Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Brief Mgr. Woorts aan Joodse gemeenschap

Bij gelegenheid van 75 jaar bevrijding

gepubliceerd: maandag, 4 mei 2020
foto: rkkerk.nl
Mgr. Woorts tijdens de nationale herdenking op 26 januari 2020
Mgr. Woorts tijdens de nationale herdenking op 26 januari 2020

Bij gelegen­heid van 75 jaar be­vrij­ding heeft mgr. drs. H.W. Woorts, referent namens de Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie voor Kerk en Jo­den­dom, een groet gestuurd aan de Joodse ge­meen­schap in Neder­land.

‘Naast de dank­baar­heid voor het feit dat wij als Neder­lan­ders 75 jaar in vrij­heid kunnen leven, is er in uw ge­meen­schap zeker ook deze dagen het enorme verdriet en de pijn vanwege het lij­den en de uitroeiing van miljoenen Joodse broe­ders en zusters, waar­on­der uw eigen fami­lie­le­den en vrien­den.’

De brief is in aanloop naar 4 en 5 mei verstuurd naar contacten binnen de Joodse ge­meen­schap. Mgr. Woorts refereert aan de nationale her­den­king in Am­ster­dam van 75 jaar be­vrij­ding van Ausch­witz, op 26 januari jongst­le­den, waarbij hij namens de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie aanwe­zig was.

‘Daar spraken ook jonge kin­de­ren over wat hun (over)groot­ou­ders in de oorlog had­den mee­ge­maakt. Het raakte mij diep, zeker deze jonge kin­de­ren te zien - zo vol toe­komstdromen, met zoveel talenten - die een teken van hoop zijn voor onze wereld, maar die al zo jong meedragen dat zij er eigen­lijk niet had­den mogen zijn van de bezetter van ons land des­tijds. En dat zij moeten leven met het besef dat er ook nu mensen zijn voor wie zij niet gewenst zijn.’

Toenemend anti­se­mi­tisme

Ook benoemt de bis­schop in zijn brief het toe­ne­mende anti­se­mi­tisme in ons land en in omringende lan­den. Hij wijst er op dat paus Fran­cis­cus zich hier meer­dere keren tegen heeft uit­ge­spro­ken en hij herinnert aan de ge­za­men­lijke ver­kla­ring van de Rooms-Katho­lie­ke Kerk in Neder­land en de Pro­tes­tantse Kerk Neder­land van 28 juni 2019 vanwege het toe­ne­mend anti­se­mi­tisme in Neder­land.

Daarin staat: “Wij rekenen het ook tot onze verant­woor­de­lijk­heid er alles aan te doen om anti­se­mi­tisme in de hele samen­le­ving tegen te gaan en om ini­tia­tie­ven te onder­steunen die daar een dam tegen opwerpen. Hierbij roepen wij de over­heid alsook de gehele samen­le­ving op om alles te doen wat in haar vermogen ligt om anti­se­mi­tisme te bestrij­den.”

Mgr. Woorts is mede hierom namens de R.-K. Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie lid van de Raad van Am­bas­sa­deurs van het Natio­naal Holo­caust Museum in oprich­ting.Gerelateerde nieuwsberichten

zondag, 10 januari 2021Dag van het Jodendom
dinsdag, 14 april 2020Geloven in geweld?
donderdag, 13 februari 2020Dag van het Jodendom Video
dinsdag, 7 januari 2020Dag van het Jodendom
dinsdag, 12 februari 2019Tien jaar Dag van het Jodendom
zondag, 9 september 2018Dag van het Jodendom
maandag, 12 februari 2018Bezoek aan Synagoge - Dag van het Jodendom
vrijdag, 6 januari 2017Bisschoppen bezoeken Joods Historisch Museum
woensdag, 30 juli 2014Haat tegen Joden verwerpelijk
dinsdag, 14 januari 2014Katholieke Kerk viert Dag van het JodendomBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose