Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Gebedsdag Vrouwe van alle Volkeren

Zondag 4 juni - 12.00 uur - O.L.V. ter Nood Heiloo

gepubliceerd: zaterdag, 6 mei 2023

Gebedsdag Vrouwe van alle VolkerenStich­ting Vrouwe van alle Volkeren is verheugd dat wij dit jaar weer samen kunnen komen om Maria te eren als Vrouwe van alle Volkeren, nadat we dat enkele jaren niet hebben kunnen doen. De gebeds­dag wordt gehou­den op zon­dag 4 juni 2023 bij het hei­lig­dom Onze Lieve Vrouw ter Nood aan de Kapellaan 146 te Heiloo.

Mgr Hendriks, bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam zal een lezing hou­den over het thema “Maria als mid­de­la­res en haar mede­wer­king aan de verlos­sing”. Ook professor Mark Miravalle heeft aange­ge­ven dat hij graag wil komen om een lezing te hou­den en om met ons te bid­den. De gebeds­dag wordt uitgezon­den via Ka­the­draal-TV:

Pro­gram­ma

11.00 uur Aankomst
12.00 uur Rozen­krans­ge­bed met de glorie­volle geheimen in de Bede­vaart­ka­pel, onder be­ge­lei­ding van een Afrikaans koor
13.00 uur Pauze en lunch bij het Oesdom
eerste kop koffie of thee is gratis
broodjes zijn tegen betaling verkrijg­baar
13.45 uur Lezing Mgr. Hendriks
14.20 uur Lezing prof. Dr. Mark Miravalle
15.00 uur Pauze
15.15 uur Heilige Mis
16.20 uur Woord van Mgr. Punt
16.40 uur Lof
17.00 uur Het wij­den van voorwerpen
17.30 uur Einde gebeds­dag - vertrek pendelbus

Logis­tiek

U kunt parkeren op het par­keer­ter­rein aan de Kapellaan in Heiloo. Parkeerwachters zijn daar aanwe­zig. Vanaf station Castricum rij­den er vanaf 10.00 uur pendelbussen naar het hei­lig­dom. Koffie tegen betaling verkrijg­baar bij het Oesdom.

Bijdrage in de kosten

Graag maken we van deze gelegen­heid gebruik om u te vragen om een bijdrage voor de kosten van deze dag. Naast de organi­sa­tie van de gebeds­dag, is de Stich­ting ook verant­woor­de­lijk voor het in stand­hou­den van de kapel van de Vrouwe van alle Volkeren, en de onder­steu­ning van de versprei­ding van haar devotie in andere lan­den. Wij hopen dat u de gelegen­heid vindt daaraan bij te dragen.

De Stich­ting Vrouwe van alle Volkeren is erkend als ANBI, uw gift is dus fiscaal aftrek­baar. Het reke­ning­num­mer is NL82 INGB 0002 1080 03 ten name van Stich­ting Vrouwe van Alle Volkeren.

Tevens wordt gevraagd om uw gebed voor het wel­slagen van de gebeds­dag op 4 juni.

Meer in­for­ma­tie

 Gerelateerde nieuwsberichten

zaterdag, 7 mei 2022Gebedsdag - Vrouwe van alle Volkeren
woensdag, 19 mei 2021Gebedsdag Vrouwe van alle Volkeren
maandag, 25 januari 2021Over de Vrouwe van alle Volkeren Video
woensdag, 30 december 2020Verduidelijking ten aanzien van de Vrouwe van alle Volkeren
woensdag, 30 december 2020Toelichting en pastoraal woord
donderdag, 17 september 2020De Vrouwe van alle Volkeren
maandag, 16 september 2019Gebedsdag Vrouwe van alle volkeren Düsseldorf
zaterdag, 1 juni 2019Indrukwekkende gebedsdag Vrouwe van alle Volkeren
dinsdag, 28 mei 2019Jim Caviezel bezoekt Amsterdam
dinsdag, 22 mei 2018Pinksteren - Gebedsdag
woensdag, 6 september 2017Mgr. Punt bij gebedsdag in Düsseldorf
vrijdag, 28 april 2017Gebedsdag Vrouwe van alle Volkeren
maandag, 26 mei 2014H. Eucharistieviering ter ere van de Vrouwe van alle Volkeren
maandag, 15 april 2013Gebedsdag ter ere van de Vrouwe van alle Volkeren
woensdag, 30 mei 2012Gebedsdag Vrouwe van alle volkeren
woensdag, 2 mei 2012Gebedsdag Vrouwe van Alle Volkeren
zondag, 29 mei 20111e Pinksterdag - Gebedsdag Vrouwe van alle Volkeren
woensdag, 19 mei 2010Mariale Gebedsdag in Beurs van BerlageBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose