Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Indrukwekkende Stille Omgang-viering bij Sant’Egidio

gepubliceerd: donderdag, 17 maart 2016

Het jon­ge­ren­pro­gram­ma van de Stille Omgang vond dit jaar weer in de Mozes en Aäron plaats, en dat bleek een goede greep. Mgr. Punt was hoofd­cele­brant tij­dens de Eucha­ris­tie­vie­ring en ook Mgr. Hendriks maakte een deel van het pro­gram­ma mee.

Sant’ Egidio

De Mozes en Aäron­kerk is sinds an­der­half jar weer als kerk in gebruik en toe­ver­trouwd aan de gemeen­schap van Sant’ Egidio. Naast de kerk is het voor­ma­lige Mozeshuis dat nu met de kerk verbon­den is en mooie lokaties biedt voor een gevarieerd jon­ge­ren­pro­gram­ma. Niet alleen was deze lokatie qua ruimtes erg geschikt, ook is die blijk­baar aan­trek­ke­lijk voor de jon­ge­ren.

Gevariëerd pro­gram­ma

Een gesprek met een drietal jonge vluch­te­lingen, som­mi­gen korter, anderen lan­ger in Neder­land, één intussen diaken gewijd en in voor­berei­ding op zijn pries­ter­wij­ding, was indruk­wekkend en een uito­diging tot begrip en het leren kennen van elkaar. Onder de keuze­moge­lijk­heden voor de work­shops was ook een avond van barm­har­tig­heid met biecht­gelegen­heid, stil gebed en muziek voor het uit­ge­stelde Sacra­ment, heel passend zowel bij het heilig jaar dat we vieren als bij de bete­ke­nis van de avond van de Stille Omgang die over de Eucha­ris­tie gaat.

De prach­tige foto­se­rie is gemaakt door Ramon Mangold.

Volgend jaar

In 2017 zal de Stille Omgang plaats­vin­den in het weekend van 18 en 19 maart.
Gerelateerde nieuwsberichten

maandag, 22 maart 2021Lezing Mirakel van Amsterdam Video
zaterdag, 20 maart 2021Online Stille Omgang
zaterdag, 6 februari 2021Stille Omgang 2021 alleen online
zondag, 17 maart 2019Vreugdevol jongerenprogramma Stille Omgang
woensdag, 21 maart 2018Stille Omgang Jongerenprogramma - verslag
donderdag, 23 maart 2017Mgr. Punt bij Stille Omgang Video
woensdag, 16 maart 2016Bijzondere Stille Omgang Fotoreportage
maandag, 24 maart 2014Stille Omgang 2014 - Getuigen in stilte
maandag, 11 maart 2013Een Von Habsburg neemt deel aan de Stille Omgang
maandag, 19 maart 2012Aartshertog bezoekt Heilige Stede
vrijdag, 25 november 2011Hoogste pauselijke onderscheiding voor Maarten Elsenburg
donderdag, 24 maart 2011Verslag jongerenprogramma Stille Omgang
donderdag, 25 maart 2010(Foto)verslag jongerenprogramma Stille Omgang
woensdag, 25 maart 2009(Foto)verslag Jongeren­programma Stille Omgang
zondag, 10 februari 2008Houd The Gift niet voor jezelf
maandag, 20 maart 2006Ruim 350 jongeren bij 125e Stille Omgang
maandag, 22 maart 2004Fotoimpressie Stille Omgang 2004Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose