Bisdom Haarlem-Amsterdam


Over vluchtelingen... en over ons...

Bijeenkomst zaterdag 12 december • Groenmarktkerk Haarlem

gepubliceerd: dinsdag, 3 november 2015

Caritas“Ze nemen ons land over!” “De grenzen moeten dicht!” “Mijn kin­de­ren krijgen géén huis meer!” “Laten ze eerst onze eigen mensen helpen!” Zomaar wat reacties op de stroom vluchte­lingen die ons land binnen­komen. En wat doe je dan? Hoe rea­geer je? Je wilt mensen toch serieus nemen en dus ook hun emoties? En hoe zit het met je eigen vragen, met je eigen ‘onder­buik’-gevoelens?

De Kerk is ge­roe­pen om te helpen. Zeker als het gaat om mensen in nood. En nood is er. Onder de vluch­te­lingen. Maar ook onder de mensen die hun twijfels en hun angsten op soms harde manieren uiten.

Hoe gaan we daar als Kerk, als pastores, als besturen als vrij­wil­li­gers mee om? Wat staat ons te doen? Hoe kunnen wij helpen? Waar liggen onze grenzen?

Bij­een­komst Groen­markt­kerk Haar­lem

Op zater­dag 12 de­cem­ber willen wij onder lei­ding van des­kun­digen deze vragen met elkaar bespreken!

  • Wat zijn de feiten?
  • Hoe ga je om met al die emoties?
  • Wat kun je doen?
  • Wat is beleid van het bisdom?

Sprekers

  • Dhr. J. van Tilborg, INLIA
  • Mede­werkster COA
  • Mw. M. van Duijnhoven, Rode  Kruis
  • Mgr. J. Hendriks, hulp­bis­schop

Details

datum: Zater­dag­och­tend 12 de­cem­ber
tijd: van 10.00 tot 13.00 uur
lokatie: Groen­markt­kerk, Nieuwe Groen­markt te Haar­lem
    Aanmel­ding: caritas@bisdomhaarlem-amster­dam.nl

 


INLIA is het Inter­na­tio­naal Netwerk van Lokale Ini­tia­tie­ven ten behoeve van Asiel­zoe­kers, is een organi­sa­tie die zich inzet voor het bie­den van hulp aan asiel­zoe­kers in nood. www.inlia.nl

COA is het Centraal orgaan Opvang Asiel­zoe­kers is de uit­voerende over­heidsin­stel­ling in Neder­land inzake de opvang van asiel­zoe­kers. www.coa.nlGerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 4 april 2017Driedaagse pelgrimstocht Vastenactie
dinsdag, 14 maart 2017Dag van de Caritas - Welkom?!
maandag, 28 november 2016Indrukwekkende bezielingsdag voor caritasmensen
dinsdag, 20 oktober 2015Verslag netwerkbijeenkomst WMO en kerken
zaterdag, 16 mei 2015Maak kennis met de achterkant van Amsterdam!
donderdag, 14 mei 2015Overleven in Amsterdam
maandag, 11 mei 2015Ubi Caritas - Caritas voor migranten
maandag, 19 januari 2015Infoboekje voor parochiële caritasinstellingen
woensdag, 1 oktober 2014Verslag diaconale excursie ActiefTalent Purmerend
maandag, 30 juni 2014Diaconale Excursie ActiefTalent Purmerend
donderdag, 19 juni 2014Uitnodiging Bezielingsdag 2014
maandag, 2 juni 2014Dag van de Caritas voor de migrantengemeenschappen
maandag, 31 maart 2014Jongeren betrekken bij Caritas / DiaconieBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose