Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Pelgrims weer thuis

gepubliceerd: vrijdag, 18 november 2016
foto: Piet Boon
Pelgrims weer thuis

Zater­dag 19 no­vem­ber was het allemaal weer voorbij, de reis terug naar huis. Een heel andere reis dan de heenreis. Naar Rome gingen 125 in­di­vi­duele pelgrims... naar huis ging één groep van 125 pelgrims. Bij het hotel ston­den drie bussen klaar, één bus voor de KLM-vlucht en de andere twee voor de mensen die met Vueling vlogen.

Terwijl de koffers in de bussen wer­den gela­den, begon het zowaar te spet­te­ren... We keken elkaar blij aan! Want de dagen vóór onze bede­vaart­reis was veel regen voorspeld voor de dagen in Rome, maar het wer­den dagen met veel zonneschijn en alle dagen droog! Op naar het vlieg­veld, inchecken, boar­den en op naar Schiphol. Daar werd harte­lijk afscheid geno­men.

We kijken terug op een prach­tige reis. De Neder­landse Dag, de ont­moe­ting met onze geliefde paus Fran­cis­cus, de eigen vie­ring in de Friezen­kerk en de Avond van Barm­har­tig­heid... het heeft allemaal diepe indruk achter­ge­la­ten bij de pelgrims. Het was een mooie groep mensen, van diverse pa­ro­chies, uit alle delen van ons bisdom. En er is veel gebeurd, nieuwe vrien­den en vrien­din­nen gemaakt, contacten over en weer zijn gelegd.

Samen hebben we gegeten en gedronken, bijge­praat, genoten van al het moois dat Rome te bie­den heeft, met elkaar hebben we afgezien bij het op elkaar gesta­peld in de stadsbus ver­voerd te wor­den. We hebben gelachen en gehuild, ge­spro­ken en gebe­den in stilte. Een echtpaar werd op de laatste dag, helaas, in de bus geroofd van hun portemonnee. Heel jammer. Bij thuis­komst ont­vingen zij van de pelgrims­groep een mooie bos bloemen als steuntje in de rug.

Overigens waren er meer Noord-Hollan­ders in Rome dan alleen onze groep. Bij een zorgreis waren ook enkele pelgrims uit Schagen en onder een groep dak- en thuis­lozen was ook een groep uit Am­ster­dam. Meer over deze pelgrims in het pro­gram­ma van de KRO Kruis­punt van 20 no­vem­ber:

Via de web­si­te van de VNB en via het dossier ‘Rome­bede­vaart 2016’ op deze web­si­te blijven alle ver­slagen en foto's be­schik­baar.

Dank­baar

We tot slot zeggen “Mille Grazie”, heel bedankt:

 • aan 125 pelgrims die aan deze bede­vaart­reis hebben deel­ge­no­men
 • aan 4 pelgrims die enkele dagen zich bij ons hebben aan­ge­slo­ten
 • aan Mgr. Jos Punt, die de pelgrims van zijn bisdom trak­teerde op een heer­lijk kopje Ita­li­aanse koffie
 • aan hulp­bis­schop Jan van Burg­ste­den en hulp­bis­schop Jan Hendriks voor hun be­ge­lei­ding
 • aan de pries­ters en diakens, pastores die mee waren
 • aan de legeraal­moe­ze­niers die zo genoten hebben... en wij van hen, wat zijn het toch fan­tas­tische mannen en vrouwen
 • aan de bijna 2.000 medepelgrims met wie wij de Neder­landse Dag beleefd hebben
 • aan de mede­wer­kers en vrij­wil­li­gers van de VNB-reis­orga­ni­sa­tie die zo veel werk verzet hebben
 • aan allen die zich hebben ingezet voor de ver­schil­lende li­tur­gische vie­rin­gen (zowel vóór als achter de schermen)
 • aan de mede­wer­kers van ons hotel, waar wij zeer gastvrij ont­van­gen zijn
 • aan Ramon Mangold, Piet Boon en vele anderen die foto’s hebben gemaakt
 • aan Wim Koopman, die alle ver­slagen en foto’s binnen 5 minuten op de web­si­te plaatste
 • aan Elly Put van Kloosterhof Lange­dijk voor de organi­sa­tie van de kennis­ma­kings­bij­een­komst
 • aan Meja de Boer, Hans Hageman, Piet van der Horst, Paul Bergen, Dea Broersen (en Leobard en Filly Hinfe­laar), onze groeps­lei­ders
 • aan Zr. Iuxta Crucem, Jan Engelen en pastoor Eric van Teijlingen die de pelgrims door de stad gidsten en hen de mooiste plekjes lieten zien
 • aan Dea Broersen en pastoor Eric van Teijlingen, die de algehele reislei­ding waren

Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 18 november 2016Bezienswaardigheden Romereis Fotoreportage
vrijdag, 18 november 2016Eucharistieviering in de Friezenkerk Fotoreportage
vrijdag, 18 november 2016Nederlandse pelgrims ontmoeten nogmaals paus Franciscus Fotoreportage
woensdag, 16 november 2016Naar de algemene audiŽntie met de paus Fotoreportage
dinsdag, 15 november 2016Nederlandse H. Mis in Rome Fotoreportage
dinsdag, 15 november 2016Pelgrims aangekomen in Rome Fotoreportage
vrijdag, 11 november 2016Romereis 2016 vanwege het Heilig Jaar
vrijdag, 4 november 2016Aantreden Mgr. Hurkmans als rector Friezenkerk
vrijdag, 14 oktober 2016Nog enkele plaatsen vrij!
woensdag, 14 september 2016Al honderd pelgrims ingeschreven!
zaterdag, 10 september 2016Programma Romebedevaart 2016
woensdag, 24 augustus 2016Romebedevaart updateBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose