Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Willibrordlezing - Afscheid Piet vd Horst

gepubliceerd: donderdag, 6 januari 2011

De eerste Wil­li­brord­dag van het nieuwe jaar – de maan­de­lijkse be­zin­nings­dag voor se­mi­na­risten en jonge pries­ters op De Tilten­berg - vond op maan­dag 3 januari plaats. Die dag werd het feit gevierd dat de heer Piet van der Horst twaalfeneenhalf jaar zich als administrateur voor het semi­na­rie heeft ingezet.

Afscheid Piet vd HorstDe bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam, mgr. dr. J.M. Punt on­der­scheidde hem met het St. Bavo-ereteken aan het einde van de Eucha­ris­tie­vie­ring. Tevens nam de heer Van der Horst die dag afscheid van zijn werk­zaam­he­den voor het semi­na­rie (hij is nu voor het Dio­ce­saan centrum in Heiloo werk­zaam), al zal hij nog vaker terug­ko­men om enkele werk­zaam­he­den af te ron­den. De  Wil­li­brord­le­zing werd die dag gehou­den door dr. ir. M. Remery, pries­ter van het bisdom Rotter­dam, die sprak over dom. Hans van der Laan osb, die nauw bij de bouw van de kapel van de Tilten­berg betrokken was en met wiens meubel­ont­werpen de kapel is ingericht.

Dr. M. Remery schetste Van der Laan als theoreticus (de leer van het plas­tisch getal), als architect, kleermaker en ont­wer­per van gewa­den, als pries­ter en monnik in een boeiende lezing die aan­dach­tig werd gevolgd. Hij is twee jaar gele­den gepro­mo­veerd op het werk van dom Van der Laan en de handelseditie van zijn proef­schrift komt dezer dagen uit bij uit­ge­ve­rij Brill in Leiden.

De heer Piet van der Horst was bijna vanaf het begin van het semi­na­rie werk­zaam als administrateur, waarbij hij eigen­lijk ook de facili­tai­re en fonds­wer­ving-ac­ti­vi­teiten waarnam. Met de groei van de oplei­dingen moesten op een gegeven moment meer mensen ingeschakeld wor­den: een zevental personen heeft de taken van de heer Van der Horst over­ge­no­men. Na de Eucha­ris­tie­vie­ring waarvoor veel jonge pries­ters waren geko­men, was er een receptie en buffet en werd namens het semi­na­rie een cadeau overhan­digd door de rector.Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 11 juni 2021Open Dag St. Bonifatiusinstituut
dinsdag, 10 november 2020Nieuwe website Willibrordseminarie
maandag, 4 mei 2020Warme belangstelling voor online Open Dagen
donderdag, 30 januari 2020OriŽntatieweekend Willibrordseminarie
woensdag, 20 november 2019De Kerk en de Erfenis van Vaticanum II
zaterdag, 16 november 2019Vier seminaristen diaken gewijd
vrijdag, 25 oktober 2019Nationale Roepingenweek
zondag, 10 maart 2019OriŽntatieweekend priesteropleiding
vrijdag, 12 oktober 2018Onderscheidingsdag levenskeuzen
dinsdag, 24 april 2018Onderscheidingsdag levensweg
dinsdag, 24 april 2018Geslaagde open dag Bonifatiusinstituut
dinsdag, 20 maart 2018Boodschap paus Franciscus voor Roepingenzondag
maandag, 20 april 2015Boodschap paus Franciscus voor Roepingenzondag
zaterdag, 16 november 2013Twee catechisten en vier diakens rijker!
dinsdag, 16 april 2013Open Dag Bonifatiusinstituut
dinsdag, 18 september 2012Nieuwe studieprefect voor Sint-Bonifatiusinstituut
maandag, 4 juni 2012Indrukwekkende priesterwijding tussen de steigers
maandag, 4 juni 2012Nieuwe Ďtuinzaalí Tiltenberg ingezegend
donderdag, 31 mei 2012Drie wijdingen in kathedraal
dinsdag, 22 mei 2012Vier wijdingen in PinksterweekBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose