Bisdom Haarlem-Amsterdam


Kruisweg van Titus Brandsma

Op Vierpasen.nl

gepubliceerd: maandag, 11 april 2022

In de Goede Week biedt vierpasen.nl de moge­lijk­heid om de Kruis­weg van Titus Brandsma te bid­den. In een speciaal daarvoor gemaakte video zijn de staties te volgen van de lij­densweg van Christus naar het kruis.

De video is opge­bouwd met foto’s van de kruis­wegs­ta­ties zoals Titus Brandsma die in de jaren ’30 van de vorige eeuw voor zich zag, vormge­ge­ven door zijn vriend en beel­dend kunste­naar Jac Maris.

De beel­den van Maris staan er bijna een eeuw later nog: in het Pro­ces­sie­park bij de Boni­fa­tius­ka­pel in Dokkum. Dit natio­naal hei­lig­dom en bede­vaarts­oord was ook een idee van Titus Brandsma (1926). In het jaar van Titus’ heilig­ver­kla­ring (15 mei 2022) door Paus Fran­cis­cus is deze kruis­weg voor­zien van eigen­tijdse teksten en muziek. De teksten zijn samen­ge­bracht in een boekje en door ook de audio­tour te down­loa­den, kunnen bezoekers van het Pro­ces­sie­park in Dokkum ook met dit boekje geti­teld ‘Kruis­weg van Titus Brandsma’ de kruis­weg bid­den.

Bid de kruis­weg online

Voor wie niet in de gelegen­heid is naar Dokkum te komen is nu de video op vierpasen.nl be­schik­baar. De foto’s die Frans Sijtsma uit Dokkum van de beel­den in het Pro­ces­sie­park maakte voor het boek, komen terug in de video en bie­den de kijker steeds een moment om voor zich­zelf stil te staan, te bid­den en medi­te­ren bij de ver­schil­lende momenten tij­dens de kruis­weg van Christus.

In­for­ma­tie


Gerelateerde nieuwsberichten

maandag, 16 mei 2022Verslag bisdombedevaart - dag 3 Fotoreportage
zondag, 15 mei 2022Verslag bisdombedevaart - dag 2 Fotoreportage
zaterdag, 14 mei 2022Verslag bisdombedevaart - dag 1 Fotoreportage
zaterdag, 14 mei 2022Beeldverslag pelgrimsreis Rome Fotoreportage
vrijdag, 13 mei 2022Heiligverklaring op TV
woensdag, 13 april 2022Reis naar heiligverklaring Titus Brandsma
zaterdag, 9 april 2022Titus Brandsma op Katholiekleven.nl Video
woensdag, 30 maart 2022Magazine over Titus Brandsma
vrijdag, 4 maart 2022Heiligverklaring Titus Brandsma
woensdag, 23 februari 2022Heiligverklaring Titus Brandsma aanstaande
donderdag, 25 november 2021Wonder erkend op voorspraak van Titus BrandsmaBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose