Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Europese jongerenontmoeting Amsterdam

Spreken over vrede in een tijd van oorlog

gepubliceerd: vrijdag, 26 augustus 2022

Drie jaar na de vorige grote bij­een­komst in Krakau kwamen vandaag 700 jon­ge­ren van 15 tot 25 jaar vanuit heel Europa naar Am­ster­dam voor een vredes­con­fe­ren­tie van Youth for Peace, de jon­ge­ren­be­we­ging van de Ge­meen­schap van Sant’ Egidio.

De bij­een­komst is onder­deel van het pro­gram­ma van de inter­na­tio­nale jon­ge­ren­ont­moe­ting Global Friendship, Global Peace van 26 tot en met 28 au­gus­tus. Tijdens dit weekend staat het thema vrede centraal.

Is vrede moge­lijk?

Prof. Mario Giro, voor­ma­lig viceminister van bui­ten­landse zaken in Italië, sprak met de jon­ge­ren over de vraag hoe te rea­geren op de oorlog die nu Europa heeft bereikt. Oorlog lijkt erbij te horen, maar iedere oorlog is er een tussen broers en zussen. Youth for Peace wei­gert zich neer te leggen bij de oorlog. We moeten ont­dek­ken dat we allemaal tot een uni­ver­se­le familie van mensen behoren. Juist de jon­ge­ren, die zijn geboren in de tijd van hoop op vrede na de Koude Oorlog, hebben een visie van hoop voor de wereld en moeten daarover durven spreken. Veel van de jon­ge­ren namen het woord om te spreken over de vraag wat zij zelf kunnen doen om vrede te brengen en te zorgen dat niemand wordt buiten­ge­slo­ten.

Pro­gram­ma zater­dag en zon­dag

Vanavond staan de jon­ge­ren in de Mozes en Aäron­kerk stil bij alle plaatsen waar oorlog en geweld het leven van mensen beheersen. Op de zater­dag bezoeken de deel­ne­mers het Anne Frank Huis en verkennen ze in groepen de stad. Ze komen langs plekken en monu­menten die ze laten nadenken over vrede, oorlog en de ge­schie­de­nis van Am­ster­dam en Neder­land. De dag wordt besloten met een grote vredes­de­mon­stratie op de Kop van Java.

Op zon­dag komen alle deel­ne­mers samen met Marco Impagliazzo, voor­zit­ter van de Ge­meen­schap van Sant’ Egidio, om te spreken over het thema A Global Friendship for a Global Peace. De jon­ge­ren maken plannen om in hun eigen ste­den ver­volg te geven aan de erva­ringen van deze dagen.

Sant’ Egidio en Youth for Peace

De Ge­meen­schap van Sant’ Egidio is een chris­te­lijke ge­meen­schap die zich al meer dan vijf­tig jaar inzet voor dak­lo­zen, vluch­te­lingen, kin­de­ren, ouderen, zieken, ge­han­di­capten en ge­van­ge­nen overal ter wereld, en voor de vrede. De jon­ge­ren van Sant’ Egidio vormen een eigen bewe­ging: Youth for Peace. Deze jon­ge­ren van 15 tot 25 jaar hebben zich laten raken door de ont­moe­ting met wie arm en kwets­baar is. Ze zetten zich in voor eenzame ouderen en dak- en thuis­lozen of helpen kin­de­ren uit kansarme wijken van hun stad in Scholen van Vrede. De jon­ge­ren ont­moe­ten elkaar jaar­lijks in een stad in Europa voor drie dagen van in­spi­ra­tie en on­der­lin­ge ont­moe­ting.Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 19 september 2023Katholieke Jongerendag
dinsdag, 29 augustus 2023ReŁnie Wereldjongerendagen
woensdag, 9 augustus 2023Weer behouden thuis
dinsdag, 8 augustus 2023WJD fotoserie maandag
maandag, 7 augustus 2023Onvergetelijk
maandag, 7 augustus 2023WJD fotoserie zondag
maandag, 7 augustus 2023WJD fotoserie zaterdag
vrijdag, 4 augustus 2023WJD fotoserie vrijdag
vrijdag, 4 augustus 2023Pelgrim in Lissabon
vrijdag, 4 augustus 2023WJD fotoserie donderdag
woensdag, 2 augustus 2023WJD fotoserie woensdag
woensdag, 2 augustus 2023WJD fotoserie Openingsviering
dinsdag, 1 augustus 2023Fatima en aankomst Lissabon
dinsdag, 1 augustus 2023WJD fotoserie Fatima
zondag, 30 juli 2023Op weg naar Portugal
zaterdag, 29 juli 2023Pelgrimerend door het leven
donderdag, 27 juli 2023We zijn vertrokken
dinsdag, 25 juli 2023WJD pelgrims vertrekken woensdag naar Lissabon
woensdag, 5 juli 2023Wereldjongerendagen Lissabon in cijfers
maandag, 3 juli 2023Meet & Greet the Lord - Under the StarsBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose