Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

“Marialucht ingeademd...”

Bedevaart naar Kevelaer

gepubliceerd: maandag, 10 juli 2017
foto: A. Broerse
“Marialucht ingeademd...”

In totaal maakten 105 pelgrims begin juli hun jaar­lijkse bede­vaart naar Kevelaer. Een bij­zon­dere bede­vaart, want dit jaar is het 375 jaar gele­den dat Maria als de Troos­te­res van de Bedroef­den in Kevelaer vereerd wordt.

Daarom ook een grote groep pelgrims dit jaar uit de omge­ving van Am­ster­dam, Haar­lem, Volen­dam en West-Friesland. Begeleid door acht pries­ters en diakens van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam, waar­on­der neomist Anton Goos en emeritus­pas­toor Jan van der Plas die dit jaar 60 jaar pries­ter is.

Na aan­komst in Kevelaer was de ope­nings­plech­tig­heid. Daarbij wer­den de twee bede­vaarts­kaarsen van de beide samen­wer­kende organi­sa­ties gewijd en aangestoken, Maria ter eer. In de ope­ningspreek sprak Deken Eduard Moltzer over de gene­ra­ties die in Kevelaer hulp en troost von­den bij Maria en hij vroeg de pelgrims zoveel als moge­lijk de Marialucht in Kevelaer in te ademen en ze straks terug in Neder­land uit te ademen. Na een mooie eucha­ris­tie­vie­ring sloten we de eerste dag af met de licht­pro­ces­sie over het plein.

Op de dins­dag werd ’s ochtends de kruis­weg overwogen met medi­ta­ties door de pastoors Eugène Jonger­den en Eric van Teijlingen. Bij iedere statie werd stil­ge­staan bij een Bijbel­woord waarbij Jezus mensen nieuwe kansen gaf, of kracht, of liefde betoonde. Woor­den die troost geven. Juist ook bedoeld voor de mens van 2017. ’s Middags eer­den we Maria in het Maria-uurtje met een prach­tig solo gezongen Ave Maria en de Marialitanie. Maar ook wer­den alle bede­vaart­in­ten­ties voor­ge­le­zen, waaruit het verdriet maar ook de dank­baar­heid van de pelgrimsharten bleek. Die wer­den ver­vol­gens aan de Troos­te­res van de Bedroef­den aan­ge­bo­den. De dag werd af­ge­slo­ten met een prach­tige en plech­tige hoogmis met het koor en orkest van Kevelaer.

Na een och­tend­mis op de derde en laatste dag namen we afscheid van Kevelaer. Via een tussenstop voor de lunch gingen we naar Utrecht. Daar wer­den we ont­van­gen in Museum Catherijneconvent, waar we de ten­toon­stel­ling ‘Maria’ hebben bezocht. Een extraatje aan­ge­bo­den door de Kevelaer­broe­der­schap Haar­lem en de Kevelaer­orga­ni­sa­tie Am­ster­dam – Volen­dam – West-Friesland van­wege het jubileum van Kevelaer.

Na afloop van dit bezoek zei een pelgrim: “Nu ik ook bij deze ten­toon­stel­ling geweest ben is voor mij het Maria­ver­haal compleet. Wat een mooi pro­gram­ma. In Kevelaer Maria van binnenuit, vanuit het geloof ervaren en beleefd. Nu door deze ten­toon­stel­ling meer inkijk gekregen over de culturele en his­to­rische ach­ter­grond van Maria. Wat vult dit elkaar mooi aan.” In Utrecht namen de pelgrims ook afscheid van elkaar. Dank­baar om zoveel Marialucht ingeademd te hebben, zodat ze er weer een hele lange tijd tegen kunnen...

Op 9 de­cem­ber maken we onze Adventreis naar Kevelaer en begin juli 2018 is onze volgende Kevelaer­bede­vaart. De foto’s zijn gemaakt door ver­schil­lende pelgrims.Gerelateerde nieuwsberichten

zaterdag, 6 juli 2019Maria die de knopen ontwart
maandag, 10 december 2018Advent- / Kerstmarkt van Kevelaer
vrijdag, 6 juli 2018Met mgr. Punt naar Kevelaer
vrijdag, 11 mei 2018Bedevaart naar Kevelaer
zondag, 10 december 2017Advent/Kerstmarkt van Kevelaer Fotoreportage
maandag, 12 december 2016Advent-/Kerstmarkt van Kevelaer
zaterdag, 11 juli 2015Inspirerende bedevaart naar Kevelaer
zaterdag, 11 september 2010Foto’s bedevaart naar KevelaerBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose