Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Dr. Toni Spandri overleden

gepubliceerd: dinsdag, 1 maart 2011

Dr. Toni Spandri, verant­woor­de­lijke voor de Neo­cate­chumenale Weg in onder meer Neder­land en Duits­land, is op maan­dag 28 februari 's avonds geheel on­ver­wacht overle­den. Dr. Spandri, in het verle­den stu­dent bij professor Jozef Ratzin­ger in Tübingen en Regens­burg, was één van de eerste cate­chisten van de Neo­cate­chumenale Weg.

Redemptoris MaterHij was vele malen in Neder­land om catechese te geven, bespre­kingen te voeren en hij was nauw betrokken bij het Re­demp­to­ris Mater Semi­na­rie in Nieuwe Niedorp. Hij was een sterke persoon­lijk­heid met een groot geloof en onder­schei­dings­vermogen en een enorme inzet voor het Rijk Gods, die veel verant­woorde­lijk­heid heeft gedragen.

Dins­dag 1 maart is in het semi­na­rie De Tilten­berg de Heilige Mis voor hem opgedragen. Mgr. Punt hoorde van het over­lij­den van Spandri tij­dens de bis­schop­pen­con­fe­ren­tie in Utrecht. De bis­schop condoleert zijn echt­ge­note Bruna en zijn gezin en allen die met hem in de Neo­cate­chumenale Weg verbon­den zijn met dit grote verlies.

Uitvaart

De Requiem­mis zal plaats­vin­den op vrij­dag 4 maart om 11.00 uur in de ka­the­draal van het aarts­bis­dom München, de stad waar hij woo­nach­tig was. De begrafenis is 's mid­dags om 15.00 uur. Vele bis­schop­pen en pries­ters, pries­ter­stu­den­ten en broe­ders en zusters van de gemeen­schappen van de Neocate­chumenale Weg zullen bij de plech­tige vie­ring aanwe­zig zijn. Ook de se­mi­na­risten van het semi­na­rie Re­demp­to­ris Mater van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam reizen naar München om Toni Spandri uitgeleide te doen.Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 11 juni 2021Open Dag St. Bonifatiusinstituut
dinsdag, 10 november 2020Nieuwe website Willibrordseminarie
maandag, 4 mei 2020Warme belangstelling voor online Open Dagen
donderdag, 30 januari 2020OriŽntatieweekend Willibrordseminarie
woensdag, 20 november 2019De Kerk en de Erfenis van Vaticanum II
zaterdag, 16 november 2019Vier seminaristen diaken gewijd
vrijdag, 25 oktober 2019Nationale Roepingenweek
zondag, 10 maart 2019OriŽntatieweekend priesteropleiding
vrijdag, 12 oktober 2018Onderscheidingsdag levenskeuzen
dinsdag, 24 april 2018Onderscheidingsdag levensweg
dinsdag, 24 april 2018Geslaagde open dag Bonifatiusinstituut
dinsdag, 20 maart 2018Boodschap paus Franciscus voor Roepingenzondag
maandag, 20 april 2015Boodschap paus Franciscus voor Roepingenzondag
zaterdag, 16 november 2013Twee catechisten en vier diakens rijker!
dinsdag, 16 april 2013Open Dag Bonifatiusinstituut
dinsdag, 18 september 2012Nieuwe studieprefect voor Sint-Bonifatiusinstituut
maandag, 4 juni 2012Indrukwekkende priesterwijding tussen de steigers
maandag, 4 juni 2012Nieuwe Ďtuinzaalí Tiltenberg ingezegend
donderdag, 31 mei 2012Drie wijdingen in kathedraal
dinsdag, 22 mei 2012Vier wijdingen in PinksterweekBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose