Bisdom Haarlem-Amsterdam


Over de Vrouwe van alle Volkeren

Interview met Mgr. Hendriks op Kathedraal TV

gepubliceerd: maandag, 25 januari 2021

Mgr. Jan Hendriks ver­telt op Ka­the­draal TV over de ont­wik­ke­lingen rondom de Vrouwe van alle Volkeren: ‘De titel en devotie zijn nu juist heel behulp­zaam, maar moeten ge­schei­den wor­den van de ver­schij­ningen en bood­schappen.’

De devotie tot Maria als Vrouwe van Alle Volkeren is we­reld­wijd bekend. De titel kent zijn oorsprong in de bood­schappen van Am­ster­dam. Tussen 1945 en 1959 zou Maria meer dan 50 keer zijn ver­sche­nen aan Ida Peerdeman en haar ook bood­schappen hebben meege­ge­ven. In 2020 echter, ontstond ondui­de­lijk­heid over de leerstellige status van de bood­schappen, de ver­schij­ningen en de titel. Mgr. Jan Hendriks heeft daarom eind 2020, na consul­ta­tie van de Con­gre­ga­tie voor de Ge­loofs­leer een verdui­de­lijkend state­ment ge­pu­bli­ceerd. Lizette Romijn gaat daarover met hem in gesprek.

Video

Engels

The Marian devotion as Lady of all Nations is known worldwide. The title has its origins in the messages of Am­ster­dam. Between 1945 and 1959, it is said Mary appeared more than 50 times to Ida Peerdeman. During these apparitions messages were given to Ida. In 2020, however, there was a lack of clarity about the doctrinal status of the apparitions, the messages and the title. Therefore, Bishop Jan Hendriks published a clarifying state­ment in December 2020, after consul­ting with the Congregation for the Doctrine of the Faith. Lizette Romijn discusses the develop­ments with him.

A translation of the inter­view follows later on YouTube.Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 19 juli 2024Verklaring van de bisschop van Haarlem-Amsterdam
donderdag, 11 juli 2024Persbericht Dicasterium voor de Geloofsleer
zaterdag, 6 mei 2023Gebedsdag Vrouwe van alle Volkeren
zaterdag, 7 mei 2022Gebedsdag Vrouwe van alle Volkeren
woensdag, 19 mei 2021Gebedsdag Vrouwe van alle Volkeren
woensdag, 30 december 2020Verduidelijking ten aanzien van de Vrouwe van alle Volkeren
woensdag, 30 december 2020Toelichting en pastoraal woord
donderdag, 17 september 2020De Vrouwe van alle Volkeren
maandag, 16 september 2019Gebedsdag Vrouwe van alle volkeren Düsseldorf
zaterdag, 1 juni 2019Indrukwekkende gebedsdag Vrouwe van alle Volkeren
dinsdag, 28 mei 2019Jim Caviezel bezoekt Amsterdam
dinsdag, 22 mei 2018Pinksteren - Gebedsdag
woensdag, 6 september 2017Mgr. Punt bij gebedsdag in Düsseldorf
vrijdag, 28 april 2017Gebedsdag Vrouwe van alle Volkeren
maandag, 26 mei 2014H. Eucharistieviering ter ere van de Vrouwe van alle Volkeren
maandag, 15 april 2013Gebedsdag ter ere van de Vrouwe van alle Volkeren
woensdag, 30 mei 2012Gebedsdag Vrouwe van alle volkeren
woensdag, 2 mei 2012Gebedsdag Vrouwe van Alle Volkeren
zondag, 29 mei 20111e Pinksterdag - Gebedsdag Vrouwe van alle Volkeren
woensdag, 19 mei 2010Mariale Gebedsdag in Beurs van BerlageBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose