Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Pelgrimage Amsterdam - Jaar van Barmhartigheid

Zaterdag 17 september • 10.30 uur

gepubliceerd: maandag, 22 augustus 2016

Pelgrimage Amsterdam - 17 september 2016Op zater­dag 17 sep­tem­ber zal in Am­ster­dam een bij­zon­dere pelgrimage - een voet­tocht wor­den gehou­den in het kader van het Jaar van Barm­har­tig­heid. De route gaat langs de zes r.k. kerken in de bin­nen­stad van Am­ster­dam.

Start­tijd vanaf 10.30 uur bij de O.L.Vrouwe­kerk, Keizers­gracht 220 en de laatste aan­komst­tijd in de Basiliek Heilige Nicolaas, Prins Hendrik­kade 73 is om 14.30 uur. Totaal beslaat de route een kleine vijf kilo­me­ter.

Onze Lieve Vrouwe­kerk aan de Keizers­gracht

U start bij de O.L.Vrouwe­kerk, Keizers­gracht 220 en ont­vangt daar een gebeds/stempel­kaart. Uiter­aard is er gelegen­heid voor gebed in de kerk. Gebedssug­ges­tie: Psalm 122 (zie gebeds­kaart)

Fran­cis­cus Xaverius - De Krijt­berg

Vanuit deze kerk gaat u naar de kerk van Fran­cis­cus Xaverius (“de Krijt­berg”), Singel 448 waar u wederom een stempel krijgt op uw kaart en de moge­lijk­heid heeft een noveen­kaars te kopen. (de kosten voor deze kaars zijn € 5,00 dit komt ten goede aan “WeDo” dit is een organi­sa­tie die zich inzet voor vluch­te­lingen­werk in Griekenland, zie fol­der) Ook hier is de kerk open voor gebed. Gebedssug­ges­tie: de Ge­loofs­be­lij­de­nis (zie gebeds­kaart)

Mozes en Aäron

Ver­vol­gens gaan we naar de Mozes en Aäron, Waterloo­plein 207. Hier is gelegen­heid om een kopje koffie/thee of fris te gebruiken (hier vragen wij een vrije gift voor de gemaakte onkosten) Ook hier ont­vangt u een stempel en is er gelegen­heid voor gebed. Gebedssug­ges­tie eigen invulling.

Begijnhof­ka­pel

Vanuit de Mozes en Aäron gaan we naar de Begijnhof­ka­pel H. Johannes en Ursula, Begijnhof 30. In deze kapel is er gelegen­heid voor stil gebed bij het uit­ge­stelde Heilig Sacra­ment.

De Papegaai

Nadat u wederom een stempel ont­van­gen heeft ver­volgen wij onze route naar De Papegaai H.H. Petrus en Paulus (Kwar­tier voor God) De kerk is open voor gebed. Gebedssug­ges­tie “bid­den voor Paus Fran­cis­cus”. Tevens wordt u de moge­lijk­heid gebo­den een gebeds­in­ten­tie neer te schrijven in een intentie­boek. Voor deze opge­schre­ven intenties zal er op Zondag 25 sep­tem­ber in de Latijns/Neder­landse Hoog­mis van 10.30 uur gebe­den wor­den. Uiter­aard bent u van harte welkom in deze vie­ring. Nadat u uw kaart hebt laten afstempelen ver­volgen wij onze route.

Nicolaas­basi­liek

Nu gaan wij naar ons einddoel: De Basiliek H. Nicolaas, Prins Hendrik­kade 73. Alvorens wij de Basiliek betre­den bid­den wij het Oecu­me­nisch Onze Vader en het Eer aan de Vader... (zie gebeds­kaart) Wij betre­den de Basiliek via “de Heilige Deur”, daar ont­vangt u de laatste stempel van deze gebeds­tocht, ver­vol­gens kunt u gebruik maken van het Sacra­ment van Boete en Ver­zoe­ning (de Biecht)

Hiermee sluiten wij de Pelgrimage van Barm­har­tig­heid af, een Pelgrimage die als doel heeft samen actief te zijn in het Jaar van Barm­har­tig­heid. Onze grote wens is dat ie­der­een die deze weg gaat dit doet in een sfeer van stilte en be­zin­ning.

Op ver­toon van uw volle stempel­kaart ont­vangt u een oor­konde. Als u deel wilt nemen aan deze pelgrimage kunt u zich vóór 8 sep­tem­ber a.s. aanmel­den via: loop.barm­har­tig­heid@gmail.com

Pastores bin­nen­stad Am­ster­damGerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 20 december 2016Zeven werken van barmhartigheid
maandag, 19 december 2016“Ik geloof heilig in een tweede kans”
dinsdag, 1 november 2016De naam noemen doet pijn; niet noemen nog meer...
donderdag, 1 september 2016‘Een zegen om haar te verplegen’
vrijdag, 1 juli 2016‘Nu voel ik mij veilig’
donderdag, 19 mei 2016Geen € 50 in broekzakken
vrijdag, 15 april 2016Paus Franciscus spreekt op Nederlandse dag in Rome
woensdag, 30 maart 2016De dorstige laven in de Efteling
donderdag, 11 februari 2016“Iedere keer weer lekker…”
zaterdag, 2 januari 2016Opening Heilige Deur St. Bavokathedraal Video
dinsdag, 15 december 2015Heilige Deuren geopend - Heiloo & Amsterdam
woensdag, 2 december 2015Opening Heilige Deuren in het Jaar van de Barmhartigheid
vrijdag, 20 november 2015Jaar van de Barmhartigheid op Facebook
maandag, 16 november 2015Brochure over het Jaar van de Barmhartigheid
vrijdag, 13 november 2015Website Heilig Jaar van de Barmhartigheid online
dinsdag, 15 september 2015Bisschoppen schrijven brief bij ‘Heilig Jaar van de Barmhartigheid’
donderdag, 28 mei 2015Voorbereiding op Heilig Jaar van de BarmhartigheidBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose