Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

“Marialucht ingeademd...”

Bedevaart naar Kevelaer

gepubliceerd: maandag, 10 juli 2017
foto: A. Broerse
“Marialucht ingeademd...”

In totaal maakten 105 pelgrims begin juli hun jaar­lijkse bede­vaart naar Kevelaer. Een bij­zon­dere bede­vaart, want dit jaar is het 375 jaar gele­den dat Maria als de Troosteres van de Bedroef­den in Kevelaer vereerd wordt.

Daarom ook een grote groep pelgrims dit jaar uit de omgeving van Am­ster­dam, Haar­lem, Volen­dam en West-Friesland. Begeleid door acht priesters en diakens van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam, waaronder neomist Anton Goos en emeritus­pas­toor Jan van der Plas die dit jaar 60 jaar priester is.

Na aan­komst in Kevelaer was de ope­nings­plech­tig­heid. Daarbij wer­den de twee bede­vaarts­kaarsen van de beide samen­wer­kende organi­sa­ties gewijd en aangestoken, Maria ter eer. In de ope­ningspreek sprak Deken Eduard Moltzer over de generaties die in Kevelaer hulp en troost von­den bij Maria en hij vroeg de pelgrims zoveel als moge­lijk de Marialucht in Kevelaer in te ademen en ze straks terug in Neder­land uit te ademen. Na een mooie eucha­ris­tie­vie­ring sloten we de eerste dag af met de licht­pro­ces­sie over het plein.

Op de dins­dag werd ’s ochtends de kruisweg overwogen met medi­ta­ties door de pastoors Eugène Jonger­den en Eric van Teijlingen. Bij iedere statie werd stilgestaan bij een Bijbel­woord waarbij Jezus mensen nieuwe kansen gaf, of kracht, of liefde betoonde. Woor­den die troost geven. Juist ook bedoeld voor de mens van 2017. ’s Middags eer­den we Maria in het Maria-uurtje met een prachtig solo gezongen Ave Maria en de Marialitanie. Maar ook wer­den alle bede­vaart­in­ten­ties voor­ge­le­zen, waaruit het verdriet maar ook de dank­baar­heid van de pelgrimsharten bleek. Die wer­den ver­vol­gens aan de Troosteres van de Bedroef­den aangebo­den. De dag werd af­ge­slo­ten met een prachtige en plechtige hoogmis met het koor en orkest van Kevelaer.

Na een ochtendmis op de derde en laatste dag namen we afscheid van Kevelaer. Via een tussenstop voor de lunch gingen we naar Utrecht. Daar wer­den we ontvangen in Museum Catherijneconvent, waar we de tentoon­stel­ling ‘Maria’ hebben bezocht. Een extraatje aangebo­den door de Kevelaerbroeder­schap Haar­lem en de Kevelaer­orga­ni­sa­tie Am­ster­dam – Volen­dam – West-Friesland vanwege het jubileum van Kevelaer.

Na afloop van dit bezoek zei een pelgrim: “Nu ik ook bij deze tentoon­stel­ling geweest ben is voor mij het Maria­ver­haal compleet. Wat een mooi pro­gram­ma. In Kevelaer Maria van binnenuit, vanuit het geloof ervaren en beleefd. Nu door deze tentoon­stel­ling meer inkijk gekregen over de culturele en his­to­rische ach­ter­grond van Maria. Wat vult dit elkaar mooi aan.” In Utrecht namen de pelgrims ook afscheid van elkaar. Dank­baar om zoveel Marialucht ingeademd te hebben, zodat ze er weer een hele lange tijd tegen kunnen...

Op 9 de­cem­ber maken we onze Adventreis naar Kevelaer en begin juli 2018 is onze volgende Kevelaer­bede­vaart. De foto’s zijn gemaakt door ver­schil­lende pelgrims.Gerelateerde nieuwsberichten

zaterdag, 6 juli 2019Maria die de knopen ontwart
maandag, 10 december 2018Advent- / Kerstmarkt van Kevelaer
vrijdag, 6 juli 2018Met mgr. Punt naar Kevelaer
vrijdag, 11 mei 2018Bedevaart naar Kevelaer
zondag, 10 december 2017Advent/Kerstmarkt van Kevelaer Fotoreportage
maandag, 12 december 2016Advent-/Kerstmarkt van Kevelaer
zaterdag, 11 juli 2015Inspirerende bedevaart naar Kevelaer
zaterdag, 11 september 2010Foto’s bedevaart naar KevelaerBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose