Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Dag van het Jodendom

Maandag 20 januari - 19.00 uur - Synagoge Alkmaar

gepubliceerd: dinsdag, 7 januari 2020

De Stich­ting Alkmaarse Synagoge (SAS) heeft sinds de­cem­ber 2009 de beschik­king gekregen over de Alkmaarse Sjoel aan de Hofstraat. De stich­ting stelt zich ten doel de voor­ma­lige synagoge weer een joodse bestem­ming te geven in de vorm van een joods cultureel centrum.

Op maan­dag 20 januari 2020 zal bij gelegen­heid van de Dag van het Jo­den­dom een groep stu­den­ten van het Wil­li­brord­semi­narie onder lei­ding van pastoor Ignas Tilma een werk­be­zoek brengen aan de synagoge. Namens de Katho­lie­ke Raad voor het Jo­den­dom zullen dr. Tineke de Lange en drs. Jaap van der Meij zich aan­slui­ten.

De avond start om 19.00 uur. De groep zal wor­den ont­van­gen door mw. Loes Citroen, voor­zit­ter van de SAS en enkele gemeen­te­le­den. De groep zal wor­den rondgeleid en ver­vol­gens in gesprek gaan.

Het is de bedoeling dat bij voldoende belang­stel­ling in de toe­komst vaker bezoeken aan de Alkmaarse synagoge zullen wor­den geor­ga­ni­seerd voor pa­ro­chi­anen en hun pastoor.

Details

datum: maan­dag 20 januari 2020
tijd: 19.00 uur
lokatie: Synagoge, Hofstraat 13/17, Alkmaar
Parkeren: Parkeer­ga­ra­ge De Schelp­hoek, Korte Vondel­straat 4, Alkmaar
Contact: Diaken Wim Timmer, dio­ce­saan referent Jo­den­dom, wim.timmer@dji.minjus.nl
web­si­te: www.alkmaarsesynagoge.nl

Meer in­for­ma­tie

 


Gerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 17 januari 2024Dag van het Jodendom
donderdag, 2 maart 2023Dialoogwandeling - Sterke vrouwen
dinsdag, 26 oktober 2021Dag van het Jodendom - 17 januari
maandag, 25 januari 2021Video Dag van het Jodendom Video
zondag, 10 januari 2021Dag van het Jodendom
maandag, 4 mei 2020Brief Mgr. Woorts aan Joodse gemeenschap
dinsdag, 14 april 2020Geloven in geweld?
donderdag, 13 februari 2020Dag van het Jodendom Video
dinsdag, 12 februari 2019Tien jaar Dag van het Jodendom
zondag, 9 september 2018Dag van het Jodendom
maandag, 12 februari 2018Bezoek aan Synagoge - Dag van het Jodendom
vrijdag, 6 januari 2017Bisschoppen bezoeken Joods Historisch Museum
woensdag, 30 juli 2014Haat tegen Joden verwerpelijk
dinsdag, 14 januari 2014Katholieke Kerk viert Dag van het JodendomBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose