Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Vijftig jaar Santí Egidio gevierd in Amsterdam

gepubliceerd: dinsdag, 24 april 2018

Zondag­middag 22 april werd het vijftigjarig bestaan van Sant’ Egidio gevierd in de Mozes en Aäronkerk. Dat gebeurde met een conferentie geleid door Leo Fijen over de betekenis van Sant’ Egidio voor de kerk, voor de stad en de wereld met onder meer oud-minister Bert Koenders en Hilde Kieboom en een heilige Mis waarin bisschop Jean Pierre Delville hoofd­cele­brant was.

Voor de conferentie was de kerk al grotendeels volgestroomd met mensen, waaronder veel vrijwilligers van Sant’ Egidio Amsterdam, Apeldoorn, Roosendaal, Utrecht of Bergen op Zoom. Ook bevriende priesters uit Amsterdam en omgeving waren aanwezig.

Leo Fijen had voorafgaand aan de conferentie een geloofs­gesprek met mgr. Hendriks. De conferentie zelf bestond uit drie rondes. In de eerste ronde mocht de hulp­bis­schop samen met Colm Dekker van Sant’ Egidio Amsterdam met leo Fijen spreken over de betekenis van Sant’ Egidio voor de kerk. Hij zei onder meer dat die uitgaat boven wat Sant’ Egidio feitelijk kan doen. Er zijn 300.000 mensen eenzaam in Amsterdam, waarvan 80.000 mensen zich erg eenzaam voelen; natuurlijk kan Sant’ Egidio dat niet allemaal oplossen. Maar het is een signaal en een teken in onze individualistische maat­schappij dat uitgaat boven de feitelijke activiteit en dat doorgeeft dat vriend­schap en aandacht voor elkaar belangrijke waarden zijn. De wens van de bisschop aan de gemeen­schap was dat zij trouw mogen blijven aan hun mooie charisma.

In de tweede ronde waren Peter Kranenburg van de ChristenUnie in Apeldoorn en diaken Ronald Dashorst van Sant’ Egidio die spraken over de betekenis van Sant’ Egidio voor de stad. Zij gaven beiden een mooi getuigenis, ‘buitenstaander’ Peter kranenburg gaf duidelijk aan geraakt te zijn door de dienende, onzichtbare nederigheid van Sant’ Egidio.

In de derde ronde was het oud-minister Bert Koenders die aan het woord kwam. Hij had Sant’ Egidio in Afrika leren kennen, waar hij onder meer met de huidige aarts­bisschop van Bologna in contact was gekomen die al heel lang bij Sant’ Egidio betrokken is. Het was duidelijk dat de oud-minister geraakt was door de nederigheid en de deskundigheid van Sant’ Egidio onder meer in het op gang brengen en begeleiden van vredesprocessen, zoals in Mozambique. Koenders was in gesprek met Leo Fijen samen met Hilde Kieboom, die al vele jaren inspirerend leiding geeft aan Sant’ Egidio België en Nederland.

Om 17.00 uur ’s middag was de heilige Eucha­ris­tie. De bisschop van Luik, mgr. Jean Piere Delville, is al sinds zijn studietijd in Rome nauw betrokken bij het werk van de gemeen­schap. Hij was hoofd­cele­brant en predikant bij de Eucha­ris­tie­viering, waarbij ook de rector van de kerk, mgr. Joop Stam, en Abt Gerard Mathijsen concelebreerden, samen met verschillende andere priesters.

Het was een mooie en inspirerende dag, die hopenlijk velen zal hebben aangemoedigd het menslievende gezicht van de Kerk in zorg voor de naaste gestalte te geven.

Onderstaande fotoserie is van Paul Frankhuizen.

(bron: arsacal.nl)
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose