Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Dag van het Jodendom

Zondag 17 januari 2021

gepubliceerd: zondag, 10 januari 2021

Elke 17e januari staan wij, Neder­landse katho­lie­ken, uit­druk­ke­lijk stil bij de relatie tussen ons, chris­te­nen, en het jo­den­dom. Die dag is het Dag van het Jo­den­dom.

Chris­te­nen hebben name­lijk een bij­zon­dere relatie met het jo­den­dom. Jezus, zijn familie en zijn leer­lin­gen waren wets­ge­trouwe, of beter gezegd, Tora-getrouwe joden. Ze hiel­den zich aan de gebo­den van de Tora en gingen op de grote joodse feest­da­gen naar de tempel in Jeru­za­lem. Als chris­te­nen delen wij dat deel van de Bijbel dat joden de Tenach en chris­te­nen het ‘Oude’ of ‘Eerste’ Testa­ment noemen. Al in­ter­pre­te­ren we ze anders, we delen met de joden dezelfde verhalen, beel­den en woor­den.

Helaas hebben chris­te­nen eeuwen­lang vooral de nadruk gelegd op wat hen van de joden on­der­scheidde. Het jo­den­dom werd gezien als een achterhaalde gods­dienst. Joden kregen de naam onbe­trouw­baar en zelfs moor­de­naars van Christus te zijn. Met alle gevolgen van dien. Met het Tweede Vati­caans Concilie heeft de rooms-katho­lie­ke kerk afstand geno­men van dit soort denk­beel­den. De Kerk is de broodno­dige weg inge­slagen van zelf­on­der­zoek, dialoog en vriend­schap met de joden.

De ‘Dag van het Jo­den­dom’ is bedoeld om bij te dragen aan die nieuwe weg in bis­dom­men en pa­ro­chies, soms in samen­wer­king met andere kerk­ge­noot­schappen.

In­for­ma­tie


Gerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 17 januari 2024Dag van het Jodendom
donderdag, 2 maart 2023Dialoogwandeling - Sterke vrouwen
dinsdag, 26 oktober 2021Dag van het Jodendom - 17 januari
maandag, 25 januari 2021Video Dag van het Jodendom Video
maandag, 4 mei 2020Brief Mgr. Woorts aan Joodse gemeenschap
dinsdag, 14 april 2020Geloven in geweld?
donderdag, 13 februari 2020Dag van het Jodendom Video
dinsdag, 7 januari 2020Dag van het Jodendom
dinsdag, 12 februari 2019Tien jaar Dag van het Jodendom
zondag, 9 september 2018Dag van het Jodendom
maandag, 12 februari 2018Bezoek aan Synagoge - Dag van het Jodendom
vrijdag, 6 januari 2017Bisschoppen bezoeken Joods Historisch Museum
woensdag, 30 juli 2014Haat tegen Joden verwerpelijk
dinsdag, 14 januari 2014Katholieke Kerk viert Dag van het JodendomBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose