Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Maria die de knopen ontwart

Bedevaart Kevalaer

gepubliceerd: zaterdag, 6 juli 2019
foto: A. Broerse-Van Hal
Maria die de knopen ontwart

De eerste drie dagen van juli maakten ruim negen­tig pelgrims uit heel ons bisdom hun jaar­lijkse bede­vaart naar Kevelaer, waar Maria vereerd wordt als de Troos­te­res van de Bedroef­den. Als thema was gekozen voor de devotie ‘Maria, die de knopen ontwart’.

Op de eerste dag ont­vingen alle pelgrims een stuk touw, waarin ie­der­een net zoveel knopen kon doen als zorgen en verdriet dat men heeft. En geknoopt is er...

Maan­dag

Na aan­komst in Kevelaer was de ope­nings­plech­tig­heid met onder meer het ontsteken van de bede­vaarts­kaars. Na een mooie eucha­ris­tie­vie­ring sloten we de eerste dag af met een gezellig moment op een terrasje.

Dins­dag

Op de dins­dag werd ’s ochtends de kruis­weg overwogen met medi­ta­ties door de pastoors Eugène Jonger­den en Eric van Teijlingen. ’s Middags eer­den we Maria in het Maria-uurtje met een prach­tig solo gezongen Ave Maria en de Marialitanie. De vele bede­vaart­in­ten­ties wer­den voor­ge­le­zen, waaruit het verdriet maar ook de dank­baar­heid van de pelgrimsharten bleek. Ook wer­den geknoopte touwtjes bij een afbeel­ding van Maria van Kevelaer die de knopen ontwart. Een ontroerend moment. De dag werd af­ge­slo­ten met een prach­tige en plech­tige hoog­mis met het koor van de basiliek van Kevelaer.

Woens­dag

Na een ochtend­mis op de derde en laatste dag namen we afscheid van Kevelaer. De pelgrims ont­vingen aan het eind van deze vie­ring in­di­vi­dueel de laatste zegen van de bede­vaart. Deze raakte de meeste pelgrims diep, omdat er alles in samenkwam van de afgelopen dagen. De pijn die bovenkwam, maar ook de liefde­volle troost van Maria, de on­der­lin­ge warmte en vooral ook de hoop, dat alles beter zal gaan. Als extraatje kregen de pelgrims een mooi boekje aan­ge­bo­den door de Kevelaer­broe­der­schap Haar­lem en de Kevelaer­orga­ni­sa­tie Am­ster­dam – Volen­dam – West-Friesland over het thema van deze bede­vaart.

De foto­se­rie is gemaakt door A. Broerse-Van Hal.

Adventreis

Op 14 de­cem­ber 2019 maken we onze Adventreis naar Kevelaer - zet het alvast in uw agenda!


Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 7 juli 2023“Vreest niet. Ik ben het!”
maandag, 10 december 2018Advent- / Kerstmarkt van Kevelaer
vrijdag, 6 juli 2018Met mgr. Punt naar Kevelaer
vrijdag, 11 mei 2018Bedevaart naar Kevelaer
zondag, 10 december 2017Advent/Kerstmarkt van Kevelaer
maandag, 10 juli 2017“Marialucht ingeademd...”
maandag, 12 december 2016Advent-/Kerstmarkt van Kevelaer
zaterdag, 11 juli 2015Inspirerende bedevaart naar Kevelaer
zaterdag, 11 september 2010Foto’s bedevaart naar KevelaerBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose