Bisdom Haarlem-Amsterdam


Indrukwekkende Avond van de Martelaren

gepubliceerd: woensdag, 28 maart 2018

Elk jaar or­ga­ni­seert Kerk in Nood Neder­land in de St. Nicolaas­basi­liek in Am­ster­dam een Avond van de Mar­te­la­ren. Daarin wor­den de mensen her­dacht die in het afgelopen jaar hun leven lieten van­wege hun geloof.

In Am­ster­dam verzamel­den zich ruim twee­hon­derd gelo­vi­gen met kar­di­naal Simonis, nuntius Cavalli, Mgr. Punt, de Utrechtse hulp­bis­schop, Mgr. Woorts, en een tiental pries­ters om de Heilige Mis te vieren en de kruis­weg te bid­den.

Op deze Avond van de Mar­te­la­ren wer­den dit jaar de verhalen gebracht van onbekende chris­te­nen die in 2017 omkwamen van­wege hun roe­ping om de Heer na te volgen. Zoals de Fran­cis­caanse pater Diego Bedoya, die in het door sociale onrust en armoede ver­scheurde Venezuela het leven liet. “Hij gaf alles aan de armen, inclusief zijn leven,” aldus Kerk in Nood. Ook werd gebe­den voor mar­te­la­ren uit Kenia en de Filipijnen, waar aan­val­len op chris­te­nen slacht­of­fers maakten.

Per­soon­lijke ge­tui­ge­nis Mgr. Woorts

De Filipijnen is ook het land waar­naar mgr. Woorts in zijn homilie verwees. Hij ver­telde enige schroom te hebben gevoeld toen Kerk in Nood hem vroeg tij­dens deze avond te preken, “omdat ik niet uit eigen erva­ring onder­druk­king of ver­vol­ging ken, laat staan dat ik voor mijn leven hoef te vrezen omdat ik christen ben, omdat ik bij Jezus en Zijn Kerk hoor”.

Toch heeft mgr. Woorts ook één keer van nabij die druk en die angst mee­ge­maakt omdat je als christen wilt leven en kunnen spreken, zo ver­telde hij. “Het was tij­dens mijn pries­ter­oplei­ding zo’n 30 jaar gele­den. Ik was voor een exposure enkele weken op de Filipijnen, samen met een andere pries­ter­stu­dent.” Ze zou­den ver­blij­ven bij Fr. Gregorio op het eiland Negros. Fr. Gregorio kwam op voor de armen en verdrukten en had juist een anonieme dreig­brief ont­van­gen. Er waren in die periode al meer pries­ters vermoord. Mgr. Woorts: “Omdat het voor ons niet veilig was, wer­den wij de volgende dag over­ge­bracht naar een andere pa­ro­chie en pastorie: die van Fr. Victor. Maar daar was het­zelfde aan de hand, zo niet beangs­tigen­der bleek later. Die nacht omsingel­den name­lijk mili­tai­ren met geweerschoten in de lucht en blaffende hon­den de pastorie. Vanaf hun jeeps schenen zij met grote zoeklichten op de houten pastorie. Wij lagen op de grond, doodstil, het hart klopte in onze keel, terwijl die mili­tai­ren om het huis heenliepen.”

Het was een angs­tig half uur, waardoor hij iets heeft mee­ge­maakt “van wat het is als je over­ge­le­verd bent aan machten van de duisternis, aan de grillen, de wille­keur van anderen, ten diepste van hen die niet ac­cep­teren dat het evan­ge­lie gepredikt en geleefd wordt en dat onrecht aan de kaak gesteld wordt, zoals Fr. Gregorio en Fr. Victor deden.”

Audio opname Radio Maria

Radio Maria Neder­land zond de vie­ring live uit op de radio. Deze uitzen­ding is terug te be­luis­te­ren:

 

(bron: Kerk in Nood; foto’s: Peter Paul van Voorst tot Voorst)


Gerelateerde nieuwsberichten

zondag, 25 februari 2024Avond van de Martelaren
vrijdag, 23 februari 2024Avond van de Martelaren
zaterdag, 1 april 2023Avond van de Martelaren
dinsdag, 28 maart 2023Avond van de Martelaren
dinsdag, 18 februari 2020Avond van de Martelaren Video
zaterdag, 13 april 2019Indrukwekkende Avond van de Martelaren
woensdag, 12 april 2017Martelaren van onze tijd herdacht
maandag, 21 maart 2016Martelaren van deze tijd
zondag, 29 maart 2015Indrukwekkende Avond van de Martelaren
zaterdag, 19 april 2014Prachtige foto’s Avond van de Martelaren
donderdag, 21 maart 2013Symposium b.g.v. Avond van de Martelaren
woensdag, 4 april 2012Aandacht voor een vergeten groep
donderdag, 24 maart 2011Avond van de Martelaren 2011Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose