Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Sant'Egidio viert 52e verjaardag

Pastoor Rik Hoet benoemd als rector

gepubliceerd: donderdag, 27 februari 2020
foto: Sant'Egidio
Sant'Egidio viert 52e verjaardag

Sant’ Egidio Am­ster­dam heeft zon­dag 23 februari haar 52e ver­jaar­dag gevierd met een fees­te­lij­ke dank­vie­ring. Hoofd­cele­brant Mgr. Harrie Smeets bena­drukte in een­vou­dige be­woor­din­gen dat de erva­ring van Sant’ Egidio ons brengt bij de kern van gelovig leven: in het gezicht van onze broe­der en zuster het gelaat van Christus herkennen.

Onder de aanwe­zigen waren behalve sym­pa­thi­san­ten en vrij­wil­li­gers ook veel ouderen, amici en vrien­den van de straat die de Ge­meen­schap weke­lijks bezoekt. Na afloop van de vie­ring was er voor hen allemaal gelegen­heid elkaar en de bis­schop te ont­moe­ten in het Huis van Sant’ Egidio.

Nieuwe rector benoemd

Aan het einde van de vie­ring maakte diaken Colm Dekker, verant­woor­de­lijke van de Ge­meen­schap in Am­ster­dam, bekend dat de bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam een nieuwe rector heeft benoemd voor de Mozes en Aäron­kerk. Hij bedankte pastor Joop Stam voor zijn be­trok­ken­heid als rector sinds de kerk vijf jaar gele­den aan de Ge­meen­schap werd toe­ver­trouwd. Tevens sprak hij zijn vreugde uit over de benoe­ming van pastoor Rik Hoet uit Antwerpen als de nieuwe rector van deze kerk, die een uitdruk­king is van de warme vriend­schaps­band tussen Sant’ Egidio in Antwerpen en Am­ster­dam.

 

(ver­slag en foto­se­rie: www.santegidio.nl)


Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 30 augustus 2022Global Friendship, Global Peace
vrijdag, 26 augustus 2022Europese jongerenontmoeting Amsterdam
dinsdag, 2 november 2021Herdenking overleden vluchtelingen
maandag, 27 september 2021‘Naar een steeds groter wij’
maandag, 20 september 2021Sprekers bekend Caritas ontmoetingsdag
vrijdag, 16 juli 2021Naar een steeds groter wij
woensdag, 19 mei 2021Caritas en naastenliefde Video
dinsdag, 14 april 2020Geef mensen zonder papieren een verblijfsstatus
woensdag, 18 maart 2020Derde dag van het Noveengebed vanuit Sant'Egidio Video
zondag, 23 februari 2020Diner voor onze vrienden van de straat
maandag, 28 oktober 2019Herdenkingswake voor omgekomen vluchtelingen
donderdag, 8 november 2018Boekpresentatie Sant’ Egidio
dinsdag, 24 april 2018Vijftig jaar Sant’ Egidio gevierd in Amsterdam
woensdag, 7 september 2016De armen zijn onze vrienden
donderdag, 17 maart 2016Indrukwekkende Stille Omgang-viering bij Sant’EgidioBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose