Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Eerste diplomaís St. Bonifatius binnen

gepubliceerd: woensdag, 16 maart 2011

Baccalaureaat diplomaDe eerste Bacca­laureaats­diploma's van het Sint Boni­fa­tius-instituut zijn gearriveeerd. Dat kon­digde rector mgr. dr. Jan Hendriks, directeur van het Instituut aan tij­dens de jongste cursus­dag. De eerste bacca­laureaats­exa­mens wer­den al in ok­to­ber afgelegd door cate­chiste mw. Monica Wildeboer-van Rossum en diaken ing. Philip Weijers.

De diploma's kon­den in Rome echter om veilig­heids­redenen alleen wor­den op­ge­haald door een door het Instituut gemach­tigd persoon, waardoor het even duurde voordat de diploma's in Neder­land waren. Dat is inmiddels gebeurd en in overleg met de beide baccalaurei zal een datum wor­den gekozen waarop de diploma's wor­den uit­gereikt. Sint Boni­fa­tius is het eerste Instituut in Neder­land dat als Hoger instituut voor Gods­dienst­weten­schappen door de Heilige Stoel is goedge­keurd en de beide geslaag­den zijn dan ook de eerste in Neder­land die dit diploma ont­van­gen.

Het diploma wordt getekend door de decaan van de theo­lo­gische facul­teit in Rome, de Bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam en de directeur van het Instituut, alsmede door de se­cre­ta­ris generaal van de La­te­raanse Uni­ver­si­teitGerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 11 juni 2021Open Dag St. Bonifatiusinstituut
dinsdag, 10 november 2020Nieuwe website Willibrordseminarie
maandag, 4 mei 2020Warme belangstelling voor online Open Dagen
donderdag, 30 januari 2020OriŽntatieweekend Willibrordseminarie
woensdag, 20 november 2019De Kerk en de Erfenis van Vaticanum II
zaterdag, 16 november 2019Vier seminaristen diaken gewijd
vrijdag, 25 oktober 2019Nationale Roepingenweek
zondag, 10 maart 2019OriŽntatieweekend priesteropleiding
vrijdag, 12 oktober 2018Onderscheidingsdag levenskeuzen
dinsdag, 24 april 2018Onderscheidingsdag levensweg
dinsdag, 24 april 2018Geslaagde open dag Bonifatiusinstituut
dinsdag, 20 maart 2018Boodschap paus Franciscus voor Roepingenzondag
maandag, 20 april 2015Boodschap paus Franciscus voor Roepingenzondag
zaterdag, 16 november 2013Twee catechisten en vier diakens rijker!
dinsdag, 16 april 2013Open Dag Bonifatiusinstituut
dinsdag, 18 september 2012Nieuwe studieprefect voor Sint-Bonifatiusinstituut
maandag, 4 juni 2012Indrukwekkende priesterwijding tussen de steigers
maandag, 4 juni 2012Nieuwe Ďtuinzaalí Tiltenberg ingezegend
donderdag, 31 mei 2012Drie wijdingen in kathedraal
dinsdag, 22 mei 2012Vier wijdingen in PinksterweekBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose