Bisdom Haarlem-Amsterdam


Maak kennis met de achterkant van Amsterdam!

Exposure - Donderdag 25 t/m zondag 28 juni

gepubliceerd: zaterdag, 16 mei 2015

Hoe overleef je als vluch­te­ling? Hoe zie je Am­ster­dam, door de ogen van een drugs­ver­slaafde? Hoe ziet de wereld eruit als je dakloos bent? Wat gebeurt er aan de achter­kant van de Rosse buurt? En wie helpt in Am­ster­dam? Het is een exposure! In vier dagen kom je op plekken waar weinigen komen. Maak je kennis met boeiende en inspi­rerende mensen Leer je Am­ster­dam kennen zoals je dat nog nooit gezien hebt.

Prak­tisch

ExposureDe Exposure wordt gehou­den van don­der­dag­avond 25 t/m zon­dag­avond 28 juni 2015. Je verblijft in een bij­zon­der hostel in het centrum van Am­ster­dam in de buurt van restaurants, cafés en op steen­worp afstand van de Rosse buurt waardoor je de sfeer van de stad ook in de avond goed mee krijgt. Je trekt op met mensen die jou belang­stelling delen en met mensen die ruime erva­ring hebben in bege­lei­ding. Je komt op plekken waar je anders nooit komt. Wacht niet met opgeven, want er is maar voor een beperkt aantal deel­ne­mers plaats.

Wat vragen wij?

Het project is voor jon­ge­ren tussen de 18 en 30 jaar. Wij ver­wach­ten van jou betrokken­heid, een open in­stel­ling en het geven van een pre­sen­ta­tie aan je achterban (vrien­den­groep, voetbal­team, zang­koor, pa­ro­chie, familie) na afloop. Deelname aan de Exposure is een bijdrage van € 30,-

Organi­sa­tie

De Exposure wordt geor­ga­ni­seerd door chris­te­lijke organi­saties die gehoor willen geven aan de oproep van Jezus en paus Fran­cis­cus om ieder mens lief te hebben en naar hen om te zien als schepsel van God. De samen­werkende organi­saties zijn: Het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam, de Sant’ Egidio­ge­meen­schap, de Salesianen in Am­ster­dam en de gemeen­schap van Oude­zijds 100 in Am­ster­dam.

Aanmel­denGerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 4 april 2017Driedaagse pelgrimstocht Vastenactie
dinsdag, 14 maart 2017Dag van de Caritas - Welkom?!
maandag, 28 november 2016Indrukwekkende bezielingsdag voor caritasmensen
dinsdag, 3 november 2015Over vluchtelingen... en over ons...
dinsdag, 20 oktober 2015Verslag netwerkbijeenkomst WMO en kerken
donderdag, 14 mei 2015Overleven in Amsterdam
maandag, 11 mei 2015Ubi Caritas - Caritas voor migranten
maandag, 19 januari 2015Infoboekje voor parochiŽle caritasinstellingen
woensdag, 1 oktober 2014Verslag diaconale excursie ActiefTalent Purmerend
maandag, 30 juni 2014Diaconale Excursie ActiefTalent Purmerend
donderdag, 19 juni 2014Uitnodiging Bezielingsdag 2014
maandag, 2 juni 2014Dag van de Caritas voor de migrantengemeenschappen
maandag, 31 maart 2014Jongeren betrekken bij Caritas / DiaconieBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose