Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Brief Mgr. Woorts aan Joodse gemeenschap

Bij gelegenheid van 75 jaar bevrijding

gepubliceerd: maandag, 4 mei 2020
foto: rkkerk.nl
Mgr. Woorts tijdens de nationale herdenking op 26 januari 2020
Mgr. Woorts tijdens de nationale herdenking op 26 januari 2020

Bij gelegen­heid van 75 jaar be­vrij­ding heeft mgr. drs. H.W. Woorts, referent namens de Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie voor Kerk en Jo­den­dom, een groet gestuurd aan de Joodse ge­meen­schap in Neder­land.

‘Naast de dank­baar­heid voor het feit dat wij als Neder­lan­ders 75 jaar in vrij­heid kunnen leven, is er in uw ge­meen­schap zeker ook deze dagen het enorme verdriet en de pijn van­wege het lij­den en de uitroeiing van miljoenen Joodse broe­ders en zusters, waar­on­der uw eigen fami­lie­le­den en vrien­den.’

De brief is in aanloop naar 4 en 5 mei verstuurd naar contacten binnen de Joodse ge­meen­schap. Mgr. Woorts refereert aan de natio­nale her­den­king in Am­ster­dam van 75 jaar be­vrij­ding van Ausch­witz, op 26 januari jongst­le­den, waarbij hij namens de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie aanwe­zig was.

‘Daar spraken ook jonge kin­de­ren over wat hun (over)groot­ou­ders in de oorlog had­den mee­ge­maakt. Het raakte mij diep, zeker deze jonge kin­de­ren te zien - zo vol toe­komstdromen, met zoveel talenten - die een teken van hoop zijn voor onze wereld, maar die al zo jong meedragen dat zij er eigen­lijk niet had­den mogen zijn van de bezetter van ons land des­tijds. En dat zij moeten leven met het besef dat er ook nu mensen zijn voor wie zij niet gewenst zijn.’

Toenemend anti­se­mi­tisme

Ook benoemt de bis­schop in zijn brief het toe­ne­mende anti­se­mi­tisme in ons land en in omringende lan­den. Hij wijst er op dat paus Fran­cis­cus zich hier meer­dere keren tegen heeft uit­ge­spro­ken en hij herinnert aan de ge­za­men­lijke ver­kla­ring van de Rooms-Katho­lie­ke Kerk in Neder­land en de Pro­tes­tantse Kerk Neder­land van 28 juni 2019 van­wege het toe­ne­mend anti­se­mi­tisme in Neder­land.

Daarin staat: “Wij rekenen het ook tot onze verant­woor­de­lijk­heid er alles aan te doen om anti­se­mi­tisme in de hele samen­le­ving tegen te gaan en om ini­tia­tie­ven te onder­steunen die daar een dam tegen opwerpen. Hierbij roepen wij de over­heid alsook de gehele samen­le­ving op om alles te doen wat in haar vermogen ligt om anti­se­mi­tisme te bestrij­den.”

Mgr. Woorts is mede hierom namens de R.-K. Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie lid van de Raad van Am­bas­sa­deurs van het Natio­naal Holo­caust Museum in oprich­ting.


Gerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 17 januari 2024Dag van het Jodendom
donderdag, 2 maart 2023Dialoogwandeling - Sterke vrouwen
dinsdag, 26 oktober 2021Dag van het Jodendom - 17 januari
maandag, 25 januari 2021Video Dag van het Jodendom Video
zondag, 10 januari 2021Dag van het Jodendom
dinsdag, 14 april 2020Geloven in geweld?
donderdag, 13 februari 2020Dag van het Jodendom Video
dinsdag, 7 januari 2020Dag van het Jodendom
dinsdag, 12 februari 2019Tien jaar Dag van het Jodendom
zondag, 9 september 2018Dag van het Jodendom
maandag, 12 februari 2018Bezoek aan Synagoge - Dag van het Jodendom
vrijdag, 6 januari 2017Bisschoppen bezoeken Joods Historisch Museum
woensdag, 30 juli 2014Haat tegen Joden verwerpelijk
dinsdag, 14 januari 2014Katholieke Kerk viert Dag van het JodendomBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose