Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Avond van de Martelaren

gepubliceerd: zondag, 25 februari 2024
Avond van de Martelaren

Vrij­dag­avond 23 februari vond in de Sint Nicolaas­basi­liek in Am­ster­dam de intussen tra­di­tio­nele Avond van de Mar­te­la­ren plaats, een vie­ring waarin de chris­te­nen wor­den her­dacht die in het afgelopen jaar om hun geloof zijn ver­volgd en gedood.

Dat werd gedaan tij­dens de Eucha­ris­tie­vie­ring en uit­stel­ling en kruis­weg daarna, waarbij enkele ge­tui­ge­nissen van ver­volgde chris­te­nen wer­den gegeven. Behalve Mgr. Hendriks waren de Apos­to­lisch Nuntius, mgr. Paul Tschang In-Nam, evenals Mgr. Hans Van den Hende en mgr. Rob Mutsaerts aanwe­zig. Mgr. Hendriks heeft de preek gehou­den die kan wor­den nagelezen op Arsacal.nl:

Andere aanwe­zigen

Aankondiging Avond van de MartelarenOok de Nuntiatuurraad, mgr. Giancarlo Dellagio­vanna, de dekens van Am­ster­dam, Hilversum en Zaanstreek-IJmond waren er, evenals ver­schil­lende andere pries­ters, diakens en se­mi­na­risten. Enkele pries­ters boden biecht­gele­gen­heid, waar­on­der de Peni­tentia­ris, kan. Rafael Ojeda. De vie­ring werd, zoals ieder jaar, ver­zorgd door Kerk in Nood, waar­van directeur diaken Peter Broe­ders en ver­schil­lende mede­wer­kers helpend en or­ga­ni­se­rend aanwe­zig waren. Een ensemble o.l.v. Bas Suijkerbuijk ver­zorgde de muzikale onder­steu­ning.

Een lichtje

Na ieder ge­tui­ge­nis werd gelegen­heid gegeven een lichtje op te steken voor de ver­volgde chris­te­nen en daar werd massaal gebruik van gemaakt. Het was een mooie vie­ring met een goed gevulde basiliek. Het is goed de ver­volgde chris­te­nen te blijven gedenken.


Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 23 februari 2024Avond van de Martelaren
zaterdag, 1 april 2023Avond van de Martelaren
dinsdag, 28 maart 2023Avond van de Martelaren
dinsdag, 18 februari 2020Avond van de Martelaren Video
zaterdag, 13 april 2019Indrukwekkende Avond van de Martelaren
woensdag, 28 maart 2018Indrukwekkende Avond van de Martelaren Audio
woensdag, 12 april 2017Martelaren van onze tijd herdacht
maandag, 21 maart 2016Martelaren van deze tijd
zondag, 29 maart 2015Indrukwekkende Avond van de Martelaren
zaterdag, 19 april 2014Prachtige foto’s Avond van de Martelaren
donderdag, 21 maart 2013Symposium b.g.v. Avond van de Martelaren
woensdag, 4 april 2012Aandacht voor een vergeten groep
donderdag, 24 maart 2011Avond van de Martelaren 2011Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose