Bisdom Haarlem-Amsterdam


Avond van de Martelaren

Vrijdag 31 maart - 19.00 uur - Nicolaasbasiliek Amsterdam

gepubliceerd: dinsdag, 28 maart 2023

Op vrij­dag 31 maart gedenkt Kerk in Nood Neder­land de mensen die het afgelopen jaar zijn gedood om hun geloof in Christus. Aan­slui­tend aan de Eucha­ris­tie­vie­ring om 19.00 uur bid­den we samen de kruis­weg, afgewisseld met muziek, ge­tui­ge­nissen en over­we­gingen.

Nicolaas­basi­liek Am­ster­dam

Ook dit jaar is ie­der­een van harte welkom in de Sint Nicolaas­basi­liek te Am­ster­dam (tegen­over Centraal Station) voor een avond van gebed voor wie in 2021 hun leven lieten van­wege hun geloof in Christus.

Ge­tui­ge­nissen

Dit jaar hoort u onder meer ge­tui­ge­nissen uit Congo, Mexico en Nigeria. De Congolese zuster Marie-Sylvie had voor de jihadisten kunnen vluchten. Ze bleef echter bij haar pa­tiën­ten en waar­schuwde haar medepa­ro­chi­anen. In Mexico wer­den twee Jezuïeten vermoord die een reis­lei­der wil­den be­scher­men toen deze hun kerk invluchtte. En in Nigeria wer­den agelopen jaren tien­tal­len pries­ters ont­voerd. Drie van hen kwamen niet levend terug.

Voor de nabe­staan­den is hun ge­tui­ge­nis van blijvende waarde, zoals u uit hun verhalen zelf kunt horen. Bidt u mee voor alle gelo­vi­gen die het afgelopen jaar het leven lieten én voor hun ver­vol­gers? Kom dan ook en schrijf u in!

Details

datum: vrij­dag 31 maart 2023
tijd: vanaf 19.00 uur
locatie: Sint Nicolaas­basi­liek
Prins Hendrik­kade 73
Am­ster­dam
organi­sa­tie: Kerk in Nood Neder­land
aanmel­den: steun.kerkin­nood.nl/avond-van-de-mar­te­la­ren

 


Gerelateerde nieuwsberichten

zondag, 25 februari 2024Avond van de Martelaren
vrijdag, 23 februari 2024Avond van de Martelaren
zaterdag, 1 april 2023Avond van de Martelaren Fotoreportage
dinsdag, 18 februari 2020Avond van de Martelaren Video
zaterdag, 13 april 2019Indrukwekkende Avond van de Martelaren
woensdag, 28 maart 2018Indrukwekkende Avond van de Martelaren Audio
woensdag, 12 april 2017Martelaren van onze tijd herdacht
maandag, 21 maart 2016Martelaren van deze tijd
zondag, 29 maart 2015Indrukwekkende Avond van de Martelaren
zaterdag, 19 april 2014Prachtige foto’s Avond van de Martelaren
donderdag, 21 maart 2013Symposium b.g.v. Avond van de Martelaren
woensdag, 4 april 2012Aandacht voor een vergeten groep
donderdag, 24 maart 2011Avond van de Martelaren 2011Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose