Bisdom Haarlem-Amsterdam


Heiligverklaring Titus Brandsma aanstaande

Geboren 23 februari 1881

gepubliceerd: woensdag, 23 februari 2022

Vandaag, 23 februari, in 1881 werd Titus Brandsma in Bolsward geboren. Een be­lang­rijke datum in het leven van deze Friese karmeliet.

Op vrij­dag 4 maart maakt paus Fran­cis­cus bekend op welke datum hij tij­dens een plech­tig­heid op het Sint-Pieters­plein de zalige Titus Brandsma zal heilig verklaren. Wordt het een zon­dag in mei of ok­to­ber aanstaande?

Bisdom­bede­vaart naar Rome

Het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam zal een vier- of vijf­daag­se bede­vaart or­ga­ni­se­ren om aan de plech­tig­he­den rond de heilig­ver­kla­ring van Titus Brandsma deel te nemen. Zodra er meer bekend is, zullen we via deze web­si­te in­for­ma­tie over deze bede­vaart, pro­gram­ma en kosten bekend maken.

Speciale web­si­te

De Stich­ting Heilig­ver­kla­ring Titus Brandsma heeft een speciale web­si­te opgezet met in­for­ma­tie, nieuws en een artis­tiek logo. Ook op de web­si­te van de Karmel is veel in­for­ma­tie te vin­den.

Beknopte levensloop van Titus Brandsma

datum gebeur­te­nis
23 februari 1881 Geboren in Oege­kloos­ter, nabij Bolsward
17 sep­tem­ber 1898 Ingetre­den bij de karmelieten te Boxmeer
3 ok­to­ber 1899 Kloostergelofte afgelegd bij de karmelieten
17 juni 1905 Pries­ter gewijd in ’s-Hertogen­bosch
25 ok­to­ber 1909 Pro­mo­tie pau­se­lijke uni­ver­si­teit Gregoriana te Rome
1923 Aange­steld als hoog­le­raar aan de Katho­lie­ke Uni­ver­si­teit Nijmegen
Later werd hij aan­ge­steld als rector
1934 Rede over ‘Heldhaf­tig­heid’ en de ‘de roep om een sterke man’
1935 Geschrift in De Waan der Zwak­heid over ver­vol­ging van Joden in Duits­land
19 januari 1942 Gearres­teerd door de Gestapo
12 maart 1942 Getranspor­teerd naar doorgangs­kamp Amersfoort
Later zal hij kort in Scheve­ningen ver­blij­ven
17 juni 1942 Aankomst in con­cen­tratie­kamp Dachau
19 juli 1942 Opgeno­men in het Revier (zieken­af­de­ling)
26 juli 1942 Middels een injectie vermoord in con­cen­tratie­kamp Dachau
1982 Postuum Verzetsher­den­kings­kruis toegekend
3 no­vem­ber 1985 Zalig verklaard te Rome
15 mei 2022
Heilig verklaard te Rome

Gerelateerde nieuwsberichten

maandag, 16 mei 2022Verslag bisdombedevaart - dag 3 Fotoreportage
zondag, 15 mei 2022Verslag bisdombedevaart - dag 2 Fotoreportage
zaterdag, 14 mei 2022Verslag bisdombedevaart - dag 1 Fotoreportage
zaterdag, 14 mei 2022Beeldverslag pelgrimsreis Rome Fotoreportage
vrijdag, 13 mei 2022Heiligverklaring op TV
woensdag, 13 april 2022Reis naar heiligverklaring Titus Brandsma
maandag, 11 april 2022Kruisweg van Titus Brandsma Video
zaterdag, 9 april 2022Titus Brandsma op Katholiekleven.nl Video
woensdag, 30 maart 2022Magazine over Titus Brandsma
vrijdag, 4 maart 2022Heiligverklaring Titus Brandsma
donderdag, 25 november 2021Wonder erkend op voorspraak van Titus BrandsmaBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose