maandag, 4 juni 2012Nieuwe ‘tuinzaal’ Tiltenberg ingezegend
donderdag, 31 mei 2012Drie wijdingen in kathedraal
dinsdag, 22 mei 2012Vier wijdingen in Pinksterweek
maandag, 14 november 2011Zes diakens gewijd Fotoreportage
dinsdag, 8 november 2011Kardinaal Burke legt eerste steen uitbreiding De Tiltenberg Fotoreportage
maandag, 31 oktober 2011Docent J. Vijgen gepromoveerd
donderdag, 27 oktober 2011G. Bruggink nieuwe rector Tiltenberg
vrijdag, 21 oktober 2011Bonifatiusdag met onderscheiding voor Ben Hartmann Fotoreportage
zondag, 2 oktober 2011Zonovergoten misdienaarsdag druk bezocht Fotoreportage
donderdag, 8 september 2011Seminarie start met zeven nieuwe studenten Fotoreportage
zaterdag, 27 augustus 2011Bonifatiusinstituut begint met 22 nieuwe studenten
vrijdag, 26 augustus 2011Nieuwe uitgave handboek Kerkelijk RechtBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose