Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Met mgr. Punt naar Kevelaer

Verslag van een mooie bedevaart

gepubliceerd: vrijdag, 6 juli 2018

“Maria eren we in Kevelaer met de titel ‘Troos­te­res van de bedroef­den’. Een mooie en rijke titel. Maar in het evan­ge­lie van de aan­kon­di­ging van de Heer door de engel wordt Maria aan­ge­spro­ken met haar eerste titel: ‘wees gegroet, Be­ge­na­digde’.

In het Grieks staat er ‘Geliefde’, een titel die Bijbels gezien uniek is.” Aldus de ope­nings­woor­den van mgr. Jos Punt bij het Maria-uurtje op de dins­dag­mid­dag tij­dens de bede­vaart van de Haar­lemse Broe­der­schap en de Groep Am­ster­dam, West-Friesland en Volen­dam naar Kevelaer afgelopen maan­dag 2 t/m woens­dag 4 juli.

Aan deze bede­vaart namen 110 pelgrims deel uit het hele bisdom. ’s Avonds ging de bis­schop voor in een pontificale hoog­mis in de Maria­basi­liek met het koor en orkest van Kevelaer. Deze bede­vaarts­dag werd af­ge­slo­ten met een licht­pro­ces­sie rond de genade­ka­pel.

Pastores Eric van Teijlingen, Jan van der Plas, Eugene Jonger­den, Anton Goos en Hans Bruin begeleid­den deze jaar­lijkse drie­daag­se bede­vaart, die als jaar­the­ma ‘Zoek vrede’ had. Pelgrims hebben genoten van de vie­rin­gen en von­den bemoe­diging in de preken. Bij de sacra­ments­pro­ces­sie gaven de pelgrims elkaar een klein palmtakje als teken van vrede. Voor velen was dit een emo­tio­neel moment. Het mooie weer dit jaar droeg uiter­aard ook bij aan een mooie bede­vaart. Begin juli 2019 is onze volgende Kevelaer­bede­vaart.

De foto’s zijn gemaakt door A. Broerse - Van Hal en J. Schil­der.Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 7 juli 2023“Vreest niet. Ik ben het!”
zaterdag, 6 juli 2019Maria die de knopen ontwart
maandag, 10 december 2018Advent- / Kerstmarkt van Kevelaer Fotoreportage
vrijdag, 11 mei 2018Bedevaart naar Kevelaer Fotoreportage
zondag, 10 december 2017Advent/Kerstmarkt van Kevelaer
maandag, 10 juli 2017“Marialucht ingeademd...”
maandag, 12 december 2016Advent-/Kerstmarkt van Kevelaer
zaterdag, 11 juli 2015Inspirerende bedevaart naar Kevelaer
zaterdag, 11 september 2010Foto’s bedevaart naar KevelaerBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose