Bisdom Haarlem-Amsterdam


Martelaren van deze tijd

Kerk in Nood • Avond van de Martelaren

gepubliceerd: maandag, 21 maart 2016
Martelaren van deze tijd

Herdenken van de meer dan 4000 chris­te­nen die jaar­lijks om hun geloof wor­den vermoord en de 100 à 150 miljoen chris­te­nen die om hun geloof wor­den ver­volgd. Vrij­dag 18 maart vond in de Sint Nicolaas­basiliek in Am­ster­dam de Avond van de Mar­te­la­ren plaats. Het was opnieuw een indruk­wekkend gebeuren dat de vraag oproept: waarom wordt er in media en poli­tiek zo weinig aan­dacht besteed aan het lot van al deze mensen?

Kerk in Nood

De organi­sa­tie van deze avond werd weer prima ver­zorgd door Kerk in Nood. Een heel leger aan vrij­wil­li­gers zorgde ervoor dat alles vlot verliep. Vier ge­tui­ge­nissen van moordpartijen op chris­te­nen in het afgelopen jaar wer­den afgewisseld met staties van de kruis­weg. Het bloedbad in de school in Kenia, de Koptische mar­te­la­ren op het strand van Libië, een vermoorde pries­ter uit Congo en een niet-katho­lie­ke christen uit Laos wer­den speciaal her­dacht. Zij ston­den ‘model’ voor de tal­loze anderen... Alle aanwe­zigen (de kerk zat goed vol) kon­den een lichtje opsteken als teken van hun steun en medeleven. Meer in­for­ma­tie op www.kerkin­nood.nl

Mis

De Eucha­ris­tie­vie­ring, waarin Mgr. Jozef Punt hoofd­cele­brant was en ook mgr. Rob Mutsaerts en mgr. Jan van Burg­ste­den con­ce­le­breer­den (naast ver­schil­lende pries­ters), hield Mgr. Jan Hendriks de homilie. Op de web­si­te van de hulp­bis­schop kan zijn lezing nog een keer wor­den nagelezen.

(foto­se­rie: Kerk in Nood, www.kerkin­nood.nl / Peter-Paul van Voorst, www.ppvv.nl)


Gerelateerde nieuwsberichten

zondag, 25 februari 2024Avond van de Martelaren
vrijdag, 23 februari 2024Avond van de Martelaren
zaterdag, 1 april 2023Avond van de Martelaren
dinsdag, 28 maart 2023Avond van de Martelaren
dinsdag, 18 februari 2020Avond van de Martelaren Video
zaterdag, 13 april 2019Indrukwekkende Avond van de Martelaren
woensdag, 28 maart 2018Indrukwekkende Avond van de Martelaren Audio
woensdag, 12 april 2017Martelaren van onze tijd herdacht
zondag, 29 maart 2015Indrukwekkende Avond van de Martelaren
zaterdag, 19 april 2014Prachtige foto’s Avond van de Martelaren
donderdag, 21 maart 2013Symposium b.g.v. Avond van de Martelaren
woensdag, 4 april 2012Aandacht voor een vergeten groep
donderdag, 24 maart 2011Avond van de Martelaren 2011Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose