Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Aantreden Mgr. Hurkmans als rector Friezenkerk

Zondag 6 november • 10.30 uur • NPO2

gepubliceerd: vrijdag, 4 november 2016
foto: Wim Koopman
Mgr. Antoon Hurkmans
Mgr. Antoon Hurkmans

Zondag, 6 no­vem­ber, zal in Rome mgr. A.L.M. Hurkmans, emeritus bis­schop van ’s-Hertogen­bosch, aantre­den als rector van de Friezen­kerk in Rome. Bij de plech­tig­he­den is namens de Neder­landse Bis­schop­pen­confe­rentie voor­zit­ter mgr. Van den Hende aanwe­zig. Hij is hoofd­cele­brant in de Eucha­ris­tie­vie­ring die door KRO-NCRV op recht­streeks op tele­vi­sie wordt uitgezon­den.

Mgr. Hurkmans gaat met en­thou­sias­me en ver­trouwen aan de slag in Rome. Hij schrijft daarover op de web­si­te van de Friezen­kerk: “Graag maak ik snel kennis met belang­stellende gelo­vi­gen en de gemeen­schap rondom onze kerk. Vanuit mijn diepe ver­bon­den­heid met God, de Vader, de Schepper en de Heer van al wat leeft, met Jezus, die altijd wegen opent, met de Heilige Geest die geneest en één maakt, wil ik straks dienst­baar staan in onze kerk en met alle hulp van de vrij­wil­li­gers en het bestuur ervoor zorgen dat deze kost­ba­re plaats voor de Neder­lan­ders in Rome bewaard blijft en een thuis kan zijn voor alle mensen van goede wil.”

De nieuwe rector ziet er naar uit Neder­lan­ders in Rome te ont­van­gen. “Elke morgen zal ik in de kerk te vin­den zijn, daar mag eenie­der binnen lopen, om kennis te maken, om ‘even’ in de moe­derstaal te praten, om een stukje levensge­schie­de­nis te delen, ik zal er zijn om te luis­te­ren.”

Live uitzen­ding op tele­vi­sie

KRO-NCRV zal zon­dag 6 no­vem­ber de Eucha­ris­tie­vie­ring met Mgr. dr. J.H.J. van den Hende als hoofd­cele­brant live uitzen­den op NPO2. De vie­ring begint om 10.30 uur.

Pelgrims bezoeken Friezen­kerk

Pelgrims van Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam die van maan­dag 14 t/m zater­dag 19 no­vem­ber in Rome zijn, zullen don­der­dag 17 no­vem­ber een bezoek brengen aan de Friezen­kerk. Samen met de pelgrims van Bisdom ’s-Hertogen­bosch zullen ze om 11.00 uur deel­ne­men aan de Eucha­ris­tie­vie­ring met Mgr. J.G.M. van Burg­ste­den en G. de Korte.

Meer in­for­ma­tie over de Friezen­kerk

 

(bron: SRKK)


Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 18 november 2016Pelgrims weer thuis
vrijdag, 18 november 2016Bezienswaardigheden Romereis Fotoreportage
vrijdag, 18 november 2016Eucharistieviering in de Friezenkerk Fotoreportage
vrijdag, 18 november 2016Nederlandse pelgrims ontmoeten nogmaals paus Franciscus Fotoreportage
woensdag, 16 november 2016Naar de algemene audiëntie met de paus Fotoreportage
dinsdag, 15 november 2016Nederlandse H. Mis in Rome Fotoreportage
dinsdag, 15 november 2016Pelgrims aangekomen in Rome Fotoreportage
vrijdag, 11 november 2016Romereis 2016 vanwege het Heilig Jaar
vrijdag, 14 oktober 2016Nog enkele plaatsen vrij!
woensdag, 14 september 2016Al honderd pelgrims ingeschreven!
zaterdag, 10 september 2016Programma Romebedevaart 2016
woensdag, 24 augustus 2016Romebedevaart updateBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose