Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Indrukwekkende Avond van de Martelaren

gepubliceerd: woensdag, 28 maart 2018

Elk jaar or­ga­ni­seert Kerk in Nood Neder­land in de St. Nicolaas­basi­liek in Amster­dam een Avond van de Mar­te­la­ren. Daarin worden de mensen her­dacht die in het afgelopen jaar hun leven lieten vanwege hun geloof.

In Amster­dam verzamelden zich ruim twee­hon­derd gelo­vi­gen met kar­di­naal Simonis, nuntius Cavalli, Mgr. Punt, de Utrechtse hulp­bis­schop, Mgr. Woorts, en een tiental priesters om de Heilige Mis te vieren en de kruisweg te bidden.

Op deze Avond van de Mar­te­la­ren werden dit jaar de verhalen gebracht van onbekende chris­te­nen die in 2017 omkwamen vanwege hun roe­ping om de Heer na te volgen. Zoals de Fran­cis­caanse pater Diego Bedoya, die in het door sociale onrust en armoede verscheurde Venezuela het leven liet. “Hij gaf alles aan de armen, inclusief zijn leven,” aldus Kerk in Nood. Ook werd gebeden voor mar­te­la­ren uit Kenia en de Filipijnen, waar aanvallen op chris­te­nen slacht­of­fers maakten.

Per­soon­lijke ge­tui­ge­nis Mgr. Woorts

De Filipijnen is ook het land waar­naar mgr. Woorts in zijn homilie verwees. Hij vertelde enige schroom te hebben gevoeld toen Kerk in Nood hem vroeg tijdens deze avond te preken, “omdat ik niet uit eigen ervaring onder­druk­king of vervol­ging ken, laat staan dat ik voor mijn leven hoef te vrezen omdat ik christen ben, omdat ik bij Jezus en Zijn Kerk hoor”.

Toch heeft mgr. Woorts ook één keer van nabij die druk en die angst mee­ge­maakt omdat je als christen wilt leven en kunnen spreken, zo vertelde hij. “Het was tijdens mijn priester­oplei­ding zo’n 30 jaar geleden. Ik was voor een exposure enkele weken op de Filipijnen, samen met een andere priester­stu­dent.” Ze zouden ver­blij­ven bij Fr. Gregorio op het eiland Negros. Fr. Gregorio kwam op voor de armen en verdrukten en had juist een anonieme dreig­brief ontvangen. Er waren in die periode al meer priesters vermoord. Mgr. Woorts: “Omdat het voor ons niet veilig was, werden wij de volgende dag over­ge­bracht naar een andere pa­ro­chie en pastorie: die van Fr. Victor. Maar daar was hetzelfde aan de hand, zo niet beangstigender bleek later. Die nacht omsingelden name­lijk mili­tai­ren met geweerschoten in de lucht en blaffende honden de pastorie. Vanaf hun jeeps schenen zij met grote zoeklichten op de houten pastorie. Wij lagen op de grond, doodstil, het hart klopte in onze keel, terwijl die mili­tai­ren om het huis heenliepen.”

Het was een angstig half uur, waardoor hij iets heeft mee­ge­maakt “van wat het is als je overgeleverd bent aan machten van de duisternis, aan de grillen, de willekeur van anderen, ten diepste van hen die niet ac­cep­teren dat het evan­ge­lie gepredikt en geleefd wordt en dat onrecht aan de kaak gesteld wordt, zoals Fr. Gregorio en Fr. Victor deden.”

Audio opname Radio Maria

Radio Maria Neder­land zond de viering live uit op de radio. Deze uitzen­ding is terug te beluisteren:

 

(bron: Kerk in Nood; foto’s: Peter Paul van Voorst tot Voorst)
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose