Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Staf Sint Bonifatius-Instituut compleet

Benoeming directeur

gepubliceerd: dinsdag, 2 maart 2010

Sint BonifatiusKar­di­naal Agostino Vallini, Vica­ris voor het bisdom Rome en Groot-Kanselier van de Pau­se­lijke La­te­raanse Uni­ver­si­teit heeft op 15 februari j.l. de rector van De Tilten­berg, mgr. dr. Jan W.M. Hendriks tot directeur van het hoger Instituut voor Gods­dienst­we­ten­schap­pen “Sint Boni­fa­tius” benoemd, dat met de Theo­lo­gische Facul­teit van de La­te­raanse uni­ver­si­teit verbon­den is. Eerder al wer­den de vaste docenten en de vice-directeur (studie­lei­der drs. B. Hartmann) benoemd door de Bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam die de moderator van het instituut is, nadat uit Rome het “nihil obstat” was verkregen.

De benoe­ming van de directeur heeft plaats­ge­von­den op voor­dracht van de Raad van het Instituut, waar­van onder meer de vice-directeur en de vaste docenten deel uit maken alsmede een ver­te­gen­woor­diging van de niet-vaste docenten en de stu­den­ten. Na het “nihil obstat” van de Bis­schop, mgr. dr. J.M. Punt en een posi­tief advies van de Theo­lo­gische facul­teitsraad van de Pau­se­lijke La­te­raanse Uni­ver­si­teit, heeft de benoe­ming plaats gevon­den voor een termijn van vijf jaar (prot. nr. 1393/10/A).

Kar­di­naal A. Vallini bestuurt het bisdom Rome namens de paus; als “kar­di­naal-vica­ris” is hij groot-kanselier van de La­te­raanse uni­ver­si­teit, die daar­mee onder zijn speciale zorg en waak­zaam toe­zicht is geplaatst.

Met de benoe­ming van de directeur is de staf van het Sint Boni­fa­tius-instituut nu compleet.
Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 11 juni 2021Open Dag St. Bonifatiusinstituut
dinsdag, 10 november 2020Nieuwe website Willibrordseminarie
maandag, 4 mei 2020Warme belangstelling voor online Open Dagen
donderdag, 30 januari 2020OriŽntatieweekend Willibrordseminarie
woensdag, 20 november 2019De Kerk en de Erfenis van Vaticanum II
zaterdag, 16 november 2019Vier seminaristen diaken gewijd
vrijdag, 25 oktober 2019Nationale Roepingenweek
zondag, 10 maart 2019OriŽntatieweekend priesteropleiding
vrijdag, 12 oktober 2018Onderscheidingsdag levenskeuzen
dinsdag, 24 april 2018Onderscheidingsdag levensweg
dinsdag, 24 april 2018Geslaagde open dag Bonifatiusinstituut
dinsdag, 20 maart 2018Boodschap paus Franciscus voor Roepingenzondag
maandag, 20 april 2015Boodschap paus Franciscus voor Roepingenzondag
zaterdag, 16 november 2013Twee catechisten en vier diakens rijker!
dinsdag, 16 april 2013Open Dag Bonifatiusinstituut
dinsdag, 18 september 2012Nieuwe studieprefect voor Sint-Bonifatiusinstituut
maandag, 4 juni 2012Indrukwekkende priesterwijding tussen de steigers
maandag, 4 juni 2012Nieuwe Ďtuinzaalí Tiltenberg ingezegend
donderdag, 31 mei 2012Drie wijdingen in kathedraal
dinsdag, 22 mei 2012Vier wijdingen in PinksterweekBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose