Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Supervisor Frans Geels viert zilveren feest in Tiltenberg

gepubliceerd: dinsdag, 15 maart 2011
Supervisor Frans Geels viert zilveren feest in Tiltenberg Supervisor Frans Geels viert zilveren feest in Tiltenberg Supervisor Frans Geels viert zilveren feest in Tiltenberg Supervisor Frans Geels viert zilveren feest in Tiltenberg

Frans Geels, pries­ter van het bisdom en staf­me­de­werker van De Tilten­berg, vierde vorige week zijn zilveren pries­ter­feest in De Tilten­berg. Pastoor Geels is in het semi­na­rie docent van de cursus ' het pas­to­rale gesprek' en supervisor. Zo heeft hij al vele pries­ter­stu­denten op de weg naar hun pries­ter­wij­ding begeleid in hun eerste pas­to­rale erva­ringen.

Ook de jonge pries­ters begeleidt hij in het eerste jaar na hun pries­ter­wij­ding en daar­naast heeft hij diaken­kan­di­da­ten begeleid. Tevens geeft hij samen met diaken drs. C. van Opzeeland de cursus 'Omgaan met verlies, crisis en trauma in de pas­to­rale zorg' en ver­zorgt hij in de voort­ge­zette vor­ming van de pries­ters, diakens en cate­chisten inter­vi­sie-bij­een­komsten, samen met Van Opzeeland. Reden te over dus voor het semi­na­rie om in dank­baar­heid deze vijfen­twin­tig pries­ter­ja­ren te gedenken.

Vijfen­twin­tig jaar gele­den werd Frans Geels in de Sint Nicolaas­kerk te Am­ster­dam door mgr. dr. J. Lescrauwaet msc tot pries­ter gewijd. Na een pas­to­raat in ver­schil­lende pa­ro­chies, werd hij tien jaar gele­den gevraagd om de dienst catechese van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam te lei­den en tevens aan het semi­na­rie verbon­den.

De fami­lie­le­den van de jubila­ris waren aanwe­zig, evenals pries­tervrien­den uit de studie­tijd, Abt G. Mathijsen en Br. Simon Laout van de Egmondse abdij, waar de jubila­ris ooit een monas­tieke roe­ping heeft onder­zocht, en andere kennissen en vrien­den die tezamen allerlei perio­den uit het leven van pastoor Geels ver­te­gen­woor­dig­den. Na de lezing van mgr. Van Luijn (zie eer­der bericht) wer­den de vespers en de heilige Eucha­ris­tie gevierd in con­ce­le­bra­tie met de aanwe­zige pries­ters, waar­on­der een aantal jonge pries­ters die door Geels zijn begeleid. De jubila­ris con­ce­le­breerde met de beide aanwe­zige bis­schop­pen, mgr. J. Punt en mgr. A. van Luijn, in aanwe­zig­heid ook van hulp­bis­schop mgr. J. van Burg­ste­den, en keek in zijn homilie met dank­baar­heid terug op zijn leven als pries­ter: "Hier staat een gelukkige pries­ter".

Na de Eucha­ris­tie­vie­ring was er een receptie en een fees­te­lij­ke maal­tijd, waarbij en passant nog werd her­dacht dat het twaalfenhalf jaar gele­den was dat mgr. J. Punt het bestuur van het bisdom Haar­lem, nu Haar­lem-Am­ster­dam op zich had geno­men, na de plot­se­linge dood van zijn voor­gan­ger mgr. H. Bomers cm. Als her­in­ne­ring aan zijn bezoeken aan De Tilten­berg kreeg de bis­schop bij dit koperen jubileum een foto­boek aan­ge­bo­den.Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 11 juni 2021Open Dag St. Bonifatiusinstituut
dinsdag, 10 november 2020Nieuwe website Willibrordseminarie
maandag, 4 mei 2020Warme belangstelling voor online Open Dagen
donderdag, 30 januari 2020OriŽntatieweekend Willibrordseminarie
woensdag, 20 november 2019De Kerk en de Erfenis van Vaticanum II
zaterdag, 16 november 2019Vier seminaristen diaken gewijd
vrijdag, 25 oktober 2019Nationale Roepingenweek
zondag, 10 maart 2019OriŽntatieweekend priesteropleiding
vrijdag, 12 oktober 2018Onderscheidingsdag levenskeuzen
dinsdag, 24 april 2018Onderscheidingsdag levensweg
dinsdag, 24 april 2018Geslaagde open dag Bonifatiusinstituut
dinsdag, 20 maart 2018Boodschap paus Franciscus voor Roepingenzondag
maandag, 20 april 2015Boodschap paus Franciscus voor Roepingenzondag
zaterdag, 16 november 2013Twee catechisten en vier diakens rijker!
dinsdag, 16 april 2013Open Dag Bonifatiusinstituut
dinsdag, 18 september 2012Nieuwe studieprefect voor Sint-Bonifatiusinstituut
maandag, 4 juni 2012Indrukwekkende priesterwijding tussen de steigers
maandag, 4 juni 2012Nieuwe Ďtuinzaalí Tiltenberg ingezegend
donderdag, 31 mei 2012Drie wijdingen in kathedraal
dinsdag, 22 mei 2012Vier wijdingen in PinksterweekBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose