Bisdom Haarlem-Amsterdam


Op bedevaart naar Kevelaer

Van maandag 3 t/m woensdag 5 juli

gepubliceerd: woensdag, 19 april 2023

De Haar­lemse Broe­der­schap naar Kevelaer en de Am­ster­damse, Volen­damse en Westfriese bede­vaart nodigen u van harte uit voor hun jaar­lijkse bede­vaart naar Onze Lieve Vrouw van Kevelaer van maan­dag 3 tot en met woens­dag 5 juli 2023.

“Bede­vaarts­da­gen in Kevelaer zijn in­spi­re­rende dagen van geloof, bemoe­diging en gezellige ont­moe­ting. Meer­dere pries­ters en diakens be­ge­lei­den deze bede­vaart. Mogen wij u op 3 juli op weg naar Kevelaer begroeten? En mocht u een andere geïn­te­res­seerde kennen? Neem hem of haar mee, want ie­der­een is welkom om kennis te maken met Kevelaer, waar Maria ons als de Troos­te­res van de Bedroef­den tegemoet komt.”

Pro­gram­ma

Maan­dag 3 juli 2023

 • Vertrek vanaf de opstap­plaatsen, onderweg koffiepauze
 • Openingslof en aanbie­den bede­vaart-kaars
 • Eucha­ris­tie­vie­ring

Dins­dag 4 juli 2023

 • Over­we­ging kruis­weg
 • Sacra­mentslof en -pro­ces­sie
 • Maria-uurtje (gebeds­vie­ring)
 • Fees­te­lij­ke Eucha­ris­tie­vie­ring met Mgr. Hendriks (met het basiliek-koor)
 • Licht­pro­ces­sie

Woens­dag 5 juli 2023

 • Eucha­ris­tie­vie­ring
 • Ze­ge­ning van devotionalia en afscheid van Kevelaer
 • Begin van de mid­dag vertrek naar huis

Prak­tisch

Deze geheel ver­zorgde bede­vaart omvat: ver­voer per luxe tou­ringcar, koffie/thee met gebak op heenreis, verblijf in Kevelaer (logies, ontbijt, lunch en diner), col­lec­tieve reis­ver­ze­ke­ring en bede­vaart­kos­ten. Kosten zijn af­han­ke­lijk van één- of twee­persoons kamers en hotel­keuze en liggen tussen € 275 en € 325 per persoon. Voor beperkte zorgon­der­steu­ning is een verpleeg­kun­dige tij­dens de gehele bede­vaart aanwe­zig.

Opstap­plaatsen zijn gepland in Alkmaar, Am­ster­dam Sloter­dijk, Am­stel­veen, Beverwijk, Haar­lem, Heem­ste­de, Hoorn, Krommenie Remise, Noord-Scharwoude en Volen­dam - bij minimaal vijf deel­ne­mers.

In­for­ma­tie

 • Dea Broersen (06 - 250 214 17)
 • Yvonne van Stiphout-Boos (06 - 222 48 723)
 • Jos Martens (06 - 16666 900)
 • pastoor Eugène Jonger­den (06 - 512 65 724)
 • pastoor Eric van Teijlingen (06 - 13 716 464)
 • voor Volen­dam: Hille Tol (0299 - 350 928)

Aanmel­ding

Bedevaart naar KevelaerAanmel­den kan tot uiter­lijk 10 juni - daarna af­han­ke­lijk van beschik­baar­heid bus­plaatsen en hotel­ka­mers. Stuur ingevulde aanmeld­for­mu­lieren op of stuur de gegevens per e-mail:

 
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose