Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Indrukwekkende Avond van de Martelaren

gepubliceerd: zaterdag, 13 april 2019

Tijdens een in­druk­wek­kende ‘Avond van de Mar­te­la­ren’ zijn vrij­dag 12 april in de Nicolaas­basi­liek te Am­ster­dam de mar­te­la­ren van het afgelopen jaar her­dacht. Het was de derde vie­ring die Stich­ting Kerk in Nood dit jaar orga­ni­seer­de na een soortge­lijke vie­ring in Zwolle en Maas­tricht.

Het concept van deze avon­den heeft intussen vaste vorm gekregen. De her­den­king begin met een Eucha­ris­tie­vie­ring om 18.30 uur waarna het Heilig Sacra­ment wordt uit­ge­steld. Tijdens de uit­stel­ling wordt de kruis­weg gebe­den met toepas­se­lijke over­we­gingen voor deze avond. De staties van de kruis­weg wor­den afgewisseld met ge­tui­ge­nissen van chris­te­nen die in hun omge­ving een bloedbad tegen chris­te­nen heb­ben zien aanrichten: we hoor­den het ge­tui­ge­nis van Frederick Bahati en Joseph Mwatha Mwangangi uit Kenia, van de familie Ayyoub uit Syrië, van de familie Kogi uit Nigeria en van Aloysius Bay Rendra Wardhana uit Indonesië. Na elke ge­tui­ge­nis is er gelegen­heid een kaarsje op een stan­daard voor het altaar te plaatsen.

Bij de Eucha­ris­tie­vie­ring was Mgr. Punt hoofd­cele­brant en waren Mgr. Hendriks en Mgr. Van Luyn con­cele­branten. Ook dit jaar waren velen van binnen maar ook buiten ons bisdom aanwe­zig. Het was een in­druk­wek­kende vie­ring.

(foto­se­rie: Wim Koopman)


Gerelateerde nieuwsberichten

zondag, 25 februari 2024Avond van de Martelaren
vrijdag, 23 februari 2024Avond van de Martelaren
zaterdag, 1 april 2023Avond van de Martelaren
dinsdag, 28 maart 2023Avond van de Martelaren
dinsdag, 18 februari 2020Avond van de Martelaren Video
woensdag, 28 maart 2018Indrukwekkende Avond van de Martelaren Audio
woensdag, 12 april 2017Martelaren van onze tijd herdacht
maandag, 21 maart 2016Martelaren van deze tijd
zondag, 29 maart 2015Indrukwekkende Avond van de Martelaren
zaterdag, 19 april 2014Prachtige foto’s Avond van de Martelaren
donderdag, 21 maart 2013Symposium b.g.v. Avond van de Martelaren
woensdag, 4 april 2012Aandacht voor een vergeten groep
donderdag, 24 maart 2011Avond van de Martelaren 2011Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose