Bisdom Haarlem-Amsterdam


Dag van de Caritas - Welkom?!

Zaterdag 29 april • 9.30 uur • Heiloo

gepubliceerd: dinsdag, 14 maart 2017

Zater­dag 29 april 2017 or­ga­ni­seert de Dienst Caritas van Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam een Dag van de Caritas in Heiloo. Het thema van deze dag is:

WELKOM?!

‘Vandaag moet ik in jouw huis ver­blij­ven’ (Lc 19.5)

De ko­men­de jaren wor­den er veel vluch­te­lingen opgeno­men in onze ste­den en dorpen. De ge­meen­te zorgt voor huis­ves­ting. Vluch­te­lingen­werk zorgt voor be­ge­lei­ding. Maar wie heet ze echt welkom? Wie nodigt hen uit? Wie leert hen de weg? Wie zorgt ervoor dat zij zich thuis gaan voelen bij ons en wij ben hen?

Op de Dag van de Caritas geeft Vluch­te­lingenWerk een over­zicht van de uit­dagingen. In een aantal work­shops wor­den concrete sug­ges­ties gedaan wat kerken en betrokken mensen zou­den kunnen doen om vluch­te­lingen in onze ste­den en dorpen welkom te heten.

Dagin­de­ling

09.30 uur - Eucha­ris­tie met Bart Putter
10.00 uur - Pro­gram­ma
14.00 uur - Afslui­ting

Work­shops

Na een inlei­ding door de heer Azizi van Vluch­te­lingenWerk met een nagesprek volgen een aantal work­shops:

  • Kennis­ma­ken met meer­dere projecten rondom vluch­te­lingen door Myrna Bockhoudt, coördinator vluch­te­lingen Stem in de Stad en Hans Luttik, Raad van Kerken Haar­lem
  • Welkom in Am­ster­dam door Rogier Schraven­deel, coördinator Kerken Helpen Am­ster­dam
  • Maatjes­pro­ject voor en door jon­ge­ren, Hermen van Dorp, Zeewolde
  • Inter­na­tio­nale Caritas, steun aan vluch­te­lingen via Cordaid, Wim Piels

In­for­ma­tie en aanmel­den

datum: zater­dag 29 april 2017
tijd: van 9.30 tot 14.00 uur
adres: Dio­ce­saan Hei­lig­dom Onze Lieve Vrouw ter Nood
Hoogeweg 65, 1851 PJ Heiloo, www.olvter­nood.nl
parkeren: Op het veld naast het hei­lig­dom aan de Kapelweg
lunch: Tijdens de lunch wordt u soep, een snack en drinken aan­ge­bo­den.
Neemt u zelf uw brood mee?
    aanmel­den: In ver­band met de cate­ring verzoeken wij u zich tij­dig aan te mel­den:
caritas@bisdomhaarlem-amster­dam.nl

Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 4 april 2017Driedaagse pelgrimstocht Vastenactie
maandag, 28 november 2016Indrukwekkende bezielingsdag voor caritasmensen
dinsdag, 3 november 2015Over vluchtelingen... en over ons...
dinsdag, 20 oktober 2015Verslag netwerkbijeenkomst WMO en kerken
zaterdag, 16 mei 2015Maak kennis met de achterkant van Amsterdam!
donderdag, 14 mei 2015Overleven in Amsterdam
maandag, 11 mei 2015Ubi Caritas - Caritas voor migranten
maandag, 19 januari 2015Infoboekje voor parochiële caritasinstellingen
woensdag, 1 oktober 2014Verslag diaconale excursie ActiefTalent Purmerend
maandag, 30 juni 2014Diaconale Excursie ActiefTalent Purmerend
donderdag, 19 juni 2014Uitnodiging Bezielingsdag 2014
maandag, 2 juni 2014Dag van de Caritas voor de migrantengemeenschappen
maandag, 31 maart 2014Jongeren betrekken bij Caritas / DiaconieBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose