Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Sant'Egidio viert 52e verjaardag

Pastoor Rik Hoet benoemd als rector

gepubliceerd: donderdag, 27 februari 2020
foto: Sant'Egidio
Sant'Egidio viert 52e verjaardag

Sant’ Egidio Am­ster­dam heeft zon­dag 23 februari haar 52e ver­jaar­dag gevierd met een fees­te­lij­ke dank­vie­ring. Hoofd­cele­brant Mgr. Harrie Smeets bena­drukte in een­vou­dige be­woor­din­gen dat de erva­ring van Sant’ Egidio ons brengt bij de kern van gelovig leven: in het gezicht van onze broe­der en zuster het gelaat van Christus herkennen.

Onder de aanwe­zigen waren behalve sym­pa­thi­san­ten en vrij­wil­li­gers ook veel ouderen, amici en vrien­den van de straat die de Ge­meen­schap weke­lijks bezoekt. Na afloop van de vie­ring was er voor hen allemaal gelegen­heid elkaar en de bis­schop te ont­moe­ten in het Huis van Sant’ Egidio.

Nieuwe rector benoemd

Aan het einde van de vie­ring maakte diaken Colm Dekker, verant­woor­de­lijke van de Ge­meen­schap in Am­ster­dam, bekend dat de bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam een nieuwe rector heeft benoemd voor de Mozes en Aäron­kerk. Hij bedankte pastor Joop Stam voor zijn be­trok­ken­heid als rector sinds de kerk vijf jaar gele­den aan de Ge­meen­schap werd toe­ver­trouwd. Tevens sprak hij zijn vreugde uit over de benoe­ming van pastoor Rik Hoet uit Antwerpen als de nieuwe rector van deze kerk, die een uitdruk­king is van de warme vriend­schaps­band tussen Sant’ Egidio in Antwerpen en Am­ster­dam.

 

(ver­slag en foto­se­rie: www.santegidio.nl)
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose