Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Stamboomonderzoek

Vragen rond genealogie en de AVG

gepubliceerd: maandag, 13 september 2021

Het komt voor dat een pa­ro­chie bena­derd wordt met een vraag van iemand die zich bezighoudt met stam­boom­on­der­zoek. Vaak wordt aan de pa­ro­chie de vraag gesteld of zij in­for­ma­tie kan geven over hu­we­lij­ken of de doop van kin­de­ren. Het is goed om stil te staan bij de vraag hoe met dit soort verzoeken omge­gaan moet wor­den in het licht van de privacy­regels.

De Algemene veror­dening gege­vens­be­scher­ming (AVG) geeft als regel dat gegevens van overle­den personen geen ‘per­soons­ge­ge­ven’ zijn in de zin van de wet. In dat opzicht verbiedt de AVG dus niet dat gegevens over overle­den personen wor­den verstrekt.

Toch is het goed om voorzich­tig en zorg­vul­dig om te gaan met het ver­strek­ken van gegevens. Pa­ro­chies moeten daarom ook nadenken over de vorm waarin de in­for­ma­tie aan de vragensteller wordt verstrekt. Zo is het niet toe­ge­staan om een set aan gegevens te ver­strek­ken die herleid­baar zijn tot een persoon die nog leeft. In dat geval zou immers door de herleid­baar­heid tot een levende persoon alsnog de privacy van deze betrok­ke­ne kunnen wor­den geschon­den.

Ook het verlenen van toegang tot de archieven is niet toe­ge­staan als er in de archieven ook gegevens zitten van levende personen of dossier­stukken zijn gear­chi­veerd die ver­trouwe­lijk zijn.

Tot slot is het goed om na te gaan of de pa­ro­chie de mens­kracht heeft om zelf steeds de spe­ci­fie­ke gegevens op te zoeken en hier­van kopieën aan de onder­zoe­ker te ver­strek­ken. Het is van belang te beseffen dat iemand voor stam­boom­on­der­zoek nimmer een ‘recht’ op inzage in doop-, huwe­lijks- en over­lij­dens­boeken van de pa­ro­chie heeft. Of de pa­ro­chie iemand bij stam­boom­on­der­zoek behulp­zaam wil zijn is altijd een gunst.Gerelateerde nieuwsberichten

maandag, 11 december 2023AVG: Bewaartermijnen voor persoonsgegevens
maandag, 17 april 2023Streamen van uitvaartdiensten en AVG
donderdag, 16 februari 2023Parochiewerkgroepen en AVG
donderdag, 4 november 2021Oplichtingspoging via whatsapp
dinsdag, 23 februari 2021Phishing als pastorale beroepskrachten
vrijdag, 30 oktober 2020Vragen over het streamen van kerkelijke vieringen
maandag, 13 januari 2020Functionaris Gegevensbescherming R.-K. Ledenadministratie
donderdag, 19 december 2019Kans op een datalek verkleinen
donderdag, 24 mei 2018Nieuwe wet GegevensbeschermingBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose