Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Aanstellingen en “admissio” op Willibrorddag

gepubliceerd: dinsdag, 5 april 2011

De Bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam, mgr. dr. J.M. Punt, en de Bis­schop van Gro­nin­gen-Leeu­war­den, mgr. dr. G.J.N. de Korte hebben tij­dens de pontificale Eucha­ris­tie­vie­ring van de Wil­li­brord­dag van april aan ver­schil­lende se­mi­na­risten en kan­di­da­ten voor het per­ma­nente diaconaat de aan­stel­ling tot lector of tot acoliet of de "admissio" verleend. Behalve de se­mi­na­risten, woon­den vele gasten en fami­lie­le­den van de kan­di­da­ten de plech­tig­heid bij.

Willibrord (foto: Onderwijsgek)De Bis­schop van Gro­nin­gen-Leeu­war­den verleende dit maal de admissio (de opname onder de diaken- en pries­ter­kan­di­da­ten) aan Anton Goos. Tevens werd Sander Zwezerijnen voor het­zelfde bisdom tot acoliet aan­ge­steld. Eerder dit studie­jaar verleende de Bis­schop de admissio en vernieuw­den de beide Colombiaanse reli­gi­euzen die in het bisdom Gro­nin­gen-Leeu­war­den gaan werken, hun tij­de­lijke geloften.

Voor het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam ont­vingen twee se­mi­na­risten de aan­stel­ling tot lector: Marco Cavagnaro van het semi­na­rie Re­demp­to­ris Mater (Neo­ca­te­chu­me­nale Weg) en Jeroen de Wit (St. Wil­li­brord). Ook een mooi aantal diaken­kan­di­da­ten ont­vingen deze aan­stel­ling in het kader van hun toegroeien naar de heilige wij­ding: Wim Balk uit Almere, Paul Bindels uit Benne­broek, Hans Bruin uit Tui­tjen­horn, Anton van Gelder uit Alkmaar, Eelke Ligthart uit Heer­hu­go­waard, Erik Sengers uit Am­ster­dam Z.-O. en Gert-Jan van der Wal uit Halfweg.

Van harte fe­li­ci­te­ren wij de nieuwe acoliet, de nieuwe lectoren en degene die de admissio heeft ont­van­gen. Moge de Heer hun weg zegenen en mogen zij Christus en de Kerk eens als waar­dige pries­ters of diakens van harte dienen!Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 11 juni 2021Open Dag St. Bonifatiusinstituut
dinsdag, 10 november 2020Nieuwe website Willibrordseminarie
maandag, 4 mei 2020Warme belangstelling voor online Open Dagen
donderdag, 30 januari 2020Oriëntatieweekend Willibrordseminarie
woensdag, 20 november 2019De Kerk en de Erfenis van Vaticanum II
zaterdag, 16 november 2019Vier seminaristen diaken gewijd
vrijdag, 25 oktober 2019Nationale Roepingenweek
zondag, 10 maart 2019Oriëntatieweekend priesteropleiding
vrijdag, 12 oktober 2018Onderscheidingsdag levenskeuzen
dinsdag, 24 april 2018Onderscheidingsdag levensweg
dinsdag, 24 april 2018Geslaagde open dag Bonifatiusinstituut
dinsdag, 20 maart 2018Boodschap paus Franciscus voor Roepingenzondag
maandag, 20 april 2015Boodschap paus Franciscus voor Roepingenzondag
zaterdag, 16 november 2013Twee catechisten en vier diakens rijker!
dinsdag, 16 april 2013Open Dag Bonifatiusinstituut
dinsdag, 18 september 2012Nieuwe studieprefect voor Sint-Bonifatiusinstituut
maandag, 4 juni 2012Indrukwekkende priesterwijding tussen de steigers
maandag, 4 juni 2012Nieuwe ‘tuinzaal’ Tiltenberg ingezegend
donderdag, 31 mei 2012Drie wijdingen in kathedraal
dinsdag, 22 mei 2012Vier wijdingen in PinksterweekBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose