Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Ben jij geroepen?

gepubliceerd: donderdag, 24 februari 2011

De Tiltenberg OriëntatieweekendDenk je er wel eens over pries­ter te wor­den? Vraag je je wel eens af dit de weg is die God je wijst? Denk je erover om je aan te mel­den voor de pries­ter­oplei­ding? Op vrij­dag 18 en zater­dag 19 maart is er een goede gelegen­heid om na te denken over je roe­ping en kennis te maken met De Tilten­berg!

Je bent van harte welkom op vrij­dag 18 maart vanaf 17.30, voor het avond­eten om 18.00, waarna je nader kennis kunt maken met de rector van De Tilten­berg en de semi­na­rie­ge­meen­schap. Tijdens de dagen neem je deel aan het gewone leven van het semi­na­rie, is er veel gelegen­heid om vragen te stellen, en is er uiter­aard ook tijd voor gemeen­schappe­lijk gebed en medi­ta­tie.

De dagen wor­den af­ge­slo­ten na het avond­eten op zater­dag­avond, om ongeveer 19.00 uur. Dit in ver­band met de Stille Omgang die in de nacht van zater­dag 19 op zon­dag 20 maart te Am­ster­dam plaats­vindt.

Deze dagen zijn een goede gelegen­heid om nader kennis te maken met De Tilten­berg en de semi­na­rie­ge­meen­schap, en om je te be­zin­nen over je roe­ping.

Aanmel­den bij rector J. Hendriks: 0252-345331 of rector@tilten­berg.org

Meer in­for­ma­tie: www.tilten­berg.orgGerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 11 juni 2021Open Dag St. Bonifatiusinstituut
dinsdag, 10 november 2020Nieuwe website Willibrordseminarie
maandag, 4 mei 2020Warme belangstelling voor online Open Dagen
donderdag, 30 januari 2020OriŽntatieweekend Willibrordseminarie
woensdag, 20 november 2019De Kerk en de Erfenis van Vaticanum II
zaterdag, 16 november 2019Vier seminaristen diaken gewijd
vrijdag, 25 oktober 2019Nationale Roepingenweek
zondag, 10 maart 2019OriŽntatieweekend priesteropleiding
vrijdag, 12 oktober 2018Onderscheidingsdag levenskeuzen
dinsdag, 24 april 2018Onderscheidingsdag levensweg
dinsdag, 24 april 2018Geslaagde open dag Bonifatiusinstituut
dinsdag, 20 maart 2018Boodschap paus Franciscus voor Roepingenzondag
maandag, 20 april 2015Boodschap paus Franciscus voor Roepingenzondag
zaterdag, 16 november 2013Twee catechisten en vier diakens rijker!
dinsdag, 16 april 2013Open Dag Bonifatiusinstituut
dinsdag, 18 september 2012Nieuwe studieprefect voor Sint-Bonifatiusinstituut
maandag, 4 juni 2012Indrukwekkende priesterwijding tussen de steigers
maandag, 4 juni 2012Nieuwe Ďtuinzaalí Tiltenberg ingezegend
donderdag, 31 mei 2012Drie wijdingen in kathedraal
dinsdag, 22 mei 2012Vier wijdingen in PinksterweekBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose