Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Diploma-uitreiking St. Bonifatius

gepubliceerd: dinsdag, 5 april 2011

Op de Wil­li­brord­dag van april vond de eerste uit­rei­king plaats van Bac­ca­lau­reaatsdiploma's in de Gods­dienst­we­ten­schap­pen van het Sint Boni­fa­tius­in­sti­tuut, dat in 2008 door de Heilige Stoel als Hoger Instituut voor Gods­dienst­we­ten­schap­pen is opgericht en verbon­den met de Pau­se­lijke La­te­raanse Uni­ver­si­teit.

Baccalaureaat diplomaDe eerste twee geslaag­den zijn mw. Monica Wildeboer-Van Rossum, cate­chiste, uit Schagen, en diaken Philip Weijers uit Haar­lem, werk­zaam voor het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk dat op De Tilten­berg is geves­tigd. In een korte toe­spraak wees mgr. dr. J. Hendriks, directeur van het Instituut op het belang van deze gebeur­te­nis en dankte de vice-directeur en studielei­den, drs. B. Hartmann voor de jaerenlange inzet voor het instituut dat op deze dag werd bekroond met dit prach­tige re­sul­taat. Mgr. dr. J.M. Punt, Bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam en Moderator van het Instituut, reikte ver­vol­gens de diploma's uit met een harte­lijke felici­ta­tie waarbij hij wees op het belang van goed onderlegde en gevormde mede­wer­kers in de Kerk. Juist in onze tijd is het van groot belang dat diakens en cate­chisten een goede weten­schap­pe­lijke theo­lo­gische vor­ming b ezitten om de uit­dagingen waarvoor zij wor­den gesteld te kunnen aan­gaan.

Daarna was het de beurt aan de aanwe­zige stafle­den, docenten, mede-stu­den­ten, fami­lie­le­den, kennissen en se­mi­na­risten die de pas-geslaag­den harte­lijk fe­li­ci­teer­den.Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 11 juni 2021Open Dag St. Bonifatiusinstituut
dinsdag, 10 november 2020Nieuwe website Willibrordseminarie
maandag, 4 mei 2020Warme belangstelling voor online Open Dagen
donderdag, 30 januari 2020OriŽntatieweekend Willibrordseminarie
woensdag, 20 november 2019De Kerk en de Erfenis van Vaticanum II
zaterdag, 16 november 2019Vier seminaristen diaken gewijd
vrijdag, 25 oktober 2019Nationale Roepingenweek
zondag, 10 maart 2019OriŽntatieweekend priesteropleiding
vrijdag, 12 oktober 2018Onderscheidingsdag levenskeuzen
dinsdag, 24 april 2018Onderscheidingsdag levensweg
dinsdag, 24 april 2018Geslaagde open dag Bonifatiusinstituut
dinsdag, 20 maart 2018Boodschap paus Franciscus voor Roepingenzondag
maandag, 20 april 2015Boodschap paus Franciscus voor Roepingenzondag
zaterdag, 16 november 2013Twee catechisten en vier diakens rijker!
dinsdag, 16 april 2013Open Dag Bonifatiusinstituut
dinsdag, 18 september 2012Nieuwe studieprefect voor Sint-Bonifatiusinstituut
maandag, 4 juni 2012Indrukwekkende priesterwijding tussen de steigers
maandag, 4 juni 2012Nieuwe Ďtuinzaalí Tiltenberg ingezegend
donderdag, 31 mei 2012Drie wijdingen in kathedraal
dinsdag, 22 mei 2012Vier wijdingen in PinksterweekBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose