Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Tiltenberg telt dit jaar 111 studenten

Voor diaken-, catechisten- en priesteropleiding

gepubliceerd: dinsdag, 28 september 2010

De pries­ter­oplei­ding en het Sint Boni­fa­tius­in­sti­tuut zijn het nieuwe studie­jaar met 26 nieuwe stu­den­ten be­gon­nen. Het dio­ce­saan oplei­dings­cen­trum De Tilten­berg in Vo­ge­len­zang telt dit studie­jaar 111 stu­den­ten, van wie 78 aan het Sint Boni­fa­tius­in­sti­tuut en 33 aan het St. Wil­li­brord­in­sti­tuut voor de pries­ter­oplei­ding. De pries­ter­oplei­ding telt zeven, de diaken- en cate­chisten­oplei­ding negen­tien nieuwe kan­di­da­ten.

Naast de 33 pries­ter­stu­denten die aan het Groot­semi­narie hun oplei­ding volgen, wonen in de Tilten­berg twee Utrechtse pries­ter­stu­denten die aan de FKT stu­de­ren.

Dan zijn er drie “nieuwe” kan­di­da­ten voor het propedeu­tisch jaar; zij komen weke­lijks een of meer dagen naar het semi­na­rie en doen al enige studie.

In de Tilten­berg wonen in totaal nu 21 pries­ter­stu­denten, dat is een record; twee stu­den­ten komen dage­lijks vanuit de abdij van Egmond, en twaalf pen­de­len vanuit het Semi­na­rie Re­demp­to­ris Mater van de Neo­ca­te­chu­me­nale Weg in Nieuwe Niedorp. Daar zijn ook tien stu­den­ten die Neder­lands en andere vaar­dig­he­den en kennis verwerven ter voor­be­rei­ding op een pries­terstudie.

Het nieuwe studie­jaar werd "geopend" met een bede­vaart naar Rome, van 12 tot 18 sep­tem­ber. Hoogte­pun­ten waren de au­diën­tie bij de Paus, de ont­moe­ting met kar­di­naal Grocolewski en de bezoeken (met telkens de eucha­ris­tie)  aan de vier aarts­basi­lieken. In het ok­to­ber­num­mer van Samen Kerk vindt u een uit­ge­breid ver­slag van deze reis; hier­on­der staan een paar foto's van de reis.
Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 11 juni 2021Open Dag St. Bonifatiusinstituut
dinsdag, 10 november 2020Nieuwe website Willibrordseminarie
maandag, 4 mei 2020Warme belangstelling voor online Open Dagen
donderdag, 30 januari 2020OriŽntatieweekend Willibrordseminarie
woensdag, 20 november 2019De Kerk en de Erfenis van Vaticanum II
zaterdag, 16 november 2019Vier seminaristen diaken gewijd
vrijdag, 25 oktober 2019Nationale Roepingenweek
zondag, 10 maart 2019OriŽntatieweekend priesteropleiding
vrijdag, 12 oktober 2018Onderscheidingsdag levenskeuzen
dinsdag, 24 april 2018Onderscheidingsdag levensweg
dinsdag, 24 april 2018Geslaagde open dag Bonifatiusinstituut
dinsdag, 20 maart 2018Boodschap paus Franciscus voor Roepingenzondag
maandag, 20 april 2015Boodschap paus Franciscus voor Roepingenzondag
zaterdag, 16 november 2013Twee catechisten en vier diakens rijker!
dinsdag, 16 april 2013Open Dag Bonifatiusinstituut
dinsdag, 18 september 2012Nieuwe studieprefect voor Sint-Bonifatiusinstituut
maandag, 4 juni 2012Indrukwekkende priesterwijding tussen de steigers
maandag, 4 juni 2012Nieuwe Ďtuinzaalí Tiltenberg ingezegend
donderdag, 31 mei 2012Drie wijdingen in kathedraal
dinsdag, 22 mei 2012Vier wijdingen in PinksterweekBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose