Bisdom Haarlem-Amsterdam


Titus Brandsma op Katholiekleven.nl

gepubliceerd: zaterdag, 9 april 2022
Zuster Hettie Berflo
Zuster Hettie Berflo

Ook Katho­liek­le­ven.nl besteed in de aanloop naar zijn heilig­ver­kla­ring aan­dacht aan pater Titus Brandsma. Zij gaan in gesprek met zuster karmeliet Hettie Berflo en prior provinciaal Huub Welzen die ver­tellen waarom de heilig­ver­kla­ring van Titus juist nu zo be­lang­rijk is.

Grote in­spi­ra­tie

“Het is niet voor niets dat juist nu Titus heilig wordt verklaard. Hij heeft echt een bood­schap. En ik hoop dat die gehoord wordt.” Op 15 mei zal paus Fran­cis­cus pater Titus Brandsma heilig verklaren. Hettie Berflo is zuster karmeliet. Zij ver­telt over de goed­heid waar Titus om bekend stond en zegt ook dat hij heel dui­de­lijk was.

Hettie Berflo: “Als het erop aankwam, zoals in zijn hou­ding ten opzichte van het natio­naalso­cia­lis­me en de fascis­tische ideo­lo­gie, dan wist hij van geen wijken. Terwijl hij wel schrijft in het verweer­schrift dat hij voor de Duitsers moest opstellen: God zegene Neder­land, God zegene Duits­land, en ik hoop dat zij ooit weer in vrede met elkaar als broe­der­lijke volken met elkaar kunnen leven.”

Samen met Huub Welzen, prior provinciaal van de karmelieten, ver­telt ze over Titus. Het begint bij pater Titus allemaal bij zijn relatie met God, zegt Huub Welzen. “Titus verenigt in zijn persoon de weg naar binnen en naar buiten, de con­tem­pla­tieve dimensie en de diaconale dimensie. Per­soon­lijk voel ik me daar zeer door geroerd. En ik vind hem echt een voor­beeldfiguur van wat het betekent om karmeliet te zijn.”

Hettie Berflo: “Wij leven niet in een levens­bedreigende situatie, zoals Titus. Je kunt echt alleen maar hopen dat als het er wer­ke­lijk op aan­komt, je dan zo kracht mag ont­van­gen. Want dat is na­tuur­lijk toch bij hem gebeurd. Dat je de kracht macht ont­van­gen dat de je de goede weg bewandelt.”

Video


Gerelateerde nieuwsberichten

maandag, 16 mei 2022Verslag bisdombedevaart - dag 3 Fotoreportage
zondag, 15 mei 2022Verslag bisdombedevaart - dag 2 Fotoreportage
zaterdag, 14 mei 2022Verslag bisdombedevaart - dag 1 Fotoreportage
zaterdag, 14 mei 2022Beeldverslag pelgrimsreis Rome Fotoreportage
vrijdag, 13 mei 2022Heiligverklaring op TV
woensdag, 13 april 2022Reis naar heiligverklaring Titus Brandsma
maandag, 11 april 2022Kruisweg van Titus Brandsma Video
woensdag, 30 maart 2022Magazine over Titus Brandsma
vrijdag, 4 maart 2022Heiligverklaring Titus Brandsma
woensdag, 23 februari 2022Heiligverklaring Titus Brandsma aanstaande
donderdag, 25 november 2021Wonder erkend op voorspraak van Titus BrandsmaBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose