Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Priesterwijding in Heiloo

gepubliceerd: dinsdag, 14 juni 2011

In ver­band met de ver­bou­wing van de ka­the­draal (die welis­waar open is voor de li­tur­gie, maar met bedui­dend min­der ruimte dan gebruike­lijk) vindt de pries­ter­wij­ding, tra­di­tio­neel op de zater­dag na Pink­ste­ren, dit jaar plaats in Heiloo, op 18 juni. Mgr. Punt zal dan Maciej Sendecki, momen­teel werk­zaam als diaken-kape­laan in Huizen, wij­den tot pries­ter.

Priesterwijding Bisdom Haarlem-AmsterdamSendecki is 29 jaar oud en komt uit Polen. Sinds 2001 volgde hij de pries­ter­oplei­ding in het bisdom Haar­lem - Am­ster­dam in het Groot­semi­narie De Tilten­berg in Vo­ge­len­zang. Buiten de lesuren woonde en stu­deerde hij in het Inter­na­tio­naal Dio­ce­saan Missio­nair Groot­semi­narie Re­demp­to­ris Mater te Nieuwe Niedorp.

Tijdens zijn studie­tijd was hij drie jaar voor stage in Duits­land. Na zijn diaken­wij­ding op 20 no­vem­ber jl. werd Maciej door mgr. J. Punt benoemd als assis­tent in de pa­ro­chie Huizen. Over zijn roe­ping ver­telt Maciej: “Ik ben opgevoed in een katho­liek gezin. Mijn ouders gingen trouw naar de kerk en dat moest ik óók van hen, ofschoon ik daarin soms geen zin had.

Zoals iedere jongen van die leef­tijd was ik op zoek naar het geluk. Ik ging naar feestjes, naar café’s om een biertje te drinken en om naar de muziek te luis­te­ren. Ik hield van basketballen en van de bergen. Ik had een vriendin en ik piekerde er zeker niet over om pries­ter te wor­den, zo gek was ik niet.

Tot mijn teleur­stel­ling was ik met dat alles toch niet tevre­den. Ik was steeds op zoek naar de vragen van het bestaan: waarom leef ik, wie heeft mij toestem­ming gevraagd om geboren te wor­den, waarom moet ik lij­den, waarom is mijn jongste broer gestorven en waarom heb ik na mijn 19e ver­jaar­dag een rughernia gekregen waardoor ik niet meer kan basketballen?

Dat alles heeft mij weer tot God gebracht. Ik heb ervaren dat het leven zon­der God geen zin heeft, tenminste voor mij, en dat mijn ziekte geen straf is van God, maar dat die mij laat zien dat ik niet de baas ben maar Hij, en dat Hij wil dat ik gelukkig ben, óók als ik niet alles heb wat mijn hart begeert.”

Mendecki is de 39ste pries­ter die door mgr. Punt voor het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam wordt gewijd. Het bisdom telt thans 70 actieve dio­ce­sane pries­ters. De plech­tig­heid, in de grote kerk van het hei­lig­dom in Heiloo, begint om 10.30 uur.Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 11 juni 2021Open Dag St. Bonifatiusinstituut
dinsdag, 10 november 2020Nieuwe website Willibrordseminarie
maandag, 4 mei 2020Warme belangstelling voor online Open Dagen
donderdag, 30 januari 2020OriŽntatieweekend Willibrordseminarie
woensdag, 20 november 2019De Kerk en de Erfenis van Vaticanum II
zaterdag, 16 november 2019Vier seminaristen diaken gewijd
vrijdag, 25 oktober 2019Nationale Roepingenweek
zondag, 10 maart 2019OriŽntatieweekend priesteropleiding
vrijdag, 12 oktober 2018Onderscheidingsdag levenskeuzen
dinsdag, 24 april 2018Onderscheidingsdag levensweg
dinsdag, 24 april 2018Geslaagde open dag Bonifatiusinstituut
dinsdag, 20 maart 2018Boodschap paus Franciscus voor Roepingenzondag
maandag, 20 april 2015Boodschap paus Franciscus voor Roepingenzondag
zaterdag, 16 november 2013Twee catechisten en vier diakens rijker!
dinsdag, 16 april 2013Open Dag Bonifatiusinstituut
dinsdag, 18 september 2012Nieuwe studieprefect voor Sint-Bonifatiusinstituut
maandag, 4 juni 2012Indrukwekkende priesterwijding tussen de steigers
maandag, 4 juni 2012Nieuwe Ďtuinzaalí Tiltenberg ingezegend
donderdag, 31 mei 2012Drie wijdingen in kathedraal
dinsdag, 22 mei 2012Vier wijdingen in PinksterweekBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose