Bisdom Haarlem-Amsterdam


Avond van de Martelaren

Vrijdag 23 februari - 19.00 uur - Nicolaasbasiliek Amsterdam

gepubliceerd: vrijdag, 23 februari 2024
Avond van de Martelaren

Met bis­schop­pen en pries­ters die de Eucha­ris­tie­vie­ring voor­gaan, prach­tige muziek en in­druk­wek­kende ge­tui­ge­nissen, is de Avond van de Mar­te­la­ren op vrij­dag 23 februari één van de meest plech­tige momenten om in Neder­land de ver­volgde chris­te­nen te gedenken. De avond is alleen niet compleet zon­der uw gebed!

Bidt u mee voor broe­der Godwin Eze uit Nigeria? Samen met twee andere Bene­dic­tijnen werd hij vorig jaar uit zijn klooster ont­voerd en door de jungle meege­voerd. Terwijl hij zijn mede­broe­ders probeerde gerust te stellen en de moed erin hield, werd juist hij vermoord.

Zijn mede­broe­ders wer­den gemar­teld, maar overleef­den het drama ternauwer­nood. Zo zijn er meer medechris­te­nen die rekenen op uw gebed voor kracht en troost.

Kom ook op vrij­dag 23 februari naar de Sint Nicolaas­basi­liek in Am­ster­dam (tegen­over Centraal Station) en bid vanaf 19.00 uur mee voor broe­der Godwin en wie nog meer in 2023 zijn vermoord van­wege hun geloof in Christus.

De Avond van de Mar­te­la­ren is dit jaar voor het eerst niet op de vrij­dag voor de Goede Week, maar al aan het begin van de Vasten­tijd!

Details

datum: vrij­dag 23 februari 2024
tijd: van 19.00 tot 21.00 uur
locatie: Sint Nicolaas­basi­liek, Prins Hendrik­kade 73 Am­ster­dam
web­si­te: steun.kerkin­nood.nl/avond-van-de-mar­te­la­ren

 


Gerelateerde nieuwsberichten

zondag, 25 februari 2024Avond van de Martelaren Fotoreportage
zaterdag, 1 april 2023Avond van de Martelaren
dinsdag, 28 maart 2023Avond van de Martelaren
dinsdag, 18 februari 2020Avond van de Martelaren Video
zaterdag, 13 april 2019Indrukwekkende Avond van de Martelaren
woensdag, 28 maart 2018Indrukwekkende Avond van de Martelaren Audio
woensdag, 12 april 2017Martelaren van onze tijd herdacht
maandag, 21 maart 2016Martelaren van deze tijd
zondag, 29 maart 2015Indrukwekkende Avond van de Martelaren
zaterdag, 19 april 2014Prachtige foto’s Avond van de Martelaren
donderdag, 21 maart 2013Symposium b.g.v. Avond van de Martelaren
woensdag, 4 april 2012Aandacht voor een vergeten groep
donderdag, 24 maart 2011Avond van de Martelaren 2011Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose