Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

CSLK publiceert over christenvervolging in Pakistan

Studiedag op 24 juni

gepubliceerd: donderdag, 28 april 2011

Roman Gruijters De Vervolgde Kerk en Gevallen Vrouwen in Pakistan

Regel­ma­tig trekt de haast wanhopige situatie van de chris­te­nen in Pakistan (en elders in het Midden-Oosten) de aan­dacht van de media. Nog maar kort gele­den is de chris­te­lijke Pakistaanse minister Shahbaz Bhatti op brute wijze vermoord van­wege zijn verzet tegen de zoge­naamde blasfemiewetten. De ter­doodveroor­de­ling van een chris­te­lijke vrouw Asia Bibi in Pakistan, wegens zoge­naamde bele­diging van de profeet, had tevoren al de inter­na­tio­nale pers gehaald. Haar lot komt uit­druk­ke­lijk in dit boekje aan de orde.

De Vervolgde Kerk en Gevallen Vrouwen in PakistanDeze publi­ca­tie schetst de droeve situatie van de chris­te­nen in Pakistan en die van de vrouwen in het alge­meen. Dit betekent dat een chris­te­lijke vrouw dubbel en dwars wordt gedis­cri­mi­neerd.

Tot nu toe is nog niet in een Neder­landse publi­ca­tie op zo’n hel­dere en ind­ringende wijze de ach­ter­grond van dit alles uiteen­ge­zet. Gruijters beschrijft het systeem van eer en schaamte en de daar­mee verbon­den eerwraak. Indringend schil­dert hij de steeds ver­der­gaande ‘talibanise­ring’ van Pakistan tot schrik van de daar levende chris­te­nen en gema­tigde moslims. Daar­naast beschrijft hij het ge­meen­schaps­denken dat moslims en chris­te­nen daar delen en verge­lijkt dit met de uitgangs­pun­ten van de Katho­lie­ke Sociale Leer.

Schrijver heeft gestu­deerd en onder­wijs gegeven in Pakistan en is getrouwd met een katho­lie­ke Pakistaanse vrouw. Hij is een expert met insight information.

Het boekje is ver­sche­nen als nr 4 in de reeks Publi­ca­ties van het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk.

Het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk or­ga­ni­seert op 24 juni a.s. een studie­mid­dag rond deze publi­ca­tie op De Tilten­berg te Vo­ge­len­zang.

Nadere inlich­tingen op web­si­te www.cslk.nl of per e-mail: mkarsten@tilten­berg.orgGerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 11 juni 2021Open Dag St. Bonifatiusinstituut
dinsdag, 10 november 2020Nieuwe website Willibrordseminarie
maandag, 4 mei 2020Warme belangstelling voor online Open Dagen
donderdag, 30 januari 2020OriŽntatieweekend Willibrordseminarie
woensdag, 20 november 2019De Kerk en de Erfenis van Vaticanum II
zaterdag, 16 november 2019Vier seminaristen diaken gewijd
vrijdag, 25 oktober 2019Nationale Roepingenweek
zondag, 10 maart 2019OriŽntatieweekend priesteropleiding
vrijdag, 12 oktober 2018Onderscheidingsdag levenskeuzen
dinsdag, 24 april 2018Onderscheidingsdag levensweg
dinsdag, 24 april 2018Geslaagde open dag Bonifatiusinstituut
dinsdag, 20 maart 2018Boodschap paus Franciscus voor Roepingenzondag
maandag, 20 april 2015Boodschap paus Franciscus voor Roepingenzondag
zaterdag, 16 november 2013Twee catechisten en vier diakens rijker!
dinsdag, 16 april 2013Open Dag Bonifatiusinstituut
dinsdag, 18 september 2012Nieuwe studieprefect voor Sint-Bonifatiusinstituut
maandag, 4 juni 2012Indrukwekkende priesterwijding tussen de steigers
maandag, 4 juni 2012Nieuwe Ďtuinzaalí Tiltenberg ingezegend
donderdag, 31 mei 2012Drie wijdingen in kathedraal
dinsdag, 22 mei 2012Vier wijdingen in PinksterweekBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose