Bisdom Haarlem-Amsterdam


Gebedsdag ter ere van de Vrouwe van alle Volkeren

Eerste Pinksterdag – 19 mei – Beurs van Berlage

gepubliceerd: maandag, 15 april 2013

Voor de vierde maal op rij vindt de jaar­lijkse Gebeds­dag ter ere van de Vrouwe van alle Volkeren plaats in de Beurs van Berlage, vlakbij Am­ster­dam CS. Het wordt een dag van gebed en ont­moe­ting, met in­spi­re­rende sprekers.

Gebedsdag ter ere van de Vrouwe van alle Volkeren - Eerste Pinksterdag – 19 mei – Beurs van BerlageDe dag begint om 12.00, en zal wor­den af­ge­slo­ten met een fees­te­lij­ke H. Eucha­ris­tie­vie­ring om 17.00, met als hoofd­cele­brant Mgr. dr. J.M. Punt, bis­schop van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam. De toegang is gratis.

Er zal samen de gebe­den wor­den, tij­dens de gehele dag is er biecht­gele­gen­heid en gelegen­heid tot Aanbid­ding van het Aller­hei­ligste, en diverse sprekers zullen ver­tellen over de bood­schappen van de Vrouwe van alle Volkeren, hun bete­ke­nis voor onze wereld van vandaag, en de versprei­ding van de devotie overal ter wereld.

Enkele van de sprekers tij­dens de gebeds­dag

Father Augustine Navaretnam

Een pries­ter in Sri Lanka, van het bisdom Batticaloa. Hij is actief op vele terreinen binnen de Kerk aldaar, hij is onder andere docent aan een uni­ver­si­teit. Daar­naast is hij ook pastoor, en wel van een kerk gebouwd ter ere van de Vrouwe van alle Volkeren. Tijdens de tsunami van 2004 verloren zo’n 200 leden van een plaat­se­lijke pa­ro­chie hun leven. De over­le­ven­den wer­den gehuisvest in hoger gelegen gebied, te Panichiyadi. In 2007 be­gon­nen zij met de bouw van de kerk ter ere van de Vrouwe van alle Volkeren, die in 2012 werd voltooid.

Father Augustine zal ons ver­tellen over de bouw van de kerk, en over de ver­ering van de Vrouwe in Sri Lanka.

De heer Arch. DI. Dr. hc. Walter Hildebrand

Afkoms­tig uit Wenen, Oos­ten­rijk. Hij is emeritus honorair consul generaal van Slowakije, en werk­zaam als architect. Hij zet zich op velerlei gebied in voor de Kerk in Oos­ten­rijk, en heeft een bij­zon­dere band met de Vrouwe van alle Volkeren, die hem geholpen heeft het geloof terug te vin­den. Hij zal een per­soon­lijk ge­tui­ge­nis geven, en beel­den laten zien van een kerk gebouwd ter ere van Maria als Koningin van de Vrede, die hij heeft ont­wor­pen.

Prof. dr. Mark Miravalle

Professor aan de uni­ver­si­teit van Steubenville in de Verenigde Staten, en inmiddels een bekende gast op de gebeds­da­gen ter ere van de Vrouwe van alle Volkeren. Hij zal spreken over de ver­schil­lende acties die hij coördineert om haar bood­schappen we­reld­wijd te ver­sprei­den en bekend­heid te geven aan het verzoek van de Vrouwe om het dogma van Mede­ver­los­seres, Mid­de­la­res en Voor­spreek­ster.

Contact

tele­foon 020-8943105
e-mail gebeds­dag2013@devrouwe­vanalle­volkeren.nl
web­si­te www.devrouwe­vanalle­volkeren.nl
Twitter Twitter.com/mariadevrouwe
Facebook Facebook.com/vrouwe.vanalle­volkeren

Foto’s van vorig jaar

On­der­staan­de foto’s zijn van de gebeds­dag op 27 mei 2012 in de Beurs van Berlage.Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 19 juli 2024Verklaring van de bisschop van Haarlem-Amsterdam
donderdag, 11 juli 2024Persbericht Dicasterium voor de Geloofsleer
zaterdag, 6 mei 2023Gebedsdag Vrouwe van alle Volkeren
zaterdag, 7 mei 2022Gebedsdag Vrouwe van alle Volkeren
woensdag, 19 mei 2021Gebedsdag Vrouwe van alle Volkeren
maandag, 25 januari 2021Over de Vrouwe van alle Volkeren Video
woensdag, 30 december 2020Verduidelijking ten aanzien van de Vrouwe van alle Volkeren
woensdag, 30 december 2020Toelichting en pastoraal woord
donderdag, 17 september 2020De Vrouwe van alle Volkeren
maandag, 16 september 2019Gebedsdag Vrouwe van alle volkeren Düsseldorf
zaterdag, 1 juni 2019Indrukwekkende gebedsdag Vrouwe van alle Volkeren
dinsdag, 28 mei 2019Jim Caviezel bezoekt Amsterdam
dinsdag, 22 mei 2018Pinksteren - Gebedsdag
woensdag, 6 september 2017Mgr. Punt bij gebedsdag in Düsseldorf
vrijdag, 28 april 2017Gebedsdag Vrouwe van alle Volkeren
maandag, 26 mei 2014H. Eucharistieviering ter ere van de Vrouwe van alle Volkeren
woensdag, 30 mei 2012Gebedsdag Vrouwe van alle volkeren
woensdag, 2 mei 2012Gebedsdag Vrouwe van Alle Volkeren
zondag, 29 mei 20111e Pinksterdag - Gebedsdag Vrouwe van alle Volkeren
woensdag, 19 mei 2010Mariale Gebedsdag in Beurs van BerlageBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose