Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Heiligverklaring op TV

Zondag 15 mei

gepubliceerd: vrijdag, 13 mei 2022

Zondag 15 mei zal paus Fran­cis­cus op het Sint-Pieters­plein tien personen heilig verklaren, waar­on­der de Friese Karmeliet, de zalige pater Titus Brandsma. De plech­tig­heid kan wor­den gevolgd of later teruggekeken via tele­vi­sie en in­ter­net.

Tele­vi­sie

De plech­tig­heid op het Sint-Pieters­plein in Vati­caan­stad begint zon­dag om 10.00 uur. De tele­vi­sieregistratie wordt recht­streeks uitgezon­den op NPO 2. Het com­men­taar is van Wilfred Kemp. De vie­ring kan ook wor­den gevolgd via live­stream.

Voor­af­gaand aan de vie­ring, vanaf 9.30 uur, presen­teert Leo Fijen live vanuit Bolsward (vlakbij Titus’ geboorte­plaats Ugoklooster) een gespreks­pro­gramma over de bete­ke­nis van deze heilig­ver­kla­ring en de actuele bete­ke­nis van het leven en het geloofs­ge­tui­ge­nis van Titus Brandsma. Gasten zijn theologe Susan Boukema-Koopman en Pascal Arts, directeur van Museum De Tiid in Bolsward. Met onder andere gefilmde bijdragen vanuit Rome en een item over de sporen van Titus Brandsma in Friesland door Annet Huisman van Omrop Fryslân.

Ook de inter­na­tio­nale dank­vie­ring, die op maan­dag 16 mei om 10.00 uur in Rome plaats­vindt, is te volgen via live­stream op het kanaal van Vatican News. Hoofd­cele­brant in deze vie­ring vanuit de St. Pieter­basi­liek is kar­di­naal Eijk.

Podcast over Titus

Titus BrandsmaZondag 15 mei wordt tevens de eerste afleve­ring van de podcastreeks Titus ge­pu­bli­ceerd, een modern hoorspel met hoofdrollen voor Huub Stapel en Sinan Can. De podcast gaat over de laatste maan­den uit het leven van Titus. Als pries­ter, hoog­le­raar en jour­na­list was hij een pleitbe­zor­ger voor het vrije woord en moe­dige criticus van het nazisme.

In de podcast gaat een heden­daag­se jour­na­list, gespeeld door Sinan Can, op zoek naar wat Titus bewoog. Pater Titus wordt gespeeld door Huub Stapel; daar­naast zijn andere rollen weg­ge­legd voor Alfred van den Heuvel, Roos Schlikker, Robin van den Heuvel, Thomas Cammaert, Vajèn van den Bosch en anderen. Het hoorspel is ge­schre­ven en geregisseerd door Dick van den Heuvel.

De podcast is te vin­den op de diverse podcast-apps en via de site van KRO-NCRV.

Pelgrims naar Rome

Maar liefst 33 pelgrims uit Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam ver­trek­ken vrij­dag­mid­dag naar Rome waar ze drie volle dagen zullen ver­blij­ven.

  • Vrij­dag­mid­dag 13 mei vertrek vanuit Am­ster­dam
  • zater­dag 14 mei: stads­wan­de­ling door oude centrum van Rome waarbij fami­lie­le­den van Titus Brandsma zich bij de groep voegen
  • zon­dag 15 mei: deelname aan de heilig­ver­kla­ring op het sintpieters­plein / aan­slui­tend lunch en ’s mid­dags bezoek aan Friezen­kerk, een karmelieten­kerk waar een ten­toon­stel­ling is over Titus en bezoeken we het klooster/hoofd­kwar­tier Karmelieten waar titus van 1906-1909 woonde/stu­deerde en de S Maria dell'Anima, graf paus Adrianus VI (500 jaar...)
  • maan­dag 16 mei: dank­vie­ring in Sint Pieter / bezoek Collosseum / bezoek Paulus-buiten-de-Muren / afslui­ting in een écht Romeins pizzarestaurant / rondrit ‘Rome by night’
  • dins­dag 17 mei: terugvlucht naar Am­ster­dam

Patroon van de jour­na­lis­tiek

Titus BrandsmaDe heilig­ver­kla­ring van Titus Brandsma trekt grote belang­stel­ling van de natio­nale en inter­na­tio­nale media. Voor vele katho­lie­ke jour­na­listen is pater Titus een in­spi­re­rend voor­beeld van­wege zijn dappere opstelling als jour­na­list voor en tij­dens de oorlogs­ja­ren. Hij wordt als moge­lijke bescherm­hei­lige voor de jour­na­lis­tiek gezien naast Fran­cis­cus van Sales.

Wie was Titus Brandsma?

Wilt u meer weten over Titus Brandsma? Klik hier:

Dank­vie­ring zon­dag 22 mei in ’s-Hertogen­bosch

Op zon­dag­mid­dag 22 mei 2022 is er om 16.00 uur in de ka­the­drale basiliek van Sint-Jan in Den Bosch een pontificale Eucha­ris­tie­vie­ring uit dank­baar­heid voor de heilig­ver­kla­ring van Titus Brandsma. Ie­der­een is welkom en uit­ge­no­digd deze vie­ring bij te wonen.

Heiligverklaring Titus Brandsma


Gerelateerde nieuwsberichten

maandag, 16 mei 2022Verslag bisdombedevaart - dag 3 Fotoreportage
zondag, 15 mei 2022Verslag bisdombedevaart - dag 2 Fotoreportage
zaterdag, 14 mei 2022Verslag bisdombedevaart - dag 1 Fotoreportage
zaterdag, 14 mei 2022Beeldverslag pelgrimsreis Rome Fotoreportage
woensdag, 13 april 2022Reis naar heiligverklaring Titus Brandsma
maandag, 11 april 2022Kruisweg van Titus Brandsma Video
zaterdag, 9 april 2022Titus Brandsma op Katholiekleven.nl Video
woensdag, 30 maart 2022Magazine over Titus Brandsma
vrijdag, 4 maart 2022Heiligverklaring Titus Brandsma
woensdag, 23 februari 2022Heiligverklaring Titus Brandsma aanstaande
donderdag, 25 november 2021Wonder erkend op voorspraak van Titus BrandsmaBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose