Bisdom Haarlem-Amsterdam


‘Een zegen om haar te verplegen’

gepubliceerd: donderdag, 1 september 2016
foto: Privé-archief zuster Cunera
Zuster Cunera met Moeder Teresa
Zuster Cunera met Moeder Teresa
Zuster Cunera naast een foto van Moeder Teresa en haarzelf
Zuster Cunera naast een foto van Moeder Teresa en haarzelf

Op 4 sep­tem­ber was Zr. Cunera Borst (85) aanwe­zig op het Sint Pieters­plein bij de heilig­ver­kla­ring van de zalige Moeder Teresa van Calcutta door paus Fran­cis­cus. Tijdens die in­druk­wek­kende plech­tig­heid zullen haar gedachten onge­twij­feld zijn terug­ge­gaan naar begin jaren tach­tig toen zij Moeder Teresa in een zie­ken­huis in Rome heeft verpleegd.

Een heilige verplegen, dat had Nel Borst uit Schoorl niet gedacht toen zij op 21-jarige leef­tijd als Zr. Cunera intrad bij de Zusters van Liefde uit Tilburg. Dat Zr. Cunera haar roe­ping volgde bij deze Con­gre­ga­tie was niet vreemd: twee tantes, een zus en een nicht gingen haar voor. Begin jaren zes­tig werd ze gevraagd naar Rome te gaan, waar ze meer dan vijf­tig jaren zou blijven. Ze heeft er onder andere gewerkt als wijkverpleeg­kun­dige in de (arme) wijk Monte Cucco, als lei­ding­ge­vende in een bejaar­denhuis; ze bezocht Neder­landse gedetineer­den in de ge­van­ge­nis, deed vrij­wil­li­gers­werk in de Friezen­kerk. De laatste jaren had ze de (medische) zorg voor de paters S.M.A op de ‘Nocetta’ (hun Moederhuis). “Ik vond het fijn om heel dicht bij de mensen te zijn, hen te ver­zorgen en te verplegen en hen zo lief te hebben”, aldus Zr. Cunera over haar werk in Rome. Sinds de­cem­ber 2015 is ze weer woo­nach­tig in Neder­land, in het Moederhuis van haar Con­gre­ga­tie in Tilburg.

Salvator Mundi

In de jaren tach­tig werkte ze als verpleeg­kun­dige in het Salvator Mundi, een klein inter­na­tio­naal privaat zie­ken­huis met zo’n zes­tig bed­den op de Janiculumheuvel in Rome. Borst: “Het Generaal Bestuur van mijn Con­gre­ga­tie verhuisde naar Neder­land en we bleven met vier zusters in Rome achter. Het klooster en het bejaar­denhuis wer­den opge­he­ven. Wat moest ik doen?” Zr. Borst sollici­teerde bij Salvator Mundi en ging daar als verpleeg­kun­dige en vroedvrouw aan de slag. “Ik werkte vooral in de nacht­dienst, dat deed ik graag. Dan had ik de verantwoor­ding voor alle pa­tiën­ten van alle afdelingen in het zie­ken­huis.”

Moeder Teresa verpleegd

Eén van die pa­tiën­ten was Moeder Teresa. Dr. Vincenzo Bilotta, als cardioloog en geriater werk­zaam in Salvator Mundi, was haar arts. In juni 1983 werd Moeder Teresa in Salvator Mundi opgeno­men. Op bezoek in Rome was ze ten val geko­men en ze klaagde over pijn op de borst. Bilotta stelde vast dat ze ‘een instabiele angina’ had, een veel te lage bloeddruk en dat ze oververmoeid was. Dit was enkel met rust te genezen. Moeder Teresa verbleef twee maan­den in dit zie­ken­huis. (Uit: Franca Zambonini, “Madre Teresa ci protegge ancora”
[Famiglia Cristiana magazine 35, 1998])

“Ze was een klein maar dapper vrouwtje”, aldus Zr. Cunera Borst. “Ze klaagde nooit. Ze vond het niet altijd nodig om medi­ca­tie in te nemen. Ze verwees dan naar de vele armen in India, die kilo­me­ters moesten lopen voor één aspirientje. Als die zónder kon­den, kon zij dat ook, vond ze. In het zie­ken­huis kreeg ze een eerste­klasse­ka­mer, maar dat wilde ze eigen­lijk ook niet. Er was altijd een andere zuster van haar Orde bij haar op de kamer aanwe­zig. Moeder Teresa at erg weinig; de andere zuster at dan haar bord leeg, want het was zonde om eten te laten staan, herinner ik mij. Soms kreeg ze bezoek van haar eigen zusters maar ook van mensen van het Vati­caan. Ik geloof dat zelfs de paus een keertje in het geheim is geweest.”

Jaar van de Barm­har­tig­heid

De zeven werken van barm­har­tig­heid zijn:

Heilig Jaar van Barmhartigheid
  1. de hon­gerigen spijzen
  2. de dors­tigen laven
  3. de naakten kle­den
  4. de vreem­de­lingen her­bergen
  5. de zieken ver­zorgen
  6. de ge­van­ge­nen bezoeken
  7. de doden begraven

Zes van deze werken zijn gebaseerd op de woor­den van Jezus in het Evan­ge­lie van Matteüs (Mt. 25,35-36). Het zevende is gebaseerd op het Bijbel­boek Tobit (1,17). In de zeven edities van jaargang 2016 van SamenKerk beste­den wij, tij­dens het Heilig Jaar (van de Barm­har­tig­heid), steeds aan­dacht aan een van de werken van barm­har­tig­heid. Bij deze serie is steeds in het mid­den van SamenKerk een afbeel­ding afgedrukt van ‘De werken van barm­har­tig­heid’ van de Meester van Alkmaar uit 1504 (thans te bezich­tigen in het Rijks­mu­seum).

In haar ap­par­te­mentje in het Moederhuis van de Zusters van Liefde hangt een foto van Zr. Cunera met Moeder Teresa. Even is ze in gedachten weer in de zieken­ka­mer met deze heilige. “Je merkte toch wel dat deze vrouw een heilige was. Eenvou­dig, bij­zon­der. Het is een zegen dat ik zo’n mens heb mogen verplegen. Ze wilde maar één verpleegster aan haar bed, dat moest ik zijn...”

Terug­kij­kend memoreert Zr. Cunera dat het iets aparts heeft dat je als reli­gi­euze zuster een andere reli­gi­euze zuster mag ver­zorgen. “Je voelt je verwant. Maar voor mij was ze als iedere andere patiënt, hoor.” Zr. Cunera is geraakt als ze bedenkt hoe bij­zon­der het is dat zij de vrouw heeft verpleegd en ver­zorgd op wier voor­spraak een medisch won­der heeft plaatsgehad, waardoor ze nu door de Paus voor de Kerk heilig is verklaard. “Moeder Teresa had nooit iets nodig, ze ging maar door. Maar in Salvator Mundi had ze ons nodig, de zusters/verpleegsters en Dr. Bilotta. Ja, bij­zon­der...”

Eric van Teijlingen


Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 20 december 2016Zeven werken van barmhartigheid
maandag, 19 december 2016“Ik geloof heilig in een tweede kans”
dinsdag, 1 november 2016De naam noemen doet pijn; niet noemen nog meer...
maandag, 22 augustus 2016Pelgrimage Amsterdam - Jaar van Barmhartigheid
vrijdag, 1 juli 2016‘Nu voel ik mij veilig’
donderdag, 19 mei 2016Geen € 50 in broekzakken
vrijdag, 15 april 2016Paus Franciscus spreekt op Nederlandse dag in Rome
woensdag, 30 maart 2016De dorstige laven in de Efteling
donderdag, 11 februari 2016“Iedere keer weer lekker…”
zaterdag, 2 januari 2016Opening Heilige Deur St. Bavokathedraal Video
dinsdag, 15 december 2015Heilige Deuren geopend - Heiloo & Amsterdam
woensdag, 2 december 2015Opening Heilige Deuren in het Jaar van de Barmhartigheid
vrijdag, 20 november 2015Jaar van de Barmhartigheid op Facebook
maandag, 16 november 2015Brochure over het Jaar van de Barmhartigheid
vrijdag, 13 november 2015Website Heilig Jaar van de Barmhartigheid online
dinsdag, 15 september 2015Bisschoppen schrijven brief bij ‘Heilig Jaar van de Barmhartigheid’
donderdag, 28 mei 2015Voorbereiding op Heilig Jaar van de BarmhartigheidBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose